Abdülaziz Bekkine Kimdir Hayatı

Salı, 31 Ocak 2012, 10:15 | Bilgi Paylaşımı | 0 Yorum
by admin

Abdülaziz Bekkine 1895 yılı civarında İstanbul’da Dünyaya geldi. Babası Tüccar Halis Efendi’dir.Abdülaziz Bekkine Tahsiline İstanbul’da Kaptanpaşa Camii İmâmı Halil Efendi’den başlamış, daha sonra Dâr-üt Tedris’e gitmiştir.

Abdülaziz Bekkine 1909’da ailesi ile birlikte babasının memleketi Kazan’a (Tataristan) göç etmiş, daha sonra tahsil için Buhara’ya geçerek orada beş sene kadar ilim tahsil etmiştir. 1917 Bolşevik ihtilâli sonrası İstanbul’a döndü. Burada bir müddet Bayezid Medresesine devam etmiştir. Bu sırada Mehmed Zahid Kotku vasıtasıyla Gümüşhanevi Tekkesi’ne giderek, Mustafa Feyzi et-Tekfurdağî’ye intisab etmiştir. Bir süre devam eden seyr-i sülûk’u neticesinde, Mustafa Feyzi Efendi’den 1924’de irşad izni ve Râmuz el-Ehadis adlı eserden icazetname almaya muvaffak olmuştur. Tekke arkadaşı Abdullah Hasib Yardımcı’nın 15 Mayıs 1949’da ki vefatını müteakib cemaatin ve tekke’nin başına geçip postnişin olmuş ve bu vazifesini vefat ettiği 2 Kasım 1952’ye kadar yaklaşık 3,5 yıl kadar bu vazifeyi yürütmüştür. Abdülaziz Bekkine Kabri Edirnekapı sakızağacı şehitliğindedir.

Abdülaziz Bekkine Faaliyetleri

Abdülaziz Bekkine Postnişin olduğu yaklaşık 3,5 yıllık süre içinde Tarikat sohbetleri ve Râmuz el-Ehadis adlı eserden Hadis sohbetleri yapmış, yapmış olduğu sohbetler vefatını müteakiben talebeleri tarafından derlenerek yayınlanmıştır. Özellikle Üniversite gençliği üzerinde etkili olmaya çalışan Abdülaziz Bekkine, bu talebelerin Üniversiteyi bitirip özel sektöre geçmek yerine, Üniversite’de kalarak akademik kariyerlerine devam etmelerini ve eğitim ve öğretime katkı sağlamalarını istemiş ve isteği talebeleri tarafından gerçekleştirilmiştir.Senirkent adlı haftalık yayın organında yazıları yayınlanmıştır.Güşümhanevi dergahı olarak bilinen tekkede kendisinden sonra Mehmed Zahid Kotku görev yapmış.

Abdülaziz Bekkine Talebeleri
Tanınmış Talebeleri arasında Nurettin Topçu, Hâfız Halil Necati Coşan ve Prof.Necmeddin Erbakan’da vardır. Prof.Necmeddin Erbakan’ın Abdullah Hasib Yardımcı’dan sonra ki ikinci şeyhidir. Hâfız Halil Necati Coşan ise Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi’nin halifelerinden Çırpılarlı Ali Efendi’nin medresesinde yetişmiş bir kimsedir. Özellikle Nurettin Topçu üzerinde son derece etkili olmuş, fikirlerine tesir etmiştir. Topçu Taşralı adlı eserinde yer alan Yıldırımın Huzurunda adlı yazısı Abdülaziz Bekkine’nin vefatı üzerine yaşadığı ruh halini yansıtır.

Abdülaziz Bekkine Kimdir Abdülaziz Bekkine Kimdir Hayatı, Abdülaziz Bekkine Hakkında Bilgi Abdülaziz Bekkine 1895 yılı civarında İstanbul’da doğdu. Babası Tüccar Halis Efendi’dir.Abdülaziz Bekkine abdülaziz bekkine hayatı, abdülaziz bekkine kim

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.