Abdülaziz Dehlevi Biyografisi

Salı, 31 Ocak 2012, 10:03 | Bilgi Paylaşımı | 0 Yorum
by admin

Abdülaziz Dehlevi Hindistanda yetişen hadis alimlerinin büyüklerindendir birisidir. Gerçek ismi, Şah Abdülaziz bin Ahmed bin Abdurrahim Gulam Hakim-i Faruki Dehlevi el-Ömeri’dir. Abdülaziz Dehlevi Babası meşhur alim Şah Veliyullah-ı Dehlevi’dir. 1746 (H. 1159)da Delhi’de doğdu. Abdülaziz Dehlevi 1824 (H. 1239)te orada vefat etti. İngiliz idaresine karşı hürriyet meş’alesini ilk yakan kimselerden olduğu için, “Sirac-ül-Hind” lakabıyla da tanınır.

Abdülaziz Dehlevi Babasından ve zamanının diğer alimlerinden ilim öğrendi. Hadis, tefsir, fıkıh, usul, akaid, kelam, mantık, matematik, geometri, astronomi, tarih ve coğrafya gibi akli ve nakli ilimlerde yüksek dereceye ulaşarak herkesin dikkatini çekti. Babasının vefatından sonra onun yerine ders vermeye ve talebe okutmaya başladı. Abdullah-ı Dehlevi’nin en büyük talebesi, maddi ve manevi ilimler hazinesi Mevlana Halid-i Bağdadi de, Abdülaziz-i Dehlevi’den hadis ilimlerinde icazet (diploma) aldı. Talebe yetiştirdi ve elliye yakın eser yazdı. İngiliz idaresine karşı direnmelerde büyük rol oynadı. Müslümanların düştüğü kötü ve zor durumların sebebinin, onların Kur’an-ı kerimden ve Peygamber efendimizin sünnetinden ayrılmaları olduğunu anlattı.

Abdülaziz Dehlevi Eserleri

Abdülaziz-i Dehlevi hazretlerinin yazmış olduğu eserlerinin en kıymetlisi Tuhfe-i İsna Aşeriyye’dir. Farsça olan bu kitapta rafızi itikadında olan kimselerin bozuk yolda olduklarını vesikalarla isbat etmiştir. Bu eser ilk olarak 1849’da Delhi’de, 1988’de İstanbul’da İhlas Vakfı tarafından basılmıştır. Hindistan’da Muhammed bin Muhyiddin Eslemi tarafından Arapçaya tercüme edildi. Bu tercümeyi Irak alimlerinden Muhammed bin Ali Süveydi ve Seyyid Mahmud Şükrü Alusi kısaltmışlardır. Alusi’ninki Muhtasar-ı Tuhfe-i İsna Aşeriyye adıyla 1976 yılında İhlas Vakfı tarafından İstanbul’da basılmıştır.

Abdülaziz-i Dehlevi’nin diğer eserlerinden bazıları ise;

  • Tefsir-i Azizi,
  • Bustanü’l Muhaddisin,
  • Ucale-i Nafia,
  • Sırr-üş-Şehadeteyn,
  • Azizü’l-İktibas fi fedail-i Ahyari’n-Nas,
  • Mizan-ül-Akaid,
  • Fetava-i Aziz’dir.

Abdülaziz Dehlevi Kimdir Abdülaziz Dehlevi hayatı, Abdülaziz Dehlevi hakkında Bilgi, Abdülaziz Dehlevi Kimdir hayatı Abdülaziz Dehlevi Hindistanda yetişen hadis alimlerinin büyüklerindendir.

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.