Deniz ödüncü nedir

Çarşamba, 20 Şubat 2013, 18:02 | Bilgi Paylaşımı | 0 Yorum
by admin

Deniz ödüncü senedi nedir, Deniz ödüncü sözleşmesi hakkında bilgi

Deniz ödüncü, kaptanın yasal temsil yetki­sine dayanarak gemi, navlun ve yükü ya da bunlardan birini ya da birkaçını rehnetme yoluyla ödünç para alınması. Deniz ödüncü sözleşmesi alacaklının rehnedilen şeylerden hakkını alabilmesi koşuluyla, pirim karşılı­ğında yapılır. Kaptan bu sözleşmeyi, gemi bağlama limanı dışındayken, gemi ve yükün ortak çıkarına ve yolculuğu bitirebilmek amacıyla yapabilir. Kural olarak yük yalnız­ca yolculuk sırasında yükle ilgili kişilerin yararına olarak ve yükün korunması ve ileriye taşınması amacıyla rehnedilebilir.

Deniz ödüncü senedi yazılı olarak yapılır ve kaptan tarafından düzenlenerek imzala­nır. Senet düzenlenmezse, ödünç verme, sıradan bir kredi işlemi sayılır. Tersi karar- laştırılmamışsa, senet ödünç verenin isteği üzerine emre yazılı olarak düzenlenebilir. Senedin içeriği Türk Ticaret Kanunu’nun 1164. maddesinde yer almaktadır. Deniz ödüncü rehni sicile tescil olunmaz; rehnolu- nan şeylerin zilyetliği de alacaklıya devre­dilmez. Deniz ödüncü rehni kurulması üze­rine, gemi ve navlun üzerinde bir “gemi alacaklısı hakkı”, yük üzerinde de “yük alacaklısı hakkı” oluşur. Bunlardan her biri alacağın tamamından sorumludur.

Deniz ödüncü senedinde tersi kararlaştı- rılmamışsa, senedin yalnız bir nüshasının meşru hamili olan kimse, alacaklı sıfatıyla, geminin varma limanına ulaşmasından sekiz gün sonra ödünç verdiği parayı primiyle birlikte geri isteyebilir. Borç, süresinde ödenmezse, alacaklı icra takibinde buluna­bilir. Takibat kaptan ya da donatana karşı yapılır.

Deniz ödüncü ne demek nasıl yapılır

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.