Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Başvuruları Tarihleri 2011

Pazartesi, 22 Ağustos 2011, 10:01 | Bilgi Paylaşımı | 1 Yorum
by admin

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Başvuruları ve sınav tarihlerine ilişkin resmi bir duyuru yayımlandı. Duyuru şöyle:

SINAV UYGULAMA DUYURUSU ( 22 Ağustos 2011 )

SINAVIN ADI Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı.

SINAV ÜCRETİ

Aday; 35 (otuzbeş ) TL KDV dâhil sınav ücretini 08-19 Eylül 2011 tarihleri arasında; Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Beşevler Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubesinden herhangi birisine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile yatıracaktır.

SINAV BAŞVURUSU

S Adaylar, 08-19 Eylül 2011 tarihleri arasında başvurularını Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne (EĞİTEK) yapacaklardır.

S Adaylar, sınava girecekleri yer, sınav saati gibi bilgilerin yer aldığı sınav giriş belgelerini, 06 Ekim 2011 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecektir.

SINAV YERİ

ANKARA

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

Görevde Yükselme Sınavı, 16 Ekim 2011, Pazar günü, Saat: 10.00’da yapılacaktır.

SINAV UYGULAMASI

S Görevde Yükselme Sınavı 90 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır. Sınavlarda 80 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.

S Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Sınav Giriş Belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan ve yanlarında cep telefonu bulunan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

S Sınav soru ve cevap anahtarları 17 Ekim 2011 tarihinde http://www.adalet.gov.tr adresinden yayımlanacaktır.

S Adayların sınav sonuç bilgileri 16 Kasım 2011 tarihinde Adalet Bakanlığı, Eğitim Daire Başkanlığı’na (EDB) teslim edilerek aynı gün http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

S Sınav binasında sigara içenler hakkında 4207 Sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır.

SINAVA KATILACAK ÖZÜRLÜ ADAYLAR SINAV UYGULAMASI

S Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurul raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin bir nüshasını aday bağlı bulunduğu kuruma teslim edecektir. Aday aynı zamanda, elektronik başvuru ekranından “özür durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucuğu işaretlemek zorundadır.

S Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

SINAV KONULARI

S Görevde yükselme sınavında uygulanacak sınav soru kitapçığında yer alacak 80 sorunun %40’ı (32 soru) Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen konulardan hazırlanacaktır;

A- T.C Anayasası (I. Genel Esaslar, II. Temel Hak ve Ödevler, III. Devletin Temel Organları),

B- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ulusal Güvenlik

C- Devlet Teşkilatı İle İlgili Mevzuat

D- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İle İlgili Mevzuat

E- Türkçe, Dilbilgisi ve Yazışmayla İlgili Kurallar

F- Halkla İlişkiler

G-Etik davranış ilkeleri

S Görevde yükselme sınavında uygulanacak sınav soru kitapçığında yer alacak 80 sorunun soru) ise EDB tarafından hazırlanacaktır.

S Görevde Yükselme Sınavında, her gruba, kendi alanında olmak üzere ayrı soru hazırlanacaktır.

, %60„ı (48 kitapçığı

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

S Değerlendirme grup ve grup numaraları tabloda belirtildiği gibidir.

Tablo 1

GRUP NO

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI GRUP ADI

1

Yazı İşleri Müdürü

2

İdari İşler Müdürü

3

Zabıt Katibi

 

S Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

Kılavuzun Daha Net Bir Şekilde Görmek İçin Tıklayın

S Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanacaktır.

S Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

S Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılacaktır.

S Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şık/şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

S Değerlendirme sırasında hatalı soru/soruların çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

S Adayların; sınav puanının eşit olması hâlinde, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki hüküm doğrultusunda, başarı sıralamasını EDB yapacaktır.

İLETİŞİM ve DUYURU

S Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar 444 83 83 nolu EğiTek Çağrı Merkezinin telefonundan yararlanabilecektir.

S Sınavla ilgili duyuru ve ilanlar Millî Eğitim Bakanlığı, http://www.meb.gov.tr internet adresi ile Adalet Bakanlığı, http://www. adalet.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

SINAV İTİRAZLARI

S Adaylar; sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarlarının http://www.adalet.gov.tr internet adresinde yayımından itibaren en geç 3 (üç) işgünü içerisinde, sınav sonuçlarına yönelik itirazlarını ise sonuçların adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren en geç 5 (beş) işgünü içerisinde EDB’ye iletmek üzere sınav kurulu olan ilgili adalet komisyonuna yapabilecektir.

S Adayların sorulara, sınav uygulamasına ve sonuçlara dair itiraz başvuruları Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün T.C Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesindeki TR690001000799054952185001 no’lu hesabına 10 YTL (On YTL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecektir. Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

S Yapılan bu itirazlar EDB tarafından         değerlendirilerek; sınav uygulamasına, EĞİTEK tarafından

hazırlanan sorulara (% 40’lık dilim)       ve sınav sonuçlarına yönelik olanları sonuçlandırmak üzere

EĞİTEK’e gönderilir. EĞİTEK bu          itirazları 10 (on) gün içerisinde sonuçlandırarak EDB’a bildirecektir.

S Görev Alanları ve Atama Yapılacak Görevin Niteliği ile ilgili konulara ait (%60’lık dilim) sorulara ilişkin itirazları EDB inceleyip sonuçlandıracaktır.

S İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara EDB tarafından bildirilecektir.

S Başvurusu /sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu/ödendi makbuzu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek

Sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı yargı organları dışında, aday dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez. Ancak, soruşturma kapsamındaki evrak Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ‘ nün onayıyla

verilebilir.

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Kılavuzu İçin Tıklayın

1 yorum yazılmış, sizde hemen aşağıdan yorum yazabilirsiniz "Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Başvuruları Tarihleri 2011"

  1. tülcan dedi ki:

    yorum değil de soru sormak istiyorum, sınav sorularına yaptığımız itiraz red edilirse, tekrar idare mahkemesine dava açma hakkımız var mı? (sınav sonuçları açıklansa dahi.)

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.