Ahmed Bin Hanbel Biyografisi

Pazar, 29 Ocak 2012, 15:51 | Bilgi Paylaşımı | 0 Yorum
by admin

Ahmed b. Hanbel 164/780 senesinde Bagdatta Dünyaya gelmiştir.İslâm’da dört büyük fikih mezhebin birisi dir.Babasi Muhammed b. Hanbel de komutanlik görevi üstlenmis bir askerdi. Hanbel ailesi, Ahmed’in dogumuna yakin bir sirada Bagdad’a gelmis ve orada yerlesmisti.

Henüz 15 yaşlarında İmâm-ı A’zâmın talebesi olan Ebû Yûsuf’tan fıkıh ve hadîs dersi aldı. Bundan sonra da üç sene Huşeym’in derslerine devâm ederek ondan hadîs-i şerîf dinledi. Bundan başka Bağdat’ta bulunan meşhûr âlimlerden de ders aldı. 7 yıl Bağdat’ta ilim öğrenen Ahmed bin Hanbel daha sonra ilim tahsili için seyahatlere başladı.

Ahmed bin Hanbel’in pek çok eseri vardır.

Bunlardan bâzıları şunlardır:

1) Müsned; 30 bin hadîs-i şerîfi içine almıştır. Matbûdur.
2) Kitâb-üs-Sünne.
3) Kitâb-üz-Zühd: Matbûdur.
4) Kitâb-üs-Salât.
5) Kitâb-ül-Vera’ ve’l-Îmân.
6) Kitâb-ür-Reddi ale’l- Cehmiyye ve’z-Zenâdıka: Matbûdur.
7) Kitâb-ül-Eşribe: Matbûdur.
8) Kitâb-ül-Mesâil.
9) Cüz-fi Usûl-üs-Sünne.
10) Fadâil-üs-Sahâbe: 2 cilt hâlinde matbûdur.
11) Er-Reddü A’lâ men-Tenâkua fi’l-Kur’ân.
12) Et-Tefsir.
13) En-Nâsih ve’l-Mensûh.
14) Et-Târih.
15) Hadîsu Şu’be.
16) Mukaddem ve’l-Muahhar fi’l-Kur’ân.
17) Vücûbât-ül-Kur’ân.
18) Menâsik-ül-Kebîr ve’s-Sagîr.
19) El-Cerhu ve’t-Ta’dîl.
20) Kitâb’ül-ilel ve Ma’rifet-ür-Ricâl: Matbûdur.

Ahmed Bin Hanbel Kimdir Ahmed Bin Hanbel hayatı Ahmed Bin Hanbel biyografisi Ahmed b. Hanbel 164/780 yilinda Bagdad’ta dogdu.İslâm’da dört büyük fikih mezhebin birisi

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.