2011 Ağustos Öğretmenlerin Özür Eş Durumu Başvuruları Kontenjanları

Pazar, 3 Temmuz 2011, 20:33 | Genel | 12 Comments
by admin

2011 yılı özür durumuna bağlı Ağustos dönemi yer değiştirme kontenjanları, alan adlarına göre ayrılmış 2 (iki) ayrı EXCEL formatlı dosya halinde aşağıda sunulmuştur. Başvuruda bulunacak öğretmenler, kılavuz hükümleri çerçevesinde listede yer alan, atanmak istedikleri eğitimkurumlarına ait kurum kodlarını, başvuru sayfasının ilgili alanına tercih önceliklerini dikkate alarak sırasıyla yazmaları gerekmektedir.

Alan Adı A-Ö: arası için tıklayınız.

Alan Adı P-Z: arası için tıklayınız.

 

Öğretmenlerin Özür Grubu Başvuruları 9 Ağustos 2011 tarihi itibariyle başladı. Başvuru Yapmak İçin Tıklayın.

8 Ağustos 2011 

—————————————————-

Milli Eğitim Bakanlığı 2011 öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değiştirme kılavuzunu yayımladı. Öğretmenler; sağlık, eş ve öğrenim durumu özrü ile genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmeler kapsamında, özür gereklerinin karşılanabileceği yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunanlardan öğretmenlikte ve devlet memurluğunda adaylıklarının kaldırılmış veya yarıyıl tatilinin son günü, yaz tatili için 31 Ağustos, aradönemler için EK-1 Takvimde belirtilen başvuru tarihinin son günü itibarıyla kaldırılacak olması temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitim alarak başarılı olma şartı aranacaktır.

2011 Yılı Özür Durumuna Bağlı 1. Aşama Ağustos Dönemi Yer Değiştirme Başvuruları İçin Tıklayın
2011 Yılı Özür Durumuna Bağlı 1. Aşama Ağustos Dönemi Yer Değiştirme Sonuçları İçin Tıklayın

Milli Eğitim Bakanlığı 2011 öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değiştirme kılavuzunu yayımladı.


KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ


GENEL HÜKÜMLER

Öğretmenler; sağlık, eş ve öğrenim durumu özrü ile genel ve özel hayatı etkileyen nedenlerebağlı yer değiştirmeler kapsamında, özür gereklerinin karşılanabileceği yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Ancak, bu özürler nedeniyle yer değişikliği istekleri, hizmetgerekleri ile özür durumlarının birlikte karşılanması temelinde değerlendirilecektir.

İl içinde ve iller arasında yapılacak özür durumuna bağlı yer değiştirmelere ilişkin duyuru ve başvurular birlikte alınacaktır. Yer değiştirme suretiyle atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılacaktır. Yer değiştirmelere ilişkin başvuru ve atamalar, EK1 Takvim’de gösterildiği şekilde yapılacaktır. Ancak, teknik sorunlar ya da olağandışı durumlar nedeniyle EK-1 Takvim’de değişiklik yapılabilecektir.

Özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunanlardan öğretmenlikte ve devlet memurluğunda adaylıklarının kaldırılmış veya yarıyıl tatilinin son günü, yaz tatili için 31 Ağustos, ara dönemler için EK-1 Takvimde belirtilen başvuru tarihinin son günü itibarıyla kaldırılacak olması temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitim alarak başarılı olma şartı aranacaktır (Dershanelerden alınmış adaylığın kaldırıldığına ilişkin belge dikkate alınmayacaktır.). “Aday” öğretmenlerin yer değiştirme istekleri, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 14 ve 15’inci maddesinde belirtilen “açıktan ve kurumlar arası yeniden atama” ve “açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama” çeşidi (Yönetmelik’in 14’üncü maddesine göre atananların sağlık durumu hariç) ve ilk defa atananlar ile 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kadrolu öğretmenliğe geçenlerin sözleşmeli öğretmenlikte geçen süresi dâhil görevine başlama tarihi itibarıyla; yarıyıl tatilinin son günü, yaz tatili için 31 Ağustos, ara dönemler için EK-1 Takvim’de belirtilen başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlikte görev yapmış olmaları kaydıyla özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

Özür durumundan yer değişikliği işlemlerinde; ilçe teşkilatı bulunmayan il merkezleri ve bu illerin diğer ilçeleri, büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerin ilçeleri (aynı ilçe içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacaktır), beldeler ve köylerin her biri, ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında il içi yer değişikliği yapılabilecektir. Her eş, özrünün bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında özür durumundan yer değişikliği yapılmayacaktır.

İl içi ve iller arasında özür durumundan görev yeri değiştirilen öğretmenlerin, iptal istekleri dikkate alınmayacak olup, bir yıl süreyle aynı özürden yer değiştirme talebinde de bulunamayacaklardır (Atamanın yapıldığı tarihten sonra oluşan yeni özür durumu ya da atamaya esas özrü ortadan kalkması nedeniyle görev yerinden ayrılmamış olması kaydıyla atamaları iptal edilen öğretmenlerin kadrosunun bulunduğu eğitim kurumuna atamanın yapıldığı tarihte atama yapılması ve norm fazlası oluşması halinde ihtiyaç bulunan diğer eğitim kurumlarına valilikçe ataması yapılacaktır.). 2011 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu 5

Özür durumu olduğu hâlde, isteğe bağlı görev yeri değiştirilen öğretmenler, bir yıl süreyle söz konusu özür durumundan yer değiştirme talebinde bulunamayacaklardır.

Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin sağlık, öğrenim durumu özrü ya da genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunun uygun bulunması ve istemeleri hâlinde öğretmen olan eşlerden her ikisinin yer değişikliği başvurusu birlikte alınacak ve atamaları aynı kapsamda değerlendirilecektir.

Sigortalı olarak çalışmakta iken askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silahaltına alınan öğretmen eşlerinin, asker dönüşü sigortalı olarak çalışmaya başlamaları hâlinde, özür durumundan yer değişikliği istediklerinde sigortalılık süresinin yeterli olmaması durumunda borçlanılması (Askerlikte geçen süreleri sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.) kaydıyla geriye dönük son iki yılda, yarıyıl tatilinin son günü, yaz tatili için 31 Ağustos itibarıyla 360 gün/12 aylık sigorta süresini tamamlamaları hâlinde öğretmenler, eşlerinin sigortalı olarak çalışmaya başladıkları yere yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

Bakanlığımız kadrolarına 01/06/2011 ve 06/07/2011 tarihlerinde öğretmen olarak atanıp 01/09/2011 tarihinden sonra göreve başlayacaklarından, hâlen Bakanlığımız kadrolarında öğretmen olarak görev yapanların, eşlerinin atandığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için, Personel Genel Müdürlüğünün Atama Sonuç Ekranından alacakları çıktı ile Kılavuz’da belirtilen gerekli diğer şartları taşımaları kaydıyla başvuru yapabileceklerdir.

Öğretmenlerden;

-Her ikisi de öğretmen olan eşlerden “isteğe bağlı yer değiştirme dönemi”nde, yer değiştirme şartlarını taşıdıkları hâlde, yer değiştirmek için başvuruda bulunmayan eş ile farklı illeri tercih ederek yer değiştirmesi gerçekleşen öğretmenlerin eşleri, 1(bir) yıl geçmedikçe,

-Kendisi ya da eşi yurt dışında bulunanlar,

-Eşleri geçici olarak görevli olanlar,

-Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar,

Eş durumundan, yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.

2.1. İller Arası Yer Değiştirmek İsteyenler;

2.1.1. Özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler;

 

A- Büyükşehir statüsünde olmayan illerde, özrünün bulunduğu ilçedeki,

 

B- Büyükşehir statüsünde olan illerde ise (Adana, Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illeri hariç); büyükşehir belediyesi sınırlarındaki ilçeler aynı yerleşim yeri olarak kabul edildiğinden; öğretmenin özrünün bulunduğu ilçe, büyükşehir kapsamındaki ilçelerde ise, büyükşehir kapsamında bulunan tüm ilçelerdeki,

 

Özrünün bulunduğu ilçe büyükşehir sınırları dışında ise, sadece özrünün bulunduğu ilçedeki,

C- Adana, Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illeri için ise, büyükşehir belediyesi sınırları, merkez ilçe tanımlaması ile aşağıda belirtildiği şekilde daraltılması nedeniyle (madde 2.2.), öğretmenin özrünün bulunduğu ilçe, merkez ilçe kapsamında ise, merkez ilçe konumunda bulunan tüm ilçelerdeki,

 

Özrünün bulunduğu ilçe büyükşehir merkez ilçe sınırları dışında ise, sadece özrünün bulunduğu ilçedeki,

Eğitim kurumları arasından kurum kodu yazarak 40 (kırk) tercihte bulunabileceklerdir.

Kontenjan verilen eğitim kurumları listesi Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr internet sayfasında yayımlanacaktır.

2.1.2. Yayımlanan kontenjan listesinde, özrünün bulunduğu ilçede;

 

a) Tercihe açılacak eğitim kurumu bulunmayan öğretmenler,

b) Eğitim kurum sayısı 40’tan az olması hâlinde tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih eden öğretmenler, tercih ettikleri eğitim kurumlarına atanamadıkları takdirde,

c) Eğitim kurum sayısı 40’tan fazla olması durumunda 40 eğitim kurumunu, ancak yerleşemediği takdirde ilan edilen diğer eğitim kurumlarına tercih dışı kura ile atanmayı kabul eden öğretmenler, bu eğitim kurumlarına da atanamadıkları takdirde,

özrünün bulunduğu ilçe;2011 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu 6

-Büyükşehir kapsamında ise, büyükşehir millî eğitim müdürlüğü,

-Aşağıda belirtilen Adana, Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illerinin merkez ilçelerinde ise, büyükşehir millî eğitim müdürlüğü,

-Bu kapsamlar dışında ise, özrün bulunduğu ilçe millî eğitim müdürlüğü,

Emrine, hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak görev yerleri valiliklerce belirlenmek üzere atanırlar.

2.1.3. Eğitim kurumlarından tercih edilmesi zorunlu sayıdan eğitim kurumlarının tamamını seçmeyen öğretmenler ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenler, sadece tercihlerine değerlendirilecek olup il/ilçe emrine atama işlemi dikkate alınmayacaktır.

 

2.1.4. İlçe veya il emrine ataması yapılan öğretmenlerin, hizmet puanı üstünlüğü esasını bozmayacak şekilde, istekleri de dikkate alınarak görev yeri belirlemeleri, atama kararnamelerinin valiliklere intikalinden itibaren “en geç 15 (0n beş) gün” içinde özrünün bulunduğu ilçe, merkez ilçe ve büyükşehir kapsamındaki ilçelerdeki eğitim kurumlarına atamaları yapılacaktır.

 

2.2. İl İçinde Yer Değiştirmek İsteyenler;

a- Kendisi ve eşi büyükşehir belediyesi sınırları içinde farklı ilçelerde görev yapanlar, eşinin görev yaptığı veya Adres Kayıt Sistemi (AKS)’ne kayıtlı ikametgâhının bulunduğu ilçedeki (Eş durumu özründen dolayı ikametgâha dayalı yer değiştirme başvurusunda bulunanların bu şekilde atamasının yapılması hâlinde 1 yıl geçmedikçe aynı durumdan başvuru yapamayacaktır.),

b- Büyükşehir belediyesi sınırları dışında görev yapanlar, özrünün bulunduğu büyükşehir belediye

 

sınırları içindeki,

c- Kendisi ve eşi büyükşehir belediyesi sınırları dışındaki ilçelerde görev yapanlar, eşinin görev

 

yaptığı ilçedeki,

ç- Büyükşehir belediye statüsünde olmayan illerde görev yapanlar, özrünün bulunduğu ilçedeki,

Eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

Sağlık ve öğrenim özrü ile genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı olarak yer değiştirmek isteyenler;

1- Büyükşehir statüsündeki merkez ilçelerde görev yapanlar, görev yaptığı ilçe ile bu ilçeler arasında,

2- Merkez ilçe dışındaki diğer ilçelerde görev yapanlar ise görev yaptığı ilçedeki eğitim kurumları arasında,

 

Yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.

Yer değiştirmelerde; İstanbul ile Adana, Ankara, İzmir ve Kocaeli illeri için farklı uygulamalar yapılacaktır.

İSTANBUL İLİ:

İstanbul, Avrupa ve Anadolu yakası olarak ayrı ayrı değerlendirildiğinden;

• Anadolu yakasında; “Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Ümraniye, Üsküdar”,

• Avrupa yakasında; “Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Fatih, Şişli, Zeytinburnu”

 

“Merkez ilçe”lerinde görev yapanlar, eşinin görev yaptığı ilçedeki,

• Merkez ilçe dışında kalan diğer ilçelerde görev yapanlar, özrünün bulunduğu merkez ilçelerdeki,

• “Kendisi ve özrü” merkez ilçe dışında olanlar, özrünün bulunduğu ilçedeki,

 

Eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

ADANA, ANKARA, İZMİR VE KOCAELİ İLLERİ:

• Adana merkez ilçe konumundaki, “Çukurova, Sarıçam, Seyhan, Yüreğir” ilçelerinde görev yapanlar, eşinin görev yaptığı veya Adres Kayıt Sistemi (AKS)’ne kayıtlı ikametgâhının bulunduğu ilçedeki,

• Ankara merkez ilçe konumundaki, “Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle” ilçelerinde görev yapanlar, eşinin görev yaptığı veya Adres Kayıt Sistemi (AKS)’ne kayıtlı ikametgâhının bulunduğu ilçedeki,

2011 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu 7

 

• İzmir merkez ilçe konumundaki, “Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere” ilçelerinde görev yapanlar, eşinin görev yaptığı veya Adres Kayıt Sistemi (AKS)’ne kayıtlı ikametgâhının bulunduğu ilçedeki,

• Kocaeli merkez ilçe konumundaki, “Körfez, Derince, İzmit, Kartepe ve Başiskele” ilçelerinde görev yapanlar, eşinin görev yaptığı veya Adres Kayıt Sistemi (AKS)’ne kayıtlı ikametgâhının bulunduğu ilçedeki,

• Merkez ilçe dışında kalan diğer ilçelerde görev yapanlar, özrünün bulunduğu merkez ilçe sınırları içindeki,

• Kendisi ve özrü, merkez ilçe dışında olanlar, özrünün bulunduğu ilçedeki,

 

Eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

2.3. Fen, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde Görev Yapan Öğretmenler

a) Fen ve sosyal bilimler liselerinde kadrolu olarak görev yapanlar güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi alanları ile bilim ve sanat merkezleri hariç tüm eğitim kurumlarını,

b) Güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi alanlarında kadrolu olarak görev yapanlar, bilim ve sanat merkezleri hariç bu alanlarda tüm eğitim kurumlarını,

c) Daha önce güzel sanatlar ve spor liselerine uygulama sınavı sonucu atanarak belirli bir süre görev yaptıktan sonra, fen liseleri ve sosyal bilimler liselerine atanan beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim alan öğretmenleri istemeleri hâlinde güzel sanatlar ve spor liselerini,

Tercih edebileceklerdir.

Bilim ve Sanat Merkezlerinde kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden;

Bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapanlar, (fen ve sosyal bilimler liseleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi alanları hariç) bilim ve sanat merkezleri ile diğer eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

2.4. Başvuru Şartları

Yarıyıl tatilinin son günü, yaz tatili için 31 Ağustos, ara dönemler için EK-1 Takvimde belirtilen başvuru tarihinin son günü itibarıyla;

-Başarılı olup adaylığı kaldırılacak olanlar,

-Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliği’nin 14 ve 15’inci maddesine göre atananlar (Yönetmelik’in 14’üncü maddesine göre atananların sağlık durumu hariç) ile 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kadroluya geçenlerin öğretmenlik görevine başlama tarihi itibarıyla “bir yıllık süre”yi dolduracak olanlar,

-Son iki yıllık sürede, eşine ait en az 360 günlük (SSK) ya da 12 aylık (Bağ-Kur) sigorta süresi tamamlanmış ve eşlerinin sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belgesi bulunan öğretmenler, eşinin sigortalı olarak çalıştığı yere, eş durumu özrüne bağlı olarak,

Yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

Başvurular, “EK–1 Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Takvimi”nde belirtilen tarihler arasında öğretmenlerin ayrılacakları eğitim kurumlarına da atama yapılacağından başvurular iki aşamalı olarak kabul edilecektir:

a) Birinci aşamada öğretmenler, özrüne uygun Elektronik Başvuru Formu’na girerek ekranda girilmesi zorunlu “bilgi başlıkları”nı doldurduktan sonra, özür durumuna ait belgelerdeki bilgilere dayalı olarak atanmak istediği il ve ilçeyi seçerek başvuru formlarını onaylatacaklardır.

b) İkinci aşamada ise; başvurusu onaylanan öğretmenlerin, görev yapmak istedikleri eğitim kurumu tercihleri alınacaktır. Bu öğretmenlerin Elektronik Başvuru Formu’nun tercihler kısmına, atanmak istedikleri eğitim kurumlarının kurum kodlarını, tercih önceliklerini dikkate alarak yazmaları gerekecektir. Öğretmenin özrünün bulunduğu il ve ilçede norm ihtiyacı bulunan eğitim kurumları ile bu yerleşim yerinden aynı özür durumuna bağlı yer değiştirme takviminde başvuruda bulunan öğretmenlerin ayrılması sonucu ihtiyaç oluşacak eğitim kurumlarının listesi Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. 2011 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu 8

Ancak, atama işlemi sırasında atanamayıp eski kurumlarında kalan öğretmenlerin eğitim kurumlarını, öğretmenlerin ayrılması sonucu oluşacak ihtiyacı dikkate alarak tercihlerinde yer veren öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. ÖZÜR DURUMU ÇEŞİTLERİ

A. SAĞLIK DURUMU ÖZRÜ

1. Kimler Başvurabilecek

Sağlık kurulu raporunda;

1.1. Öğretmenin görev yaptığı yerde kalması hâlinde; kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık durumlarının tehlikeye gireceğinin belirtilmiş olması kaydıyla, tedavi olmak istediği ildeki,

(Öğretmenin kendisinin hastalığı nedeniyle yer değiştirme isteğinde bulunması durumunda; ibraz ettiği sağlık kurulu raporunda “hastalığının öğretmenlik yapmasına engel teşkil etmeyeceği”nin de belirtilmesi gerekir.)

1.2. Anne ve babası ile yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşlerinden birisi için ise; “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanların, anne, baba ve kardeşinin Adres Kayıt Sistemi (AKS)’ne kayıtlı adresinin bulunduğu ilçe/ildeki,

İlan edilen eğitim kurumlarını kurum kodu seçilerek tercih etmek suretiyle, yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

1.3. Özel eğitim gerektiren çocuğu bulunan öğretmenler, rehberlik ve araştırma merkezlerince çocukları için verilen “özel eğitim değerlendirme kurulu raporu” ve görev yaptığı ilde çocuklarının özrüne ilişkin özel eğitim alabileceği resmî eğitim kurumu bulunmadığına dair belge ile yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

2. Başvuruda Bulunacaklardan İstenecek Belgeler

2.1. Elektronik Başvuru Formu,

2.2. Başvuru tarihi itibarıyla son altı ay içinde, resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak “sağlık kurulu raporu”,

2.3. Sağlık kurulu raporunun; eş, anne, baba ve çocuklarından birine veya kardeşine ait olması hâlinde, aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir, “nüfus kayıt örneği”,

2.4.Kardeşine vasi tayin edilenlerden, “mahkeme kararı”,

2.5. Çocuğu özel eğitim gerektirenler için, “özel eğitim değerlendirme kurulu raporu”,

2.6. Çocuğu özel eğitim gerektirenler için, bulunduğu ilde “özel eğitimini alabileceği eğitim kurumunun bulunmadığı”na dair belge.

3. Başvuruda Yapılacak İşlemler

3.1. Sağlık özrüne bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler, yukarıda belirtilen ilgili belgelerle birlikte, eğitim kurumu müdürlüğüne başvuruda bulunacaklardır.

3.2. Eğitim kurumu müdürlüğü, başvuru için belgeleri elektronik ortamda taradıktan sonra, sisteme yansıtarak ilçe ve il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlayacaktır.

3.3. İl millî eğitim müdürlüğü, ibraz edilen sağlık kurulu raporunu değerlendirdiğinde, uygunluğu hususunda tereddüde düşmesi hâlinde, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 29’uncu maddesi gereğince hakem hastaneye incelettirebilecektir. (http://www.saglik.gov.tr/sb/extras/mevzuat/ytkiy.doc).

3.4. Öğretmenlerin sağlık özrüne dayalı il içi ve iller arası başvurularında, Yer Değiştirme Takvimi’nde belirtilen dönemlerde;

a- Elektronik Başvuru Formu’na, http://mebbis.meb.gov.tr adresinden “kullanıcı adı” ve “şifre”yle girilecektir.

b- Elektronik Başvuru Formu, iki aşamada ve tercih edilen eğitim kurumlarının kurum kodu yazılarak doldurulacaktır.

c- Elektronik Başvuru Formu’nun çıktısı alınacak, onay işlemleri için belgelerle birlikte, eğitim kurumu müdürlüğüne gidilecektir.

 

ç- Eğitim kurumu müdürlüğü, belgeleri inceleyecek, uygun olanların Başvuru Formu’nu ve elektronik ortamdaki başvurusunu onaylayacaktır.

d- İlçe millî eğitim müdürlüğü, il millî eğitim müdürlüğü ve Bakanlık olmak üzere yetkilendirilmiş personelce de (gerektiğinde tereddüt edilen belge internet ortamında istenecek, tereddüt giderildikten sonra) onaylanacaktır.

e- Onay birimleri, onay işlemini süresi içinde yapacak, onay işlemi bittikten sonra başvurular geçerli sayılacaktır.

2011 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu 9

 

Süresi içinde onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle, başvuru yapan öğretmenlerin; eğitim kurumu, ilçe, il ve Bakanlık başvuru onay işlem safhalarını kişisel başvuru sayfasından takip etmeleri gerekmektedir.

Değerlendirme sonuçları, http://personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

B. EŞ DURUMU ÖZRÜ

1. Kimler Başvurabilecek

1.1. Eşi, yer değiştirmek istenen yerde sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışanlar,

1.2. Eşinin, geriye dönük son iki yıl içinde, 360 gün sigortası bulunanlar ve sigortalılığı hâlen devam edenler,

1.3. Eşi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışanlar,

 

1.4. Eşi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalışanlar,

1.5. Eşi, 506 sayılı Kanun’un 20’nci maddesine göre, “bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığı”na tabi olarak çalışanlar,

1.6. Eşi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve benzeri kurumlarda çalışanlar,

1.7. Eşi, Avukat olup kendi adına bürosu bulunanlardan baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olanlar,

1.8. Eşi emekli olan öğretmenler, eşinin emekli olduğu tarihten itibaren altı ay içinde bir defaya mahsus

olmak üzere,

Yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

2. İstenecek Belgeler

Eş durumu özrüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirmelerde aranan son iki yıl içinde en az 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesi kapsamında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir.

a) Eşi; yasama organı üyeliği, belediye başkanlığı, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun’a ekli I ve II sayılı Cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur veya bu Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) ve (C) bentleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar, bunların dışında özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlardan;

 

1. Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi,

2. Aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir “nüfus kayıt örneği” ya da 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 23’üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde “uluslararası aile cüzdanı örneği”,

b) Eşi; kamu kurum ve kuruluşları dışında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan;

1. Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,

2. Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinin “çalışır durumda olduğu”nu gösterir (bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek teşekkülünden alınacak) belge,

3. Geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge, avukatlar dâhil kendi namı hesabına çalışanlardan Bağ-Kur’a prim borcu olmadığına, borcu varsa borcunu yapılandırdığına ya da ödediğine ilişkin belge,

4. Aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir “nüfus kayıt örneği” ya da Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 23’üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde “uluslararası aile cüzdanı örneği”,

5. Ülke genelinde faaliyet gösteren, ancak merkezi, belli bir ilde yerleşik olan şirketlerde çalışan öğretmen eşlerinin, şirketlerin bu merkezleri dışında bulunan bir iş yerinde çalışıyor olmaları hâlinde öğretmenlerden istenilen belgelere ilave olarak; atanmak istediği yerde eşinin iş yerinin faaliyette olduğuna dair belge (Anonim şirketlerde çalışanlar, bu belgeyi kendi iş yerlerinden, diğer şirketlerde çalışanlar da çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşlarından alacaklardır.),

c) Sosyal Güvenlik Kurumundan (Devredilen Emekli Sandığı, SSK veya Bağ-Kur) emekli olduktan sonra ara vermeden çalışmaya devam edenlerden;

– Yönetmelik’te belirtilen belgelerin yanı sıra, emekli olduklarına dair belge ile destek primi ödediğine ilişkin belge,

 

ç) Emekli olduktan sonra ara verenlerden;

– Son iki yıl içinde önceki sigortası ile destek pirimi toplamı 360 gün olduğuna dair belge,

2011 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu 10

 

d) Eşi emekli olanlardan;

 

– Emekli olduğuna dair belge,

– Aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir “nüfus kayıt örneği”,

İstenecektir.

3. Başvuruda Yapılacak İşlemler

Eş durumu özrüne dayalı il içi ve iller arası başvurular, Yer Değiştirme Takvimi’nde belirtilen dönemlerde;

3.1. Elektronik Başvuru Formu’na, http://mebbis.meb.gov.tr adresinden “kullanıcı adı” ve “şifre”yle girilecektir.

3.2. Elektronik Başvuru Formu doldurulacaktır.

3.3. Form doldurulurken, eş durumu özrüne ilişkin bütün belgelerin, Kılavuz’daki şartlara uygun biçimde düzenlenmiş olması gereklidir.

3.4. Elektronik Başvuru Formu’nun çıktısı alınacak ve onay işlemleri için belgelerle birlikte, eğitim kurumu müdürlüğüne gidilecektir.

3.5. Eğitim kurumu müdürlüğü, belgeleri inceleyip Kılavuz’daki şartlara uygun olanları onaylayacaktır.

3.6. Eğitim kurumu müdürlüğü, başvuru için belgeleri elektronik ortamda taradıktan sonra, sisteme yansıtarak ilçe ve il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlayacaktır.

3.7. İlçe millî eğitim müdürlüğü, il millî eğitim müdürlüğü ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş personelce de (gerektiğinde tereddüt edilen belge internet ortamında istenecek ve tereddüt giderildikten sonra) onaylanacaktır.

 

Onay birimlerinin, süresi içinde onay işlemlerini tamamlamalarından sonra, başvurular değerlendirmeye alınacaktır.

Başvuru onay işlemleri, internet aracılığıyla öğretmenler tarafından takip edilebilecektir. Değerlendirme sonuçları, http://personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

C. ÖĞRENİM DURUMU ÖZRÜ

1. Kimler Başvurabilecek

Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında bilimsel hazırlık, yabancı dil hazırlık ve tez dönemi dâhil tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora eğitimine kayıtlı öğretmenler, lisansüstü öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yere atanmak üzere yer değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir.

2. Kimler Başvuramaz

a) Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne (TODAİE),

b) Ortaöğretime alan öğretmeni yetiştirmeye yönelik orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına (pedagojik formasyona yönelik),

c) Özel öğrenci statüsünde lisansüstü eğitim derslerine,

Devam etmekte olan öğretmenler ile;

ç) Kayıtlarını dondurmuş olan,

d) Lisans düzeyinde bir yükseköğrenim programına kayıt hakkı kazanan,

e) Bir defadan fazla yapılan yüksek lisans ya da doktora öğrenimi yapan,

f) Yüksek lisans ve doktora öğreniminden dolayı yer değiştirenlerden, aynı özür durumundan yeniden başvuru yapmak isteyen,

Öğretmenlerin, yer değiştirme istekleri değerlendirmeye alınmaz.

3. Başvuruda Bulunacaklardan İstenecek Belgeler

a) Yer Değiştirme Formu,

b) Başvuru tarihi itibarıyla hazırlık sınıfı, lisansüstü öğrenimine kayıtlı ve hâlen devam etmekte

olduğunu gösterir belge,

İstenecektir.2011 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu 11

4. Başvuruda Yapılacak İşlemler

Elektronik Başvuru Formu’na, http://mebbis.meb.gov.tr adresinden “kullanıcı adı” ve “şifre”yle girilebilecektir.

a) Elektronik Başvuru Formu doldurulacaktır.

b) Form, doldurulurken, öğrenim durumu özrüne ilişkin belgelerin istenilene uygun olarak düzenlenmiş olması gereklidir.

c) Öğrenim görülen lisansüstü program, Form’da yer alan seçenekler arasında yer almıyor ise “Diğer” seçeneği işaretledikten sonra, Form üzerindeki ilgili bölüme üniversite, enstitü ve bölüm tam olarak yazılacaktır.

 

ç) Eğitim kurumu müdürlüğü, başvuru için belgeleri elektronik ortamda taradıktan sonra, sisteme yansıtarak ilçe ve il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlayacaktır.

d) Başvurunun Bakanlık onayı aşamasında söz konusu “lisansüstü program” sisteme (kaynak okul tablosuna) işletilecektir.

e) Başvurunun Bakanlık onayı aşamasında söz konusu “lisansüstü program” sisteme (kaynak okul tablosuna) işletilecektir.

f) Elektronik Başvuru Formu’nun çıktısı alınacak, onay işlemleri için belgelerle birlikte eğitim kurumu müdürlüğüne gidilecektir.

g) Eğitim kurumu müdürlüğü, belgeleri inceleyip Kılavuz’daki şartlara uygun olanları onaylayacaktır.

 

ğ) İlçe millî eğitim müdürlüğü, il millî eğitim müdürlüğü ve Bakanlık olmak üzere yetkilendirilmiş personelce de (gerektiğinde tereddüt edilen belge internet ortamında istenecek, tereddüt giderildikten sonra) onaylanacaktır.

h) Onay birimlerinin onay işlemini süresi içinde tamamlamalarından sonra, başvurular değerlendirmeye alınacaktır.

Başvuru onay işlemleri, internet aracılığıyla öğretmenler tarafından takip edilebilecektir. Değerlendirme sonuçları, http://personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

Ç. GENEL VE ÖZEL HAYATI ETKİLEYEN NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

1.Kimler Başvurabilecek

1.1. Genel hayatı etkileyen; deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetlerin meydana geldiği yerleşim yerlerinde veya bölgelerde kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu yakınlarından birisinin maddi veya manevi zarara uğrayan öğretmenler, olay tarihinden itibaren bir yıl içinde,

1.2. Öğretmenler, görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturduğuna ilişkin ifadenin yer aldığı belge,

1.3. Eşi ölen öğretmenler (bir defaya mahsus olmak üzere), eşlerinin ölüm tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde,

1.4. Öğretmen eşlerinin şehit ya da malul gazi olmaları durumunda, öğretmenler olayın meydana geldiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içinde,

1.5. Öğretmenlerden terör eylemleri etkisi ve sebebiyle kardeşlerinden ya da kanunen bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile anne ve babasından birinin şehit ya da malul gazi olması durumunda olayın meydana geldiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içinde,

1.6. Görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezî sınavla kazanan çocuğu bulunan öğretmenler, çocuğunun öğrenim göreceği yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkânı yok ise,

Yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

1.7. Bu kapsamda (1.4’üncü maddesi kapsamında yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere), diğer fıkralardaki yer değiştirme istekleri, norm kadro durumu ve alanlarındaki öğretmen ihtiyacı çerçevesinde değerlendirilecektir.

1.8. Bu kapsamda yer değiştirme isteğinde bulunacaklarda bulundukları görev yerinde veya ilde çalışılması gereken süreyi tamamlama şartı aranmayacaktır.

2. Başvuruda Bulunacaklardan İstenecek Belgeler

2.1.Genel Hayatı Etkileyen Durumlarda:

2.1.1. Elektronik Başvuru Formu,

2.1.2. 1.1’inci maddesi için öğretmenin kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu birisinin maddi ve manevi zarara uğradığını kriz masasında alacağı belge ile belgelendirmesi ve o ilin en üst mülki amirinin uygun gördüğüne dair belge,

2.1.3. Aile nüfus kayıt örneği.

2011 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu 12

2.2.Özel Hayatı Etkileyen Durumlarda:

2.2.1. Elektronik Başvuru Formu,

2.2.2. 1.2’nci maddesi için, öğretmenlerin görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturduğuna ilişkin ifadenin yer aldığı belge ile birlikte görev yaptığı ilin en üst mülki amirinin uygun görüşü,

2.2.3. 1.3’üncü madde için, eşinin öldüğünü gösterir belge,

2.2.4. 1.4 ve 1.5’inci maddeler için, şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge ile aile nüfus kayıt örneği,

2.2.5. 1.6 maddesi gereğince yer değiştirmek isteyen öğretmenlerden;

 

a. Aile nüfus kayıt örneği,

b. Çocuğunun merkezî sınavla kazandığı yeri gösterir belge,

c. Çocuğunun öğrenim göreceği yerde yatılı öğrenim görme imkânı olmadığına dair belge,

 

İstenecektir.

3. Başvuruda Yapılacak İşlemler

Genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı özrüne dayalı il içi ve iller arası başvurular, Yer Değiştirme Takvimi’nde belirtilen dönemlerde;

a- Elektronik Başvuru Formu’na, http://mebbis.meb.gov.tr adresinden “kullanıcı adı” ve “şifre”yle girilebilecektir.

b- Elektronik Başvuru Formu doldurulacaktır.

c- Form doldurulurken, genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı özür durumuna ilişkin bütün belgelerin istenilene uygun olarak düzenlenmiş olması gereklidir.

 

ç- Elektronik Başvuru Formu’nun çıktısı alınacak, onay işlemleri için belgelerle birlikte eğitim kurumu müdürlüğüne gidilecektir.

d- Eğitim kurumu müdürlüğü, belgeleri inceleyip Kılavuz’daki şartlara uygun olanları onaylayacaktır.

e- Eğitim kurumu müdürlüğü, başvuru için belgeleri elektronik ortamda taradıktan sonra, sisteme yansıtarak ilçe ve il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlayacaktır.

f- İlçe millî eğitim müdürlüğü, il millî eğitim müdürlüğü ve Bakanlık olmak üzere yetkilendirilmiş personelce de (gerektiğinde tereddüt edilen belge internet ortamında istenecek, tereddüt giderildikten sonra) onaylanacaktır.

g- Onay birimlerinin onay işlemini süresi içinde tamamlamalarından sonra, başvurular değerlendirmeye alınacaktır.

 

Başvuru onay işlemleri, internet aracılığıyla öğretmenler tarafından takip edilebilecektir.

Değerlendirme sonuçları, http://personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır

OCAK DÖNEMİ YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ OCAK •Duyuru Yapılması / Kılavuzun Yayımlanması 15-26 Aralık 2010
I. AŞAMA
• Başvuruların Kabul Edilmesi ve Kurum Müdürlüklerinin Onay Süreci 27 Aralık 2010 – 07 Ocak 2011 Saat: 17.00
• İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Onay Süreci 27 Aralık 2010 – 07 Ocak 2011
• İl Millî Eğitim Müdürlüğü / Bakanlık Onay Süreci 27 Aralık 2010 – 10 Ocak 2011
II. AŞAMA
•Tercihlerin Yapılması 12 – 18 Ocak 2011
•Eğitim Kurum Müdürlüklerinin Onay Süreci 12 – 18 Ocak 2011
• Atamaların Yapılması ve Kararnamelerin Gönderilmesi 20 Ocak 2011
• Tebliğ, İlişik Kesme 28 Ocak 2011 Tarihinden İtibaren
2011 YILI OCAK VE AĞUSTOS DÖNEMLERİ DIŞINDA SAĞLIK İLE GENEL VE ÖZEL HAYATI ETKİLEYEN NEDENLERE BAĞLI NİSAN ARA DÖNEM YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ BİRİNCİ ARA DÖNEM • Duyuru Yapılması / Kılavuzun Yayımlanması 15-25Mart 2011
I. AŞAMA
• Başvuruların Kabul Edilmesi ve Kurum Müdürlüklerinin Onay Süreci 01 – 07 Nisan 2011 Saat: 17.00
• İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Onay Süreci 01- 07 Nisan 2011
• İl Millî Eğitim Müdürlüğü / Bakanlık Onay Süreci 01- 08 Nisan 2011
II. AŞAMA
•Tercihlerin Yapılması ve Eğitim Kurum Müdürlüklerinin Onay Süreci 11- 13 Nisan 2011
• Atamaların Yapılması ve Kararnamelerin Gönderilmesi 14 Nisan 2011
• Tebliğ, İlişik Kesme 15 Nisan 2011 Tarihinden İtibaren
2011 YILI ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI AĞUSTOS DÖNEMİ YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ AĞUSTOS • Duyuru Yapılması / Kılavuzun Yayımlanması 15 Temmuz 2011 Tarihine Kadar
I. AŞAMA
• Başvuruların Kabul Edilmesi ve Kurum Müdürlüklerinin Onay Süreci 19 – 27 Temmuz 2011 Saat: 17.00
• İlçe / İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Bakanlık Onay Süreci 19 – 27 Temmuz 2011
II. AŞAMA
•Tercihlerin Yapılması 08-12 Ağustos 2011
•Eğitim Kurum Müdürlüklerinin Onay Süreci 08-12 Ağustos 2011
• Atamaların Yapılması ve Kararnamelerin Gönderilmesi 15 Ağustos 2011
• Tebliğ, İlişik Kesme 16 Ağustos 2011 Tarihinden İtibaren

Memurlar.Net

2011 Ağustos Dönemi Öğretmenlerin Eş Özür Durumu Atamaları ile İlgili Gelişmeleri, Başvuru Sürecini ve Sonuçları bu sayfadan takip edebilirsiniz …

2011 Ağustos Ayı Eş ve Özür Grubu Atamaları ile İlgili Görüş ve Önerilerinizi Aşağıdan Anında Yazabilirsiniz …

eokulegitim.com özel haber (kaynak belirtiniz…)

2011 Ağustos Dönemi Öğretmenlerin Özür Grubu Atama Kontenjanları,Öğretmenlerin Eş Durumu Ataması Sonuçları ve Puanları Ağustos 2011,Eş Durumu Atamaları Sonuçları Personel Meb 8 Ağustos 2011, 2011 Ağustos 1. ve 2. Aşama Özür Grubu Atama Başvuruları,2011 yılı öğretmenlerin özür durumuna bağlı Ağustos dönemi yer değiştirme kontenjanları – Bilgilerine bu sayfadan ulaştınız.

12 yorum yazılmış, sizde hemen aşağıdan yorum yazabilirsiniz "2011 Ağustos Öğretmenlerin Özür Eş Durumu Başvuruları Kontenjanları"

 1. nil dedi ki:

  oğlumu sbs sonucuna göre izmirde bir liseye kayıt yaptıracaktım ve özür gurubundan tayin isteyecektim.fakat Ağustos ayı özür gurubunda atama isteyemiyormuşum.kasımda isteyebilirmişim.Çünkü okulu kazanmış ama daha kayıt yaptırmamış oluyormuşum.Fakat klavuzda kayıt şartı aramıyor.Sadece okulu kazandığını gösteren belge diyor.Bununla ilgili bilgisi olan varsa lütfen bilgi verebilirmi.

 2. AnadoludanAvrupaya dedi ki:

  Ocak 2011 klavuzunda Istanbulda ozur farkli yakadsaysa ozurun oldugu yakadaki tum ilcelerden tercih yapilabilir ifadesi vardi. Bu yeni klavuzda bu yok. Esim Umraniyede gorev yapiyor ve ben de Avrupa yakasinda calisiyorum. Biz de dolayisiyla Avrupa yakasindaki tum okullardan tercih yapabiliriz diye guveniyorduk. Ancak gorunen o ki sadece benim Avrupa yakasinda gorev yaptigim ilceden bir okul isteyebiliyoruz. Veya adres kayit sistemine gore Avrupa yakasindan ikametgah alabilecegim bir yer olursa oradan da tayin isteyebilir mi esim ?

 3. levent erikli dedi ki:

  hadi sendikalar uyumayın.bir işe yarayın.2011 temmuz özür durumu atamaları için 31 ağustos tarihini kabul etmeyin.öğretmenlerin mağdur olmasına izin vermeyin.anında beklemeden müdehalede bulunun.oldu bittiye izin vermeyin.yeni bakanı uyarın.eski bakanın hatalarına kaldığı yerden devam etmesin.bu oyun8u bozun.üyeleriniz için fedakarlık yapın.çünki üyeler icraat görmek istiyor. sendikaların adı var kendileri ortada yok.biraz cesaret lütfen. kandiliniz şimdiden kutlu olsun.

 4. hasan dedi ki:

  il içi 2. atamalarla eş durumu tayinlerinin birlikte yapılması birçok mağduriyeti önleyecektir.İlgililer bu hususu lütfen dikkate alsınlar.

 5. Soner ŞANLITÜRK dedi ki:

  Bence doğuya veya öğretmen sıkıntısı olan bölgelere tayin süresi konusunda daha esnek uygulamalar olmalı. Örneğin Eylülde de tayin istenebilmeli.

 6. Soner ŞANLITÜRK dedi ki:

  Eşimin tayini Temmuz 2011 atamalarında Bingöl’e çıktı. Şu anda Kadirli E.M.Lisesinde görev yapıyorum. Aceba ağustos ayında eş durumundan tayin isteyebilir miyim? Herkese selamlar…

 7. halil dedi ki:

  arkadaslar
  eş durumu için baz alınan tarihin 31 ağustos olduğunu söylüyorlar
  ve 1 eylülde göreve başlamış olanların 1 yılını tamamlayamadığı gerekçesiyle faydalanamayacağını söylüyorlar
  hesaplarken de 31 ağustosta görevde olmuş olmayı baz alıyorlar
  nasıl oluyorda 1 yıl tamamlanmıyor
  1 hafta 8 gün değil
  1 yılda 366 değil
  31 ağustos baz alınınca 365 gün tamamlanmış oluyor
  sayın köy kurnazı me yoldan gecen ekibi
  lutfen doğru hesaplayın

 8. taner dedi ki:

  kardeşimin vasiliginı üzerime aldım. istabuldan ankara tayın isteyeceğim.saglık kurulu raporu yine almak zorundamıyım?zaten vasılık bu yuzden olmustu..1 eylül maduruyum bende :(

 9. fatih dedi ki:

  arkadaşlar eş durumundan tayin istemek için,son görev yerinizde en az 1 yıl çalışmış olmalısınız.

 10. köksal dedi ki:

  İller arası tayinlerde ilde boş okul olmadığı için eşimin görev yaptığı ilin bir ilçesindeki okulu yazdık ve geçen hafta tayinimiz çıktı.Eşim ilde görev yapıyor.Şİmdi ilde boş okul olması durumunda eş durumunda tayin isteme hakkım varmıdır.

 11. mağdur dedi ki:

  1 eylül 2010’da göreve başladım..eş durumu tayini isteyebilecekmiyim? eşim ve 2 çocuğumla zor durumdayız.çocuklarımın psikolojisi bozuldu…eş durumu tayinlerinde bir düzenleme yapılmalı..

 12. ahmet dedi ki:

  sözleşmeli öğretmenim ve 5 yılımı doldurdum.100 hizmet puanım var. eşim 5 ay önce başka bir şehre hemşire olarak atandı. benim eş durumu tayinim için önümde bir engel var mı.cevap yazarsanız sevinirim. iyi günler….

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.