Abdurrahman Sami Niyazi Biyografisi

Salı, 31 Ocak 2012, 10:01 | Bilgi Paylaşımı | 0 Yorum
by admin

Anadolu`dayetişen mutasavvıflardan biri olan. Manisa`nın Saruhanlı kazâsında 5 Mart 1878(H.1296)`de doğdu. Babası Haremeyn vâlilerinden Âsım Efendidir. İlk tahsîline doğduğu yer olan Saruhan`da başladı. Sonra İstanbul`a giderek, tahsîline devâm etti. Bu arada bâzı velîlerin yanına gidip onların sohbetlerinde bulundu ve tasavvuf yolunda insanlara doğru yolu göstermek için icâzet, izin aldı.

Bir Ramazân gecesi rüyâsında Resûlullah efendimizi gördü. Resûlullah efendimiz yanında bulunan zâtı göstererek; Yâ Sâmi! Bu senin mürşidin, hocandır. Sen vapura bin ve denize açıl. Vapur hangi iskelede durursa orada in. Hocanı orada bulacaksın buyurdu. Uykusundan uyandıktan sonra sabah namazını edâ etti. Bulunduğuyerden iskeleye gidip bir bilet aldı. Gemi hareket edip, Çanakkale`ye yaklaştığı sırada kaptan; Gemide bir ârıza var, tâmiri birkaç gün sürer, arzu eden inebilir. deyince, Sâmi Efendi gemiden indi. İskele denûr yüzlü bir zât; Sâmi Efendi, hoş geldin. diyerek onu karşıladı. Sâmi Efendi şaşırarak; Bu zât benim ismimi nereden biliyor? diyeaklından geçirdi. O zat; Geçen gece rüyânda Peygamber efendimiz sanane emir buyurdular? dedi. Sâmi Efendi hemen o zâtın elini öperek, ona bağlandı. Bu zât Ahmed Şücâ`eddîn Uşşâkî idi. Aynı zamanda Câmilerde vaaz veren Sâmi Efendi, kısa zamanda yetişerek, hocasından Uşşâkî tarîkatında icâzetnâme, diploma aldı ve hocası tarafından insanları yetiştirmek üzere İstanbul`a gönderildi.

Sâmi Efendi, İstanbul`a geldikten sonra Kasımpaşa`daki Yahyâ Efendi dergâhına şeyh tâyin edildi. Bir gün bir talebesiyle vâz vermek için Fâtih Câmiine gitti. Namazdan sonra vaaz vermeye başladı. Bu sırada küçük bir çocuk gelerek; Sâmi Efendi, biraz gelir misin, seninle görüşelim. dedi. Sâmi Efendi de kalkıp, o çocuk ile câminin bir kenarında bir müddet konuştuktan sonra tekrar kürsü devâzına devâm etti. O sırada talebesi; Hocam âlim bir zât olmasına rağmen, ufacık bir çocuğa tâbi oldu. diye düşündü. Sâmi Efendi, ona dönerek; Oğlum, o görüp de çocuk zannettiğin Hızır aleyhisselâm idi. Aramızda bâzı özel konuşmalar oldu. buyurdu.

Abdurrahmân Sâmi Efendi, bir gün evinde yumurta gibi bâzı şeyleri önüne almış, onlarla meşgûl idi. Hanımı kendikendine; Efendi vaktini bu gibi şeylerle meşgûl ediyor! diye düşündü. Ertesi gün bir grup talebe ziyâret için geldiler. Hanımı onlara çay demliyordu. Bir ara ayağı takılınca, kaynar su ayağına döküldü. Hanımı can acısı ile Allah diye bağırdı. Sesi duyan Abdurrahmân Efendi, hemen hanımının yanına giderek, bir gün önce hazırladığı merhemi hanımının ayağının yanan yerine sürdü ve hanım, dün benim bu merhem ile meşgûl olduğumu görünce; Efendi vaktini bu gibi lüzumsuz şeylerlegeçiriyor! diye düşünmüştün. Gördün ya bu merhemi biz ne için hazırlamışız. dedi.

Abdurrahmân Sâmi Efendi 1935 (H.1354) senesinde 57 yaşında iken İstanbul`da vefât etti.

 Abdurrahman Sami Niyazi Kimdir, Hakkında Bilgi Abdurrahman Sami Niyazi Kimdir, Hakkında Bilgi Abdurrahman Sami Niyazi Abdurrahman Sami Niyazi Hayatı Hakkında Bilgi ABDURRAHMAN SAMİ NİYAZİ Anadolu`dayetişen mutasavvıflardan.

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.