Abdullah Hayderi Kimdir Hayatı

Çarşamba, 1 Şubat 2012, 9:02 | Bilgi Paylaşımı | 0 Yorum
by admin

Abdullah Hayderi Bağdât’da yetişen ileri gelen sözü geçen velîlerdendir.Ubeydullah Hayderî diye de bilinir. Büyük velî Mevlânâ hazretlerinin ilk hilâfet verdiği talebesidir.Doğum ve vefât târihleri kesin olarak bilinememektedir.Bağdât’da doğdu ve orada vefât etti. On dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında vefat ettiği tahmin edilmektedir.

Abdullah Hayderî küçük yaştan îtibâren islami ve pozitif ilimleri tahsil etmiştir.Bütün ilimleri kendinde toplayıp, İslâmiyetin emir ve yasaklarıyla ilgili ince bilgileri elde etti.Edebiyat konularında önceki ve sonraki alimlerin üstünü idi. Arapça, Farsça ve Türkçeye hâkim olup şöhret buldu. İlim ve edebiyâttaki bu yüksek derecesi sebebiyle Bağdât’a Hanefî müftüsü olarak tâyin edildi.Senelerce müslümanların dînî sorularına cevap verip İslâmiyetin emir ve yasaklarını anlattı.

Abdullah Hayderi’yi Bağdât’a gelen Mevlânâ hazretleri sohbetlerine kabûl etti.Abdullah Hayderî yüksek ilmine rağmen Mevlânâ hazretlerinin önünde diz çöktü.Kısa bir müddet içinde Mevlânâ hazretlerinden istifâde ederek tasavvuf yolunda ilerledi. Bağdâd müftülüğünden ayrılarak hocasının hizmetinden ve sohbetlerinden ayrılmadı.

Abdullah-ı Hayderî’nin evliyâlık yolunda yüksek derecelere ulaştığını gören Mevlânâ hazretleri, ona bütün talebeleri arasında ilk olarak hilâfet verdi.

Abdullah-ı Hayderî devamlı hocasının yanında bulundu. Mevlânâ hazretlerinin Süleymâniye ve Şam’a gittiği sırada da yanından ve hizmetinden ayrılmadı.

Abdullah Hayderî hocası ile birlikte tekrar Bağdâd’a döndü.Mevlânâ hazretleri ona mutlak hilâfet verdi, Bağdâd’da insanlara İslâmiyetin emirlerini ve yasaklarını anlatarak Allahü teâlânın rızâsına kavuşturmakla vazîfelendirdi. Abdullah Hayderî hazretleri başta arkadaşları olmak üzere bütün Bağdât halkına İslâmiyetin emir ve yasaklarını anlattı. Pekçok insan sohbetinde bulunarak bilgisinden istifâde etti. Hattâ Mevlânâ hazretlerinin halîfelerinin çoğu evvelâ onun sohbetinde yetiştikten sonra Mevlânâ hazretlerinin sohbetlerine kavuştular.

Mevlânâ hazretleri Bağdâd’dan Şam’a dönecekleri sırada kendilerinin ve Abdullah Hayderî hazretlerinin babasının yakında vefât edeceklerini işâret buyurarak Şam’a gittiler.Mevlânâ hazretleri Şam’a döndükten bir müddet sonra vefât etti. Onun vefât haberi Bağdâd’a ulaşınca, bütün âlimler ve velîler ile halk çok üzüldü.Abdullah Hayderî hazretlerinin babasına Mevlânâ hazretlerinin vefâtı haberini bildirmediler.Çünkü bu acı haberden dolayı fenâlaşabilir ve hastalığı fazlalaşabilirdi. Aradan üç ay geçince, o da vefât etti.

Abdullah Hayderî Mevlânâ hazretlerinin derece bakımından Şeyh Osman et-Tavîl’den sonra en yüksek halîfesiydi. Birçok kerâmetleri görüldü. Uzun seneler Bağdâd’da kalıp insanlara saadet yolunu gösterdikten sonra orada vefât etti.

Abdullah Hayderi Kimdir Abdullah Hayderi Kimdir Abdullah Hayderi Kimdir Hayatı Abdullah Hayderi Hakkında Bilgi Abdullah Hayderi Kimdir, Hakkında Bilgi Abdullah Hayderi Hayatı ABDULLAH

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.