İlköğretim 1-5. Sınıflarda Serbest Saatlere Sınav Yasağı Getirildi

Perşembe, 9 Eylül 2010, 14:54 | Genel | 0 Yorum
by admin

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu  Başkanı Merdan Tufan, ilköğretimin birinci kademesinde (1-5. sınıflar) bu yıl ilk kez uygulamaya konulacak olan serbest saatlerin (haftada 4 saat)  uygulama sınavları,sözlü sınavlar,deneme sınavları,telafi eğitimi,etüt vb. etkinliklerle doldurulamayacağını açıkladı.

Tufan, ”Serbest Etkinlikler” konulu yayımladığı genelgede, 2010-2011 öğretim yılından itibaren uygulanacak İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi’nin ilköğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu ders saatinin azaltılarak ders yükünü hafifletmek, öğrencilere okulu daha çok sevdirmek, istek ve yetenekleri doğrultusundaetkinlikler yapmalarına ve ders seçmelerine imkan vermek amacıyla gelişmiş ülkelerdekiuygulamalar, akademik çevreler ve alanından gelen bildirimler de dikkate alınarak yeniden düzenlendiğini anımsattı.

Buna göre, ilköğretim okullarının haftalık zorunlu ders saati toplamının 1., 2. ve 3. sınıflarda 25; 4. ve 5. sınıflarda 26 ders saati olarak belirlendiğini belirten Tufan, buna ek olarak 1., 2. ve 3. sınıflarda 5; 4. ve 5. sınıflarda da 4 ders saatinde ”serbest etkinlik uygulamaları”nın yapılmasına karar verildiğini kaydetti.

Serbest etkinliklerin amacının öğretici ve eğlendirici uygulamalar yoluyla öğrencilerin okulu daha çok sevmelerini, bir aile ortamı gibi benimsemelerini, okulda kendilerini rahat ifade edebilmelerini, güvende hissetmelerini, daha mutlu olmalarını sağlamak, diğer öğrencilerle etkileşimlerini artırarak sosyalleşmelerine yardımcı olmak, zihinsel, fiziksel, sosyal ve kültürelgelişimlerine katkı sağlam olduğunu açıklayan Tufan, ”Serbest etkinlik saatinde uygulanacak etkinlikler yoluyla öğretmenler öğrencilerinin yeteneklerini ortaya çıkarabilecek ortamlar düzenlerken öğrenciler kendilerini tanıma imkanı elde edeceklerdir” dedi.

Öğrencilerin serbest etkinlik saatlerinde sosyal paylaşım içinde bulunmalarının sağlanması gerektiğini belirten Tufan, bunun yanı sıra dostluk, arkadaşlık,yardımseverlik, adalet, sorumluluk, sevgi, sabır gibi değerleri de kazanmalarınaözen gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Tufan, ”Serbest etkinlik saatlerinde öğrencilerin yaşları ve kavrama düzeyleri dikkate alınarak kişilim gelişimine yönelik, kitap okuma, drama, film izleme,yarışma, oyun, gezi ve gözlem, spor, sanat etkinlikleri yapmalıdır” dedi.

Sosyal etkinlik saatinde öğrencilerin farklı ortamlarda bulunmaları sağlanarak sosyal yaşam becerilerinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Tufan, şunları kaydetti:

”öğretmen öğrencilerle MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde çarşı, pazar gibi alışveriş ortamlarına giderek bütçe oluşturma, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünü seçme, tüketici haklarını bilme konularında onlara yardımcı olabilir. Çevrenin imkanları ölçüsünde sebze, meyve yetiştirme, balık tutma gibi faaliyetler, yaşanılan çevreyi düzenleme, bölgenin gelir kaynağı olan meslekleri tanıma, trafik ve ev kazalarından korunma gibi etkinlikler öğrenci seviyesine uygun olarak yaptırılabilir. Annebabalar sınıflara davet edilerek meslekleri ve çalışmaları hakkında öğrencileribilgilendirebilir. Kurum ve kuruluşlara ziyaretler düzenlenebilir.”

ÖĞRENCİLER ŞARKI SÖYLEYEBİLECEK, OYUN OYNAYABİLECEK

Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda özel yeteneklerini geliştirmeye yöneliketkinliklerin de düzenlenebileceğini ifade eden Tufan, bu çerçevede kitabı sınıfça okuma ve buna yönelik canlandırma, anlatılan olayı resimleme gibietkinliklerin etkinliklerin yapılabileceğinin belirtti.

Tufan, serbest etkinlikler kapsamında müzik, resim ve sporla ilgili faaliyetlerde bulunabileceğini, öğrencilerin yabancı dildeki ses ve kelimelere aşinalığını artırmak amacıyla sınıf seviyesinde şarkı söyleme, oyun oynama, drama gibietkinliklerin de düzenlenebileceğini kaydetti.

Öğrenci sayısı fazla olan okullarda farklı şubelerden öğrencilerin katılabileceği çeşitli gruplar oluşturularak da serbest etkinlikler uygulanabileceğini belirten Tufan,  ”Serbest etkinlik saatleri planlanırken okul yönetimi sınıf öğretmeleri ile birlikte, eğitim öğretim yılının başında fiziki şartlar ve materyal hususlarının okuldaki etkinlik uygulamalarını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde bir planlama yapmalıdır” dedi.

Serbest etkinlik saatlerinde günlük hayata ve kişisel ilgi alanlarına yönelik eğitici faaliyetlerin düzenlenmesi gerektiğinin altını çizen Tufan, etkinliklerintasarlanmasında öğrencilerin ilgi alanlarının, bireysel yetenekleri ve isteklerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

Sınıf öğretmenlerinin gerektiğinde branş öğretmenleri ile iş birliği yaparak serbest etkinlik saatlerini günde bir-iki saat uygulayabileceği gibi etkinliğinniteliğine göre hepsini bir günde de uygulayabileceğini açıklayan Tufan, şunları kaydetti:

”Etkinlik uygulamaları ailelere mali külfet getirilmeden, okulun ve çevreninimkanları kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Serbest etkinlik saatinde deneme sınavları, sınavlara hazırlık ve telafi eğitimi kesinlikle yapılmayacaktır. Beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar derslerinin olduğu günlerde serbest etkinlikuygulamalarının yapılmamasına özen gösterilmelidir. Serbest etkinlik saatinin içeriği ve işlenişi konusunda aileler de bilgilendirilerek gerekli iş birliği sağlanmalıdır.”

AA

Tagged with: , , , , , ,

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.