Cumhuriyet İle Osmanlı Devletinin Yönetim Şeklinin Farkı

Perşembe, 23 Şubat 2012, 21:57 | Bilgi Paylaşımı | 0 Yorum
by admin

Cumhuriyet İle Osmanlı Devletinin Yönetim Şeklinin Farkı Kısa Özet Hakkında , Cumhuriyet İle Osmanlı Devletinin Yönetim Şeklinin Farkı Kısa Özet , Cumhuriyet İle Osmanlı Devletinin Yönetim Şeklinin Farkı Kısa Özet İle İlgili Bilgiler

Cumhuriyet halkın yönetime katıldığı hatta tek egemen güç olduğu yönetim biçimidir Osmanlı devletinin yönetim şekli ise monarşidir Yani tek bir egemen kuvvet vardır O da padişahtır Omsanlının son zamanlarında meşrutiyet devrinde ise padişah bu egemenliğinin bir kısmını halkın seçtiği meclis ile yaylaşmıştır Bu yönetim şekline de meşruti monarşi denmektedir

İkisinin arasındaki fark egemenliğin kimde olduğu ile ilgilidir Osmanlıda padişahta, cumhuriyette ise halktadır

Monarşi (ya da krallık) bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidir Bu hükümdar, Türkçede kral, imparator, şah, padişah, prens, emir gibi çeşitli adlar alabilir Bir monarşiyi diğer yönetim biçimlerinden ayıran en önemli özellik, devlet başkanının bu yetkiyi yaşamı boyunca elinde bulundurmasıdır Cumhuriyetlerde ise devlet başkanı seçimle işbaşına gelir Monarşi,bir sultanın,hükümdarın veya padişahın tek başına egemen olduğu sisteme denir

Oligarşi, sadece belirli bir zümrenin bir ülkeyi yönetmesiyle ortaya çıkan yönetim biçimidir Yunancadaki ‘az’ ve ‘yönetim’ kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuş bir kelimedir
Genelde yönetimdeki grup, askeri, siyasi veya maddi olarak ülkenin önde gelen gruplarından birisidir Bazı siyaset bilimciler, yönetim şekli ne olursa olsun, her devletin yönetiminde mutlaka bir oligarşi olduğunu belirtirler

Teokrasi dine dayalı yönetim biçimini tanımlamak için kullanılan terim (Dinerki) Daha doğru bir anlatımla, dini otorite organlarının siyasi otorite organları yerine devlet idaresini elde tuttuğu devlet biçimidir Her ne kadar farklı algılanış biçimleri ve yorumları mevcut olsa da, teokrasi en yalın anlamda “devlet işlerinden bir tür ruhban sınıfının sorumlu olduğu ve devlet işlerinin dini temellere dayandırılmaya çalışıldığı sistem” olarak tanımlanabilir

Cumhuriyet, milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimidir Aynı zamanda, “Türkiye Cumhuriyeti” örneğinde olduğu gibi, cumhuriyetle yönetilen ülkelere de cumhuriyet adı verilir

Cumhuriyet haklın kendi kendisini yönettiği yönetim şeklidir Cumhuriyet yönetiminde millet egemenliğni kendi elinde tutar ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığı ile kullanır Padişahlıkta ise siyasi otorite aynı ailede miras yolu ile geçer ve ülke tek kişi tarafından yönetilir

 

Cumhuriyetle Osmanlı yönetim biçimleri
Cumhuriyet ile Osmanlı Devletinin arasındaki farklar

 

Cumhuriyet İle Osmanlı Devletinin Yönetim Şeklinin Farkı Kısa Özet Konusu Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Anında Yazabilirsiniz …

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.