Ayet Nedir

Pazartesi, 18 Mart 2013, 12:48 | Bilgi Paylaşımı | 0 Yorum
by admin

Ayet ne demek, ayet nedir

âyet, Kuran surelerinin, bir ya da birden çok cümleden, bazıları ise birkaç sözcükten oluşan bölümlerinin her biri. Sözlük anlamı, ortada olmayan, görülmeyen bir şeyin kav­ranmasını, tanınmasını sağlayan apaçık be­lirti, izdir. Bu anlamda, Tanrı’nın varlığını gösterdiği için bütün evren bir âyetler topla­mı olarak görülür. Bu nedenle Kuran, denizde yüzen gemileri, havada uçan kuşla­rı, baharla yapraklanıp çiçeklenen ağaçları, yağmurla canlanan toprağı, Ay, Güneş ve yıldızları âyet olarak anar. Kuran ayrıca peygamberlerin gösterdikleri mucizeleri de âyet olarak adlandırır. Kuran Hz. Muhammed’in en büyük mucizesi olarak görüldüğünden, Kuran’ı oluşturan birimlere de âyet denmiştir.

Kuran âyetlerinin büyük çoğunluğu bir ya da birkaç cümleden oluşur. Bununla birlik­te, bir sayfaya ulaşan âyetlerin yanı sıra basit ya da bileşik sıfat biçiminde birkaç sözcükten oluşan âyetler de vardır. Âyetle­rin başlangıç ve bitişine ilişkin anlaşmazlık­lardan dolayı Kuran’m kaç âyetten oluş­tuğu konusunda bir görüş birliğine varıla­mamıştır. Din bilginleri bu konuda 6.214’ten 6.666’ya kadar çeşitli sayılar öne sürmüştür.

Kuran âyetleri indikleri yer bakımından ikiye ayrılır. Mekke’de inen Mekki âyetler, daha çok inanç ilkeleri üzerinde durur. Medine’de inen Medeni âyetler ise toplum­sal, ekonomik ve hukuksal ilkeleri içerir.

Bir başka açıdan âyetler haber, emir ve tezkir âyetleri olarak üçe ayrılır. Haber âyetleri akıl ve deney sınırları dışında kalan inanç hükümlerini, evrenin başlangıç ve sonuna ilişkin bilgileri içerir. Emir âyetleri ibadet ve toplumsal yaşamla ilgili hükümle­re ilişkindir. Tezkir âyetleri ise vaat (muş­tu), vaid (korkutma), öğüt, kıssa ve doğa yasalarından söz eden âyetlerden oluşur.

Âyetler anlamları yönünden hükümlerinin açık ve anlaşılır ya da örtük ve anlaşılmaz olması bakımından da ikiye ayrılır. Anlamları açık ve anlaşılır âyetlere muhkemat örtük anlamlı, anlaşılmaz ya da olduğu gibi anlaşılması birtakım sakıncalar taşıyan âyet­lere de müteşabihat denir. Ayet Nedir

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.