Guillaume Budé Kimdir

Pazar, 26 Mayıs 2013, 16:46 | Genel | 0 Yorum
by editor

Guillaume Budé Kimdir, Guillaume Budé Hayatı Biyografi

Fransız, hukukçu ve devlet adamı. Fransa’da antik Yunan kültürünün canlandırılmasında önemli katkıları olmuştur.

26 Ocak 1468’de Paris’te doğdu, 22 Ağustos 1540’ta aynı yerde öldü. Orleans ve Paris’te hukuk öğrenimi gördü, Yunanca dilinde uzmanlaştı. 1502’de Kral XII.Louis tarafından Papa Il.Julius’un taç giyme törenine Fransız elçisi olarak gönderildi. Bundan sonra 1515’de değin kralın sekreterliği görevini yürüt­tü. Daha sonra Roma’ya giderek Papa II.Leo döne­minde Fransız elçisi oldu. I.François’nın kral olması üzerine krallık kütüphanesinin başına getirildi. Bu görevi sırasında, I.François’yı Yunanca, Latince ve İbranice öğretimine yönelik bir yüksek okul kurul­ması konusunda etkilemeye çalıştı. I.François’nın bu konuda onayını vermemesi üzerine, 1529’da yayımlanan Commentarii tınguae Graecae (“Yunan Dili Üzerine Yorumlar”) adlı kitabının önsözünde I.Fran­çois’yı eleştirdi. Bude’nin bu çabaları sonunda Fran­sa’da Yunan ve Latin edebiyatının canlanmasında önemli yeri olan College de France kuruldu. Yaşamı­nın sonuna doğru Calvinizm’e eğilimi olduğu gerekçe­siyle suçlandı.

Yaşamı boyunca çok sayıda Yunan klasiğini Fransızca’ya çeviren ve dil bilim konusunda inceleme­ler yazan Bude, Roma hukuku metinlerinin aydınlığa çıkarılmasında ilk kez filolojiden yararlandı ve böyle­ce Orta Çağ hukukçularından Glossatörler ve Bartolistler’in Roma hukukunun en önemli kaynağı olan Corpus İuris Civilis (Medeni Kanun Külliyatı) üzeri­ne yorumlarında yaptıkları yanlışları ortadan kaldır­maya çalıştı. 1508’de yazdığı Annotationes in Pandec- tas (“Dava Kararnamelerine İlişkin Açıklamalar”) adlı Roma hukukunu inceleyen çalışmasında, belgele­ri çevirenlerin yaptıkları yanlışları vurguladı. Bude, metin eleştirileriyle ilgilenen ve Roma hukukunu çağdaş bir yasadan çok tarihi bir olgu olarak kabul eden modern Romanistler’in öncülerindendir. Bu yaklaşımı, zamanının siyasal düşüncesinde Corpus İuris’in etkisinin azaltılması sonucunu doğurmuştur. Çalışmasında prenslerin eğitimi ve bilginlerin korunmasıyla ilgili görüşlere de yer vermiştir.

1515’de yayımlanan De asse et partibus (“Para Birimi ve Parçaları”) adlı kitabında, Roma ve Yunan para sistemini, altın ve gümüşün göreceli değerini, değerli madenlerin alım gücü gibi iktisadi konuları incelemiştir.

Eserleri (başlıca): Annotationes in Pandectas, 1508, (“Dava Kararnamelerine ilişkin Açıklamalar”); De asse et partibus, 1515, (“Para Birimi ve Parçaları”); Commentarii lingua Graecae, 1529, (“Yunan Dili Üzerine Yorumlar”); De l’institution du Prince, (ö.s.), 1547, (“Prensin Yetiştiril­mesi”).

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.