Alexandre Millerand Hayatı

Pazartesi, 10 Haziran 2013, 22:00 | Genel | 0 Yorum
by editor

Alexandre Millerand Kimdir, Alexandre Millerand Hayatı Biyografi

Fransız siyaset ve devlet adamı. Bir süre Bağımsız Sosyalistler’in önderli­ğini yaptıktan sonra muhafazakâr olmuş, 1920-1924 arasında cumhur­başkanlığı yapmıştır.

Babası kumaş satıcısıydı. Hukuk öğrenimini tamam­ladıktan sonra 1881’de Paris Barosu’na girdi. Aynı tarihte Clemanceau’nun yayımladığı radikal bir gaze­te olan La Justice’de (Adalet) çalışmaya başladı. 1885’de Saine’den radikal milletvekili seçilerek meclise girdi. Kısa bir süre sonra sosyalist görüşleri benimse­di. 1889 seçimleri öncesinde kurulan Bağımsız Sosya­list Federasyona katıldı. Seçimleri kazandıktan sonra mecliste sosyalist milletvekillerinin yanında yer aldı. Reformist görüşleri doğrultusunda küçük üretim araçlarının mülkiyetinin özel kesime bırakılarak yal­nızca büyük üretim araçlarının devletleştirilmesini ve iktidarın seçimler yoluyla barışçı bir biçimde ele geçirilmesini savundu. 1893’de La petite republique (Küçük Cumhuriyet) adlı gazetenin yayın yönetmen­liğini üstlendi ve bu görevini 1897’ye değin sürdürdü.

1899’da “Komün kasabı” olarak anılan general Gallifet’nin de yer aldığı Waldeck-Rousseau hükume­tinde ticaret ve sanayi bakanlığını üstlenmesi, Fransız sosyalist hareketinin, burjuva hükumetlerine katılma­yı reddeden Marxist kanadıyla reformist kanadı ara­sındaki görüş ayrılıklarını derinleştirdi ve hareketin 1901-1902 yıllarında ikiye bölünmesinde etkili oldu.

  • Eserleri (başlıca): Le socialisme reformiste français, 1903, (“Reformist Fransız Sosyalizmi”); Pour la defence nationale, 1913, (“Ulusal Savunma İçin”).

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.