Granofir Nedir

Cumartesi, 4 Mayıs 2013, 1:01 | Eğitim ve Öğretim | 0 Yorum
by admin

Granofîr, ince taneli kor kayaç. İri kristalle­rin (fenokristal), camsı olmayan ince krista­lin kayaç tabanı (matris) içine gömülü halde bulunduğu porfirik yapısıyla ayırt edilir. Granofir, kristal dokusu ve daha küçük olan tane boyutları dışında granite ben­zer. Kuvars ve alkali feldispat fenokristallerinin, kuvars, alkali feldispat ve mafik (koyu renkli, ferromagnezyumlu) mineral­lerden oluşan bir matrise gömülü durumda olduğu granofirler riyolite benzer. Ötekiler ise mikropegmatitten oluşur.

Yorum Yazın