Abdullah-I İsfehani (Kutbüddin-İ İsfehbezi) Biyografisi

Çarşamba, 1 Şubat 2012, 8:58 | Bilgi Paylaşımı | 0 Yorum
by admin

Abdullahı İsfehani İsfehan’da yetişen evliyânın büyüklerinden ve meşhûrlarından biridir. Ebü’l-Abbâs-ı Mürsî’nin üç büyük talebesinden biridir. İsmi, Abdullah bin Şemseddîn Muhammed bin Eymen en-Nûrî el-İsfehânî el-İsfehbezî, künyesi Ebû Muhammed’dir. Lakabı Kutbüddîn ve Necmeddîn’dir. Şâfiî mezhebi fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. Doğum târihi bilinmemektedir. Vefât târihinde de kaynaklarda değişik rivâyetler bulunmaktadır. Nefehât-ül-Üns’te 1321 (H.721) olarak bildirilen bu vefât târihi Keşf-üz-zünûn’da 1361 (H.763) olarak bildirilmektedir. İlim öğrenmek için Şam’a ve başka yerlere gidip oralarda bulunan âlimlerden ilim öğrendi. Kendisinden de birçok kimse istifâde etti.

Abdullahı İsfehani eserleri

Abdullah’ı İsfehânîn Mi’yâr-ül-Mürîdîn, Risâlet-ül-Mekkiyye, Nûr-ül-Akâid, Dıyâ-ül-Fevâid ve Sülûk-ül-Ülemâ gibi kıymetli eserleri vardır.

Abdullah-I İsfehani (Kutbüddin-İ İsfehbezi) Kimdir, Hakkında Bilgi Abdullah-I İsfehani Kimdir, AbdullahI İsfehani hayatı Abdullah-I İsfehani (Kutbüddin-İ İsfehbezi) biyografi Abdullah-I İsfehani (Kutbüddin-İ İsfehbezi) Kimdir, Hakkında Bilgi Abdullahı İsfehani

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.