Ali Boğa Kimdir Hayatı

Salı, 7 Şubat 2012, 21:45 | Bilgi Paylaşımı | 0 Yorum
by admin

Muğla’nın Fethiye İlçesi Karaçulha Köyü’nde Yörük Çadırında 1949 yılında Dünyaya geldi. İlköğrenimini 1961 yılında Çaltıözü İlkokulu’nda, ortaöğrenimini 1970 yılında Konya Erkek Lisesi’nde tamamladı. 1975 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.
Askerlik görevini 1976-1977 yıllarında Deniz Yedek Subayı olarak yaptı.
YATIRIMLARI TEŞVİK UZMAN YARDIMCISI OLARAK GÖREVE BAŞLADI
1977 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı.

1980 yılında “24 Ocak Kararlarıyla” Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’na geçti. 1987 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nda İhracat Proje Değerlendirme Grup Başkanlığı’na, 1992 yılında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Proje Değerlendirme Daire Başkanlığına, 1995 yılında İhracat Genel Müdür Yardımcılığına atandı.
1987 yılından itibaren İhracat Teşvik Tedbirlerinin mevzuat çalışmalarını koordine etti.

24 Ocak 1980 den itibaren uygulamaya konulan İhracatı Teşvik Mevzuatını 1 Ocak 1996 dan itibaren uygulanmak üzere Gümrük Birliğine uyumunu yaparak bu gün halen uygulanmakta olan Dahilde ve İşleme ve Hariçte İşleme Rejimlerini uygulamaya koydu.
1996-1997 yıllarında Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliğini yürüttü.

1997 yılında Avustralya Melbourne Ticaret Ataşesi olarak görevlendirildi. 1997-2000 yılları arasında Kurucu Ticaret Ataşesi olarak görev yaptı.
Avustralya’daki görevi esnasında lise son sınıflar için Türkçe kitap yazdı. “Avustralya’da Ticari ve Ekonomik Konularla TÜRKÇE” isimli kitabı Avustralya Milli Eğitimi’nde lisans eğitiminden sorumlu olan “VSL” ve “NSWSL” tarafından yardımcı ders kitabı olarak kabul edildi.

Kamuda İlk Stratejik Planı Hazırladı
Türkiye’de hayata geçirilen ilk stratejik plan olan “İhracat Stratejik Planı”nın hazırlanması ve yürürlüğe konulmasını sağlayarak, “Sürdürülebilir İhracat Altyapısı”nın oluşturulması çalışmalarını koordine etti.
Özel İhtisas Komisyonuna Başkanlık Yaptı
2003 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca kurulan “Devlet Yardımları Özel İhtisas Komisyonu” başkanlığını da yürüttü.

Türkiye’nin İlk Elektronik İmza Otomasyonunu Gerçekleştirdi
Kamuda ilk e-imza uygulaması olan ve 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe giren “Dahilde İşleme Rejimi Otomasyon Projesi”, çeşitli ülkeler için “Pazara Giriş Eylem Planları” çalışmaları, Dünyada devlet destekli tek markalaşma programı olan “TURQUALITY” projesi, “Moda ve Tekstil İş Kümesi” projesi ve “Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi” Projesi yürütmüş olduğu projelerden bazılarıdır.
Bürokratik Engellerin Kaldırılması Çalışmalarına Başkanlık Yaptı
Başbakanlık Müsteşarlığı’nca “Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Çalışmaları” kapsamında oluşturulan “Dış Ticaret İşlemleri Çalışma Grubu”na başkanlık yapmıştır.

4 Mart 2009 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığına atanan Ali BOĞA, aynı zamanda Türk Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı, Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı Yönlendirme Komitesi Başkanlığı, Tarım Satış Kooperatifler Birlikleri Yeniden Yapılandırma Kurulu Başkanlığı, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu Eş Başkanlığı, ESDEP Yönlendirme Komitesi Başkanlığı, Ülkemizin kendine özgü otomobil üretmesi için yapılan çalışmalarda yerli motor üretimi için oluşturulan Motor Komisyonu Başkanlığı, Ekonomi Koordinasyon Kurulu Üyeliği, Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeliği, Türk Tasarım Danışma Konseyi Üyeliği, Kadının Statüsü Danışma Kurulu Üyeliği, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Üyeliği, İklim Değişikliği Koordinasyon kurulu Üyeliği, KOSGEB İcra Komitesi Üyeliği, Türk Eximbank Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu Üyeliği Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu Üyeliği, Türkiye İstatistik Konseyi Üyeliği, Sanayinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Daimi Özel İhtisas Komisyonu İcra Komitesi Üyeliği, Ticaret Sicil Gazetesi Üyeliği, Esnaf Sicil Gazetesi Üyeliği, İhracata Yönelik Üretim Stratejisi Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.
Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları olan Türk Patent Enstitüsü, Milli Prodüktivite Merkezi, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Akreditasyon Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Şeker Kurumu ve Rekabet Kurumu’nun Bakanlık politikaları ile uyumlu bir şekilde faaliyetlerini sürdürmelerini sağladı.
Sanayi ve Ticaret Uzmanları Göreve Başladı.
İdari ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine büyük önem vermiş, Sanayi ve Ticaret Uzmanları ilk olarak Ali Boğa’nın Müsteşarlığı döneminde göreve başlamıştır. Ayrıca, diğer kariyer kadrolarının sayısında da ciddi artış yaşanmış, Bakanlığın daha kurumsal bir yapıya sahip olması için çalışılmıştır.

İngilizce bilen Ali BOĞA, evli ve üç çocuk babasıdır.

Ali Boğa Kimdir, Hayatı Ali Boğa Kimdir, Ali Boğa Biyografisi, Ali Boğa Hayatı, Ali Boğa Hakkında Bilgi Ali BOĞA kimdir ÖZGEÇMİŞİ Muğla’nın Fethiye İlçesi ali boğa kimdir, hayatı

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.