Ahmet Haşim’in Edebi Kişiliği ve Eserleri

Ahmet Haşim Hakkında Bilgi, Ahmet Haşim’in Edebi Kişiliği ve Eserleri

 

• Edebiyata öğretmeni Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun teşvikiyle yönelmiş, ilk önceleri döneminin ünlü şairlerinden etkilenmiştir.

• Arap asıllı bir şair olan Ahmet Haşim, küçük yaşta çok sevdiği annesini kaybetmiş, bu durum onu karamsarlığa, yalnızlığa, sıkıntılara itmiştir.

• İstanbul’a geldiği ilk günlerde çevreye uyum sağlayamamış, topluluklardan kaçar duruma gelmiş, hayalindeki mutlu günlerine dönmüştür. Şiirlerinde psikolojik durumunun yansımaları rahatlıkla görülebilir.

• “Sanat için sanat” görüşüyle şiir yazan Ahmet Haşim, Sembolizmin edebiyatımızdaki en önemli temsilcisidir; ancak Batılı anlamda tam bir sembolist sayılmaz. Nesneleri değil, nesnelerin kendinde bıraktığı izlenimleri anlatması onu Empresyonizme (izlenimcilik) yaklaştırır.

• Ona göre şiir, “duyulmak”; nesir, “anlaşılmak” için yazılır. Şiirde anlam kapalı olmalı, her okuyucu onu farklı biçimde yorumlayabilmelidir. Şiir, asla düzyazıya çevrilemez.

• Hayale büyük önem veren Ahmet Haşim’in şiirinde toplumsal sorunlar hiç yer almaz. Kızıl gün batımları, sararmış yapraklar, ay ışığı altındaki doğa, loş karanlıklar… onun başlıca şiir temalarıdır. Sembolist şiirin esas öğesi olan “sembol” onun şiirlerinde pek yoktur.

• Sanatçı hece ölçüsünü hiç kullanmamış, tüm şiirlerini aruzla yazmıştır. Şiirde musikiye önem verir; şiirin “sözden çok musikiye yakın bir dil” olduğunu söyler.

• Fecr-i Âti dönemi şiirlerinde dil ağır, yabancı sözcük ve tamlamalarla yüklüdür. 1921′den sonraki şiirlerinde ise daha sade bir dil kullanmıştır.

• Şiir dışında fıkra, gezi türünde de eserleri vardır. Düzyazı dili sade ve konuşma havasındadır.

Eserleri:

Şiirleri: Göl Saatleri, Piyâle

Nesirleri: Gurebâ-hane-i Lâklâkan, Bize Göre (gazete yazıları)

Gezi Notları:   Frankfurt Seyahatnamesi

Ahmet Haşim Kimdir Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir