Dışişleri Bakanlığı Görevde Yükselme Başvuru ve Sınav Tarihi 2011

Pazartesi, 19 Eylül 2011, 14:54 | Genel | 0 Yorum
by admin

SINAVIN ADI

Dışişleri Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı.

SINAV BAŞVURUSU

S Sınava girecek adayların listesi Dışişleri Bakanlığı (DİB) tarafından hazırlanarak Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne gönderilecek olup adayların ayrıca başvuru yapması gerekmemektedir.

S Adaylar, sınava girecekleri yer, sınav saati gibi bilgilerin yer aldığı sınav giriş belgelerini, 17 Ekim 2011 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecektir.

SINAV YERİ

ANKARA

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

Görevde Yükselme Sınavı, 23 Ekim 2011, Pazar günü, Saat: 10.00’da yapılacaktır.

SINAV UYGULAMASI

S Görevde Yükselme Sınavı 90 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır. Sınavlarda 80 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.

S Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Sınav Giriş Belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan ve yanlarında cep telefonu bulunan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

S Sınav soru ve cevap anahtarları 24 Ekim 2011 tarihinde http://www.mfa.gov.tr adresinden yayımlanacaktır.

S Adayların sınav sonuç bilgileri 16 Kasım 2011 tarihinde Dışişleri Bakanlığı’na, teslim edilerek aynı gün http://www.mfa.gov.tr ve http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

S Sınav binasında sigara içenler hakkında ilgili kanun gereğince işlem yapılacaktır.

SINAVA KATILACAK ÖZÜRLÜ ADAYLAR SINAV UYGULAMASI

S Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin bir nüshasını adayın bağlı bulunduğu kuruma teslim etmesi gerekmektedir.

S Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

SINAV KONULARI

S Görevde yükselme sınavında uygulanacak sınav soru kitapçığında yer alacak 80 sorunun % 40’ı (32 soru) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından ile aşağıda belirtilen konulardan hazırlanacaktır;

A- T.C Anayasası (I. Genel Esaslar, II. Temel Hak ve Ödevler, III. Devletin Temel Organları),

B- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ulusal Güvenlik

C- Devlet Teşkilatı İle İlgili Mevzuat

D- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İle İlgili Mevzuat

E- Türkçe, Dilbilgisi ve Yazışmayla İlgili Kurallar

F- Halkla İlişkiler

G-Etik Davranış İlkeleri

S Görevde yükselme sınavında uygulanacak sınav soru kitapçığında yer alacak 80 sorunun, % 60’ı (48 soru) ise Dışişleri Bakanlığı (DİB) tarafından hazırlanacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

S Değerlendirme grup ve grup numarası tabloda belirtildiği gibidir.

Tablo 1

GRUP NO

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI GRUP ADI

1

Uzman

 

S Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

S Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanacaktır.

S Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

S Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılacaktır.

S Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şık/şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

S Değerlendirme sırasında hatalı soru/soruların çıkması durumunda, 1 Mart 1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’in 14 üncü maddesinin ikinci paragrafında belirtildiği gibi “Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir.” hükmü gereğince değerlendirilecektir.

S Adayların; sınav puanının eşit olması hâlinde, Dışişleri Bakanlığı’nın Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin hükümleri doğrultusunda, başarı sıralamasını DİB yapacaktır.

İLETİŞİM ve DUYURU

S Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar EğiTek’in 444 83 83 numaralı telefonundan yararlanabilecektir.

S Sınavla ilgili duyuru ve ilanlar Millî Eğitim Bakanlığı, http://www.meb.gov.tr İnternet adresi ile Dışişleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

SINAV İTİRAZLARI

S Adaylar; sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının http://www.mfa.gov.tr İnternet adresinde yayımından itibaren en geç 3 (üç) işgünü içerisinde, sınav sonuçlarına yönelik itirazlarını ise sonuçların adaylara duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) işgünü içerisinde DİB’a yapacaklardır.

S Aday itiraz başvuruları Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün T.C Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesindeki TR690001000799054952185001 no’lu hesabına 10 TL (On TL KDV

Dahil) itiraz ücreti yatırılarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecektir. Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

S Yapılan bu itirazlar DİB tarafından değerlendirilerek; sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına, yönelik olanları değerlendirmek üzere Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne gönderecektir. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bu itirazları 7 (yedi) gün

içerisinde sonuçlandırarak DİB’a bildirecektir.

S Görev Alanları ve Atama Yapılacak Görevin Niteliği ile ilgili konulara ait (%60’lık dilim) sorulara ilişkin itirazları DİB inceleyip sonuçlandıracaktır.

S İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara DİB tarafından bildirilecektir.

S Başvurusu /sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

Dışişleri Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Soruları ve Cevapları 2011, Sınav Hakkında Bilgi

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü – 19 Eylül 2011

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.