11:57 am - Pazartesi Kasım 19, 2018

Granikoş Çarpışması

Çarşamba, 1 Mayıs 2013, 11:17 | Bilgi Paylaşımı | 0 Yorum
by admin

Granikoş Çarpışması (İÖ 334 yazı başla­rı), Perş İmparatorluğu’nu istilası sırasında Büyük İskender’in kazandiğı ilk zaferdir. Sayı­lan büyük olasılıkla 40 bini bulan Persler, Granikos Irmağı (bugün Marmara Denizine dökülen Kocabaş [Biga] Çayı) kıyılannda mevzilenmişti.

İskender’in hücum taburu, karşı kıyıdan yağan kargılara karşın ırmağın sığ yerinden öbür yana geçti. Onları izleyen İskender, Pers hattının sol merkezini vura­cak biçimde yerleştirdiği komutanlarını ha­rekete geçirdi. İskender, Pers kralı III. Dareios’un iki akrabasını öldürdü; kendisi ise süvari birliği komutanı Kleitos (Kara) sayesinde ölümden, kurtuldu. Persler bun­dan sonra dağıldı. İskender’in biyografisini yazan Arrhionos’a (İS 2. yy) göre bu savaşta Makedonyalılar yalnızca 115 kayıp verdiler.

Yorum Yazın