Busiri Kimdir

Pazartesi, 27 Mayıs 2013, 16:05 | Genel | 0 Yorum
by editor

Busiri Kimdir, Busiri Hayatı Biyografi

Arap şair. Peygamber’e yazdığı kasi­delerle tanınmıştır.

Muhammed b.Said b.Hammad b.Hilal el-Busirî, Yukarı Mısır’da Bahnasa kentine bağlı Bahsin’de doğdu. Kahire’de öldü. Busirî’nin kökeni Mağrip’li- dir. Hammad kalesinde Hebrun oğulları diye tanınan bir Berberi ailesinden gelmektedir. Dedelerinden biri Busir’li olduğu için kendisine Busirî denilmektedir.

Yaşamı üstüne çok az bilgi vardır. Dalas’ta yetişti. Daha sonra Bilbis’e yerleşti. Burada maliye kâtipliği yaptı. Sufiler’den Ebü’l-Abbas Ahmed el- Mersi’nin derslerine devam etti. Hadis biliminde ün kazandı. Yaşamının sonlarına doğru felç oldu. Ölüm tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Kâtip Çelebi 1294-95, Suyuti 1295-96, İbn Şakir ise 1296-97 tarihlerini vermektedir.

En tanınmış yapıtı, el-Kevakibü’d-Dürriye fi Medhi Hay rı ‘l-Benyye’ d i r (“İnsanların En Hayırlısı­nın Övgüsü Hakkında İnciden Yıldızlar”). Kısaca Kaside-i Bürde de denir. En eski metni 160 beyittir. Busirî, bu kasideyi felçliyken yazdıktan sonra düşün­de Hz. Peygamber’i görmüş. Hz. Peygamber kasideyi beğenerek vaktiyle Ka’b b.Züheyr’e yaptığı gibi biirde’sini (hırkasını) Busirî’ye örtmüş. Bu düş üzeri­ne Busirî iyileşmiş. Felçilileri iyi ettiği için Kaside-i Bür’e ismi ile de bilinir. Farsça, Latince, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Rumca çevirileri vardır. Kasi­deye şerh, tahmis, tesbi, tesdis, teşdir, tezyil ve nazireler yapılmıştır. Türkçe çeşitli çevirileri şerhleri ve tahmisleri vardır. Cenazelerde, ağır hastalıklarda, özellikle felçlileri iyileştirmek için okunur. Kaside- tü’l-Hemziye, Kasidetü’l-Hamriye, Kasidetü’l-Mu- dariye ve Kasidetü’l-Yaiye isimli Peygamberi öven kasideleri de vardır.

  • Eserleri (başlıca): el Kevakibü’d-Dürriye fi Medhi Hayri’l-Beriyye, (ö.s.), 1835; Tercüme ve Şerh-i Kaside-i Bürde, (ö.s.), Abidin Paşa (Çeviri ve şerh), 1889, (Bu metnin günümüz Türkçesi’ne aktarılmışı O.F. Harman, 1977). Diğer kasidelerinin bir bölümü Mecmuatü’l-Kübra min el-Kasaidü’l-Fuhra’du (ö.s.), 1889, toplanmıştır.

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.