Biyolojik Savaş Nedir

Salı, 16 Nisan 2013, 5:38 | Genel | 0 Yorum
by admin

Biyolojik Savaş Nedir, Biyolojik Savaş Nasıl Yapılır

Biyolojik savaş, insan, hayvan ya da bitkilerde hastalık oluşturan mikrop ve virüs gibi etmenlerin ve bu etmenlere karşı savaşım araçlarının askeri amaçlarla kulla­nılmasıdır. Düşmana yöneltilen biyolojik savaş yöntemleri çok eskilerden beri uygulanmak­la birlikte, bu savaş türü günümüzde büyük eleştirilere uğramakta ve hiçbir ülke bu yöntemden yararlandığını açığa vuramamaktadır. 1972’de 70’ten çok ülke, biyolo­jik silahların üretilmesi, depolanması ve geliştirilmesini yasaklayan ve var olan stok­lamı yok edilmesini öngören bir antlaşma imzalamıştır. Yine de, bu tür silahlann geliştirildiğine ya da bu amaçla yapılan deneyler sırasında ortaya çıktığı öne sürülen kazalara ilişkin iddialar ortaya atılmakta, ancak bunların çok azı kanıtlanabilmektedir.

Bu tür silahlara karşı yöneltilen eleştirile­rin başında, kullanılan silahın denetim­den çıkma olasılığı gelmektedir. Biyo­lojik savaş tarihine geçen en önemli olay­da, iddiaya göre, 1347’de Kırım’daki Kefe (bugün, Feodosiya, Ukrayna) ken­tini kuşatan Moğollar, Cenevizlerin savun­masını kırmak için, kalenin içine vebalı­ları fırlatmışlar, daha sonra Ceneviz gemile­riyle Avrupa’ya taşınan veba basili. Büyük Veba Salgını olarak adlandırılan büyük bir salgına yol açmıştır. Düşman orduları ve halkı arasında salgın hastalık çıkarmak için, daha sonraları da birçok yöntemler gelişti­rilmiş ama bunlardan pek azı bu denli ürkütücü bir başarıya ulaşabilmiştir.

I. Dünya Savaşı sırasında Almanlar, ABD’den Müttefik ordularına gönderilecek olan çiftlik hayvanları ve Romen süvari atları arasında ruam hastalığı salgını çıkart­mışlardır. 1950-53 arasındaki Kore Savaşı sırasında Çinliler, Birleşmiş Milletler kuv­vetlerine karşı mikrop kullanmakla suçlanmışlarsa da bu konuda herhangi bir kanıt elde edilmemiştir.

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.