Friedrich Buchner Kimdir

Salı, 28 Mayıs 2013, 12:25 | Genel | 0 Yorum
by editor

Friedrich Buchner Kimdir, Friedrich Buchner Hayatı Biyografi

Alman, filozof. Düşünce sorunlarının çözümünde özdekçi yöntemin uygu­lanması görüşünü savundu.

Friedrich Kari Ludwig Büchner Darmstadt’ta doğdu ve aynı yerde öldü. Ortaöğreniminden sonra Tübingen Üniversitesinde tıp okudu. Bu arada felsefe sorunları üzerinde çalışmaya başladı. Yüksek öğreni­mini bitirdikten sonra Giessen,Strasbourg ve Würz- burg’a gitti. Würzburg’ta düşüncelerine yeni bir yön verecek olan özdekçi düşünür Vischow’la tanıştı, yakınlık kurdu. Kısa bir süre sonra Tübingen Üniver­sitesinde doçent oldu. Bu dönemde yayımladığı yapıtlarına karşı girişilen ağır ve kırıcı eleştiriler karşısında Darmstadt’a çekildi, bir yandan doktorluk uğraşını sürdürdü, bir yandan da felsefe konularında yoğun çalışmalara koyuldu.

Büchner felsefeye, Anadolu-Yunan ilk çağından kaynaklanan özdekçi öğretiyi, özellikle varlığın tek bir özden, özdekten oluştuğu görüşünü, benimseye­rek girdi. Çağının bilim çalışmalarım izleyerek felse­fesini özdekçi-deneyci bir tabana oturtmaya çalıştı. Bu nedenle tayf analizi, beyin fizyolojisi, hücre yapısı, Darsvin’in evrim kuramı gibi deneye dayalı bilimsel araştırmalardan yararlandı.

Büchner, felsefesinin temelini oluşturan görüşle­rini Kraft und Stoff (Kuvvet ve Madde) adlı yapıtında açıkladı. Ona göre özdekle güç özdeştir, ayrı ayrı varlıklar değildir. Özdek-güç kuramının üç aşaması vardır. Birincisinde özdekle güç doğaüstü varlıkların devinimlerinden oluşan, birbirinden ayrı özler olarak görülür. İkincisinde iki kavram yeterince açıklığa kavuşturulmadan, eksik bir biçimde birbirinden ayrı­lır. Ölçülebilen özdekten, yapısı gereği, ayrı sayılan, ölçülemez denen güç, sonunda, gene özdekle birleşti­rilir. Üçüncüsünde ise bir yandan deneye dayanan, öte yandan da kavram olarak düşünülen güç ile özdek kimi bilim çevrelerinde özdeş, kimilerinde ayrı. sa­yılır.

Büchner’e göre güç, özdeğin en ufak bölümleri­nin bir güdüsü ya da etkinliğidir. Gücün özdekten bağımsız bir varlık olarak düşünülmesi gerekmez. Özdek bütün özellikleriyle, nitelikleriyle ölümsüz­dür, yaratılmamıştır, kendiliğinden evrenle vardır.

  • Eserleri (başlıca): Natur und Geist, 1857,(“Doğa ve Tin”); Aus Natur undWissenschaft, 1862, (“Bilim ve Doğa Üstüne”); Die Stellung des Menchen in der Natur, 1869, (“İnsanın Doğadaki Yeri”); Darwinismus und Sozialismus, 1894, (“Darvincilik ve Toplumculuk”); Kraft und Staff 1913, (Kuvvet ve Madde).

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.