Giuseppe Carle Kimdir

Pazartesi, 3 Haziran 2013, 12:29 | Bilgi Paylaşımı | 0 Yorum
by editor

Giuseppe Carle Kimdir, Giuseppe Carle Hayatı Biyografi

İtalyan hukuk felsefecisi. Sosyal bi­limlerin bulgu ve yöntemlerini ilk kez hukuk alanına uygulayanlardan bi­ridir.

21 Haziran 1845’de Chiusa di Pesio’da doğdu, 17 Kasım 1917’de Torino’da öldü. Yüksek öğrenimini Torino Üniversitesinde yaptı. 1872’de Torino Üni­versitesi’nde hukuk felsefesi profesörlüğüne başlayan Carle, ölümüne dek bu görevde kaldı.

Önceleri Vico, Romagnosi ve Gioberti’nin çizgi­sini izleyen Carle, daha sonra Spencerci pozitivizmin metafizik soyutlama ve abartmalarından uzaklaşarak İtalya’da ilk kez sosyal bilimlerin bulgu ve yöntemle­riyle temellenen tarihsel ve psikolojik yöntemlerden yararlandı. 1880’de yayımlanan La vita del diritto nei suoi rapporti colla vita socıale (“Hukuk Yaşamının Toplumsal Yaşamla İlişkisi”) adlı yapıtında hukukun toplum yaşamıyla olan ilişkisini, ataerkil örgütlenme, şehir devleti ve modern ulusal devlet aşamalarını inceledi.

1888’de yayımlanan Le origini del diritto romano’ da (“Roma Hukukunun Kökenleri”) ise, Carle, sos­yolojik yöntemlerle ilkel Roma hukukunu yeniden yorumlayarak, Roma hukukunun oluşumunun doğal bir evrim sonucu değil, kabile örgütlenmesindeki kimi toplumsal öğelerin seçilmesinin bir sonucu olduğunu ortaya koymuştur.

Yalnızca ilk cildinin yayımlanabildiği La philosophia del diritto nello stato moderno (“Çağdaş Devlette Hukuk Felsefesi”) adlı kitabında ise Carle, ulusal devletin ve özellikle yeni İtalya devletinin gereksinimlerine yanıt vermesi amacını güttüğü bir hukuk felsefesinin temel ilkelerini belirlemiş; Gioberti gibi İtalya’nın hukuk ve toplumsal incelemeler alanındaki üstünlüğünü savunmuş ve hocası Mancini gibi, vatandaşlığı çağdaş ulusal devletin temeli olarak görmüştür.

  • Eserleri (başlıca): La vita del diritto nei suoi rapporti colla vita sociale, 1880, (“Hukuk Yaşamının Toplumsal Yaşamla İlişkisi”); Le origini del diritto romano, 1888, (“Roma Hukukunun Kökenleri”); La philosophia del diritto nello stato moderno, 1903, (“Çağdaş Devlette Hukuk Felsefesi”).

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.