23 Nisan İle İlgili Kompozisyon Yazı

Salı, 14 Şubat 2012, 19:38 | Bilgi Paylaşımı | 1 Yorum
by admin

 

23 Nisan Kompozisyonu , 23 Nisan ile İlgili Yazılar Kompozisyonlar , 23 Nisan Konulu Anlatan Kompozisyon Örnekleri

Nisanda toprak ana canlanır, bütün doğa yeniden dirilişin heyecanını yaşar. In April, the earth mother alive, all natural re-live the excitement of the resurrection. Her yer cıvıl cıvıldır. Each of chirpy. Kışın soğuk ve karanlığından kurtuluşun bir bayramını yaşar sanki bütün doğa… In winter, cold and darkness of salvation as if all nature lives in a holiday …

23 Nisan denilince, şanlı milletim için de böyle bir yeniden doğuş ve canlanışın yaşandığı ay bakımından ne büyük bir tesadüf olduğunu düşünürüm. April 23 is considered, for the glorious nation that experienced a rebirth and revival in terms of months what I think is a big coincidence.

Mustafa Kemal kendi kurtuluşunu yine milletin kendisinin sağlayacağını Amasya, Erzurum ve Sivas’ta anlatarak Ankara’da bir Millet Meclisi’nin toplanmasını istedi. Mustafa Kemal, the liberation of the nation that he would provide his own Amasya, Erzurum and Sivas telling a National Assembly in Ankara wanted the collection. Buna Türk Milleti hemen karşılık verdi ve 23 Nisan 1920’de Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni topladı. It responded by immediately Turkish Nation and the Grand National Assembly on April 23, 1920 in Ankara, Turkey gathered.

Milletimiz kendi kaderini kendi eline alarak var olma yok olma savaşını, egemenlik hakkını kendisi kullanarak kazandı. Our people taking their destiny into their own hands to have a war of annihilation, using himself won the right to sovereignty. Bütün dünyaya kendi kendini yönetebilecek büyük bir millet olduğunu gösterdi.Showed that self-manage the whole world a great nation.

Ulusal kurtuluş mücadelesi ile bağımsızlık ve istiklâlini Mustafa Kemal önderliğinde kazanarak bu mücadelesiyle, ezilen toplumlara örnek olan asil Türk milletinin başına bir efendi gelip, onu egemenliği altına alamazdı. With the national liberation struggle for independence and won the struggle for independence under the leadership of Mustafa Kemal, the oppressed communities of the noble Turkish nation is an example of a master to come alone, it could not under the rule. O ancak kendi kendisini yönetebilirdi. He ruled himself, but his own.

23 Nisan 1920, Türk ulusunun etrafını saran karanlık ufuklardan doğan bir güneş gibidir. April 23, 1920, the Turkish nation is like a sun surrounded arising from the dark horizon. 23 Nisanla bu ulus kendi kaderini eline alarak Mustafa Kemal önderliğinde bağımsızlık ve hürriyetini kazanarak yurdumuzu düşman işgalinden kurtardı, 23 Nisanla bugünkü Cumhuriyet Devleti’mize kavuştuk, 23 Nisanla bugünkü modern toplum yaşantımıza sahip olduk. 23 Nisanla taking this nation into the hands of their own destiny under the leadership of Mustafa Kemal won independence and freedom and saved our country from enemy occupation, April 23 today to gain the Republican Devleti’mize, April 23 our life, we have had today’s modern society.

Milletler için büyük önemi olan 23 Nisan gibi olaylar bayram olarak kutlanır. Nations are of great importance to events such as April 23 is celebrated as a holiday. Türk Milleti de 23 Nisan’I Ulusal Egemenlik Bayramı olarak kendine en büyük bayram kabul etmiştir. April 23 National Sovereignty Day in the Turkish Nation, the largest party has adopted as its own.

23 Nisan’ın bize kazandırdığı cumhuriyet ve istiklâlimizi gelecek kuşaklara emanet eden büyük önderimiz Atatürk, bu ulusal bayramımızı çok sevdiği çocuklara emanet ederek ona daha da güzel bir anlam katmıştır. April 23 brings us the republic and independence, the great leader Ataturk entrusted to future generations, the children entrusted to it by the beloved national bayramımızı meaning it has added even more beautiful.

Bu bayramla bütün çocukların arasında baharın uyandırdığı gibi sevgi ve kardeşlik duygusunun uyanacağını ve bunun bütün dünyaya yayılacağını düşünmüştü büyük Atam… This spring, aroused such love and brotherhood among all children bayramla uyanacağını sense to extend to the whole world and thought it great Atam …

Her 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda ekilecek sevgi, barış ve hoşgörü tohumlarının dünyamızda barış ve sevgi ormanı oluşturacağını biliyorum bütün çocukların yüreklerinde. Children’s Day every April 23 arable love, peace and tolerance and love the forest will create the seeds of peace in our world know the hearts of all children.

23 Nisanla dünyaya yeni bir güneş gibi ışıklar saçan yüce milletim sonsuza dek yaşayacaktır. April 23 lights blazing like the sun to the world a new nation, it will never be exalted.

Related Thematic Essay Essay April 23-April 23

Atatürk’ümüz 23 Nisan gününü, bayram yapalım diye biz çocuklara armağan etmiştir. Atatürk’ümüz April 23 the day of the feast that we do have a gift for children.

Meclisimiz, Kurtuluş Savaşı’nın en ateşli günlerinde açılmıştır. Meclisimiz, the hottest days of the War of Independence was opened. Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu’nun içine düştüğü durumu, düşmanlarımızın yurdumuzu paylaşmak için topraklarımıza nasıl üşüştüklerini ve Atatürk’ün Samsun’a, Amasya’ya, Erzurum’a ve Sivas’a hangi zor şartlarda gittiğini hepiniz biliyorsunuz. First World War, defeated the Ottoman Empire fell into the situation, to share the lands of our enemies, our country and how Atatürk in Samsun, Amasya, Erzurum and Sivas which you all know going in difficult conditions.Mustafa Kemal Atatürk, düşmanı topraklarımızdan, ancak savaşarak atacağımıza inanıyordu. Mustafa Kemal Ataturk, the enemy of our land, but believed that we will fight. Bu nedenle ülkemizin ileri gelenlerini bir meclis çatısı altında toplamak için var gücüyle çalıştı. For this reason, the leaders of our country with full force to gather under the umbrella of a council worked. 23 Nisan 1920 günü Atatürk’ün bunu başardığını görüyoruz. Atatürk has been able to see this on April 23, 1920. Padişah İstanbul’da milletin vekilleri ise Ankara’da idi. If the representatives of the Sultan in Istanbul, the nation was in Ankara. Artık padişahın hiçbir etkinliği kalmamıştı. Now, no activity was left of the sultan. Çünkü bu millet, kendi egemenliğini, bir daha tek adamlara kaptırmak niyetinde değildi. Because this nation, its sovereignty, did not intend to give free rein to a more single men. Bütün kararları meclis veriyor ve padişahı devreden çıkarıyordu. All decisions and allows the council was making off the sultan. Sonunda Kurtuluş Savaşımız kazanılmış, Milli Egemenlik ise padişahın elinden alınıp, milletimize verilmişti. Liberation war is finally won, the National Sovereignty of the Sultan’s hands were taken and given to our nation.

Ulusal kelimesi Ulus’tan türemiştir. The word is derived from the National Ulus. Ulus, aynı zamanda Millet kelimesinin de karşılığıdır. Nation, as well as the equivalent of the word nation. Aralarında dil, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insanlar topluluğuna ulus, ya da millet diyoruz. Between language, emotions, ideals, traditions and customs union of the community, nation, people, nation, or call. Egemenlik ise; hakim olma, yönetme gücünü elinde bulundurma anlamına gelir. Sovereignty is, possession, possession of means to manage the power in his hand.

Öyleyse, Ulusal Egemenlik sözlerinden şunları anlayabiliriz: Ulusu meydana getiren insanların, yönetme yetkisini bütünüyle elinde bulundurmasıdır. So, you can understand the words of National Sovereignty: the people that make up the nation, managing the presence of authority in the hands of entirely. Elbette ki, bir ulusu meydana getiren bütün fertlerin yönetici olması düşünülemez. Of course, all the individuals that make up a nation can not be considered to be the administrator. Ulus, yani millet yetkisini vekilleri aracılığı ile kullanmaktadır. Nation, the nation’s authority by using proxies. Kim bilir belki de, gelecekte milletimiz, kendisine vekil olmak için bizlere de yetki verebilir. Who knows, maybe in the future, our nation, it also may authorize a proxy to us.

Sizler de Elinizde Bulunan ya da Kendi Yazdığınız Trafik İle İlgili Kompozisyonlarınızı ve Yazılarınızı Aşağıdaki Yorum Kutucuğu Aracılığıyla Paylaşarak Bizlere Ulaştırın… Bu Sayfada Yayınlayalım

1 yorum yazılmış, sizde hemen aşağıdan yorum yazabilirsiniz "23 Nisan İle İlgili Kompozisyon Yazı"

  1. abdurrahman dedi ki:

    çok güzel yazmışsınız ellerinize sağlık .d

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.