Abdurrahman Bin Muhammed Es-Sekkaf Kimdir Hayatı

Salı, 31 Ocak 2012, 10:25 | Bilgi Paylaşımı | 0 Yorum
by admin
  • Abdurrahman Bin Muhammed Es-Sekkaf Evliyânın ünlülerindendir.

İsmi Abdurrahmân bin Ali bin Ebî Bekr bin Abdurrahmân es-Sekkâf’tır. 1446 (H.850) senesinde
Terîm şehrinde doğdu. 1517 (H.923)’de Yemen’de vefât etti. Hadîs, kelâm, fıkıh ve tasavvuf ilimlerinde tanınmış âlimlerdendir.

Abdurrahman Bin Muhammed Es-Sekkaf İlim tahsîline başlayınca, önce Kur’ân-ı kerîmi ezberledi. Seyyid Muhammed bin Abdurrahmân’dan kırâat ilmini öğrendi. Bu ilmin ehline kırâatını, hıfzını dinletti. Ayrıca fıkıh ve nahiv ilmine âit kitaplar okuyup, ezberledi.

Haviyu’s Sagîr ve Dîvân-ı Şeyh Abdullah bin Es’ad el-Yâfiî’nin çoğunu ezberledi. Ezberlediği bu metinleri hocalarına dinletip kontrol ettirdi. Babasından, amcası Şeyh Abdullah Ayderûs’dan, meşhûr âlim Sa’d bin Ali’den, meşhûr fıkıh âlimi Şeyh Abdullah bin Abdurrahmân’dan ilim öğrendi. Sonra Yemen’e gidip, tahsîline orada devâm etti.
Abdurrahman Bin Muhammed Es-Sekkaf Allâme Abdullah bin Ahmed ile Allâme Muhammed bin Ahmed’den ders alıp çeşitli ilimleri öğrendi. Bu âlimlerden işittiklerini rivâyet etmek ve eserlerini okutmak da dahil olmak üzere icâzet, diploma aldı ve dört sene Aden’de kaldı. Aden’den Zebîd şehrine gitti. Orada da Hâfız Yahyâ el-Âmirî’den ve Safiyüddîn Ahmed bin Ömer el-Meczed’den ilim öğrendi, icâzet aldı.

Abdurrahman Bin Muhammed Es-Sekkaf Bu tahsîlleri sırasında Hâfız Yahyâ el-Âmirî’den Peygamber efendimizin mübârek parmak izlerinin bulunduğu bir mahalli göstermesini ricâ etti.

O da kabûl edip gösterdi. O mahalde parlayan bir nûr gördüler.+

Abdurrahman Bin Muhammed Es-Sekkaf Kimdir, Hakkında Bilgi Abdurrahman Bin Muhammed Es-Sekkaf Kimdir, Abdurrahman Bin Muhammed Es-Sekkaf Kimdir,Hayatı Abdurrahman Bin Muhammed Es-Sekkaf Kimdir, Biyografi Abdurrahman Bin Muhammed Es-Sekkaf

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.