2:48 pm - Perşembe Kasım 25, 5210
Sponsorlu bağlantılar

Kılık Kıyafet Yönetmeliği MEB

Çarşamba, 25 Kasım 2015, 20:57 | Bilgi Paylaşımı | 155 Yorum
by admin
Sponsorlu bağlantılar

MEB Kılık Kıyafet yönetmeliği değişti. 2015 2016 yılından itibaren okullarda serbest kıyafet uygulaması başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda, belirli koşullarda öğrencilerin kılık kıyafetlerinin serbest olmasına ilişkin yönetmelik yayımlandı.

 Yönetmeliğe göre, öğrenciler, okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanamayacak.

Uygulama 2015 2016 öğretim yılında başlayacak.

“Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Belli sınırlamalar hariç okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde kılık ve kıyafetin serbest bırakıldığı ifade edilen yönetmelikte, öğrencilerin okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanamayacağı belirtildi.

Bakanlığa bağlı özel kurumlarda ise öğrenci velilerinin yüzde 60’nın isteğine bağlı olarak okulyönetimi öğrencilere yönelik kıyafet belirleyebilecek.

HANGİ DERSLERİ KAPSIYOR?

Yönetmelikte imam-hatip ortaokul ve liseleri ile çok programlı liselerin imam-hatipprogramlarında okuyan kız öğrencilerin tüm derslerde, seçmeli Kur’an-ı Kerim derslerinin yer aldığı diğer ortaokul ve liselerde ise sadece Kuran-ı Kerim dersinde başlarını örtebilecekleri belirtildi.

Yine yönetmeliğe göre, öğrencilerin yaş grubu özelliklerine uygun, temiz ve düzenli bir kıyafet giyecekleri, öğrenim gördükleri programın özelliğine göre atölye, işlik ve laboratuarlarda önlük veya tulum, işyerlerinde ise yapılan işin özelliğine uygun kıyafet giyecekleri; beden eğitimi ve spor derslerinde eşofman, diğer spor etkinliklerinde ise etkinliğin özelliğine uygun kıyafet giyecekleri ifade edildi. Öğrencilerin tek tip eşofman veya spor kıyafeti giymeye zorlanamayacağı belirtildi.

Sağlık özrü bulunan ve bu durumu belgelendiren öğrencilerin özürlerinin gerektirdiği şekilde giyinmelerine izin verilecek. Özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye malî yük getirecek özel kıyafet aldırılamayacak.

SINIRLAMALAR ŞUNLAR

Yönetmelikte kılık ve kıyafetle ilgili getirilen sınırlamalar ise şöyle; “Öğrenciler, öğrenim gördükleri okulun arması ve rozeti dışında nişan, arma, sembol, rozet ve benzeri takıları takamaz. İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve mevsim şartlarına uygun olmayan kıyafetler giyemeyez, yırtık veya delikli kıyafetler ile şeffaf kıyafetler giyemez.

Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, derin yırtmaçlı etek, kısa pantolon, kolsuz tişört ve kolsuz gömlek giyemeyez. Siyasî sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz ve giysileri giyemez. Okul içinde baş açık, saçlar temiz ve boyasız olarak bulunur, makyaj yapamaz, bıyık ve sakal bırakamaz.”

Kurallara uymayan öğrenciler ve okul yönetimleri hakkında disiplin hükümlerinin uygulanacağı belirtilen yönetmelikte, 22/7/1981 tarihli ve 8/3349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Milli Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik” ile 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan “ile 22/7/1981 tarihli ve 8/3349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına bağlı “Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri” ibaresinin yürürlükten kaldırıldığı dile getirildi.

2015 2016 öğretim yılının sonuna kadar kaldırılan yönetmelik hükümleri uygulanmaya devam edecek. 2015 2016 öğretim yılında ise sadece isteyen öğrenciler daha önceki yıllarda okul yönetimince belirlenen önlük ve okul üniformalarını giyebilecek. ,

2015 2016 yılına kadar geçerli olan eski kılık kıyafet yönetmeliğine ise aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB )Kılık Kıyafet Yönetmeliği bu sayfadan indirebilirsiniz. Aşağıdaki sürenin dolmasını bekleyin ardından dosyayı indirin.

MEB Kılık Kıyafet Yönetmeliği (27 Kasım 2012 Değişiklikleri )

27 Kasım 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28480

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2012/3959

Ekli Yönetmeliğin yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 26/11/2012 tarihli ve 183435 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 26/11/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL ÖĞRENCİLERİNİN KILIK

VE KIYAFETLERİNE DAİR YÖNETMELİK

Amaç ve kapsam

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair usûl ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3 üncü maddesinin sekizinci fıkrası ile 5 inci maddesinde belirtilen okulların öğrencileri hakkında uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 25/8/2011 tarihlive 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Temel ilkeler

MADDE 3 – (1) 4 üncü maddede yer alan sınırlamalar dışında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde kılık ve kıyafet serbesttir.

(2) Öğrenciler, okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanamaz. Ancak, velilerin en az yüzde altmışının muvafakatiyle, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel kurumlara ait okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde 4 üncü maddede yer alan sınırlamalara uyulmak kaydıyla, okul yönetimlerince okul kıyafeti belirlenebilir.

(3) Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, yaş grubu özelliklerine uygun, temiz ve düzenli bir kıyafet giyer.

(4) Öğrenciler, öğrenim gördükleri programın özelliğine göre atölye, işlik ve laboratuarlarda önlük veya tulum, işyerlerinde ise yapılan işin özelliğine uygun kıyafet giyer.

(5) Öğrenciler, beden eğitimi ve spor derslerinde eşofman, diğer spor etkinliklerinde ise etkinliğin özelliğine uygun kıyafet giyer. Ancak öğrenciler tek tip eşofman veya spor kıyafeti giymeye zorlanamaz.

(6) Kız öğrenciler, imam-hatip ortaokul ve liseleri ile çok programlı liselerin imam-hatip programlarında tüm derslerde, ortaokul ve liselerde ise seçmeli Kur’an-ı Kerim derslerinde başlarını örtebilir.

(7) Sağlık özrü bulunan ve bu durumu belgelendiren öğrencilerin özürlerinin gerektirdiği şekilde giyinmelerine izin verilir.

(8) Özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye malî yük getirecek özel kıyafet aldırılamaz.

Kılık ve kıyafet sınırlamaları

MADDE 4 – (1) Öğrenciler;

a) Öğrenim gördükleri okulun arması ve rozeti dışında nişan, arma, sembol, rozet ve benzeri takılar takamaz,

b) İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve mevsim şartlarına uygun olmayan kıyafetler giyemez,

c) Yırtık veya delikli kıyafetler ile şeffaf kıyafetler giyemez,

ç) Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, derin yırtmaçlı etek, kısa pantolon, kolsuz tişört ve kolsuz gömlek giyemez,

d) Siyasî sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz ve giysileri giyemez,

e) Okul içinde baş açık, saçlar temiz ve boyasız olarak bulunur, makyaj yapamaz, bıyık ve sakal bırakamaz. 3 üncü maddenin altıncı fıkrası hükümleri saklıdır.

Yaptırımlar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden ortaokul öğrencilerine 27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği; lise öğrencilerine 19/1/2007 tarihli ve 26408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden okul yöneticileri hakkında ilgili disiplin hükümleri uygulanır.

Uygulanmayacak ve yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 6 – (1) Diğer yönetmelik ve düzenleyici işlemlerin resmî ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine ilişkin konulardaki bu Yönetmeliğe aykırı hükümleri uygulanmaz.

(2) 22/7/1981 tarihli ve 8/3349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

(3) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan “ile 22/7/1981 tarihli ve 8/3349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına bağlı “Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik” hükümleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 3 üncü maddenin altıncı fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 6 ncımaddenin ikinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılan hükümlerin uygulanmasına 2015 2016 öğretim yılı sonuna kadar devam edilir.

(2) Öğrenciler, 2015 2016 ve daha önceki öğretim yılları için okul yönetimlerince belirlenen önlük veya okul üniformalarını 2015 2016 öğretim yılında giyebilir.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kılık Kıyafet Yönetmeliği 2015 2016, MEB Kılık Kıyafet Yönetmeliği İndir Yükle, Milli Eğitim Bakanlığı Kılık Kıyafet Yönetmeliği Dosyası, Kılık Kıyafet Düzenlemesi 2015 2016

Bu Konu Hakkında Soru Sormak ve Anında Yorum Yapmak İçin Buraya Tıklayın

155 yorum yazılmış, sizde hemen aşağıdan yorum yazabilirsiniz "Kılık Kıyafet Yönetmeliği MEB"

 1. şeref keleşoğlu diyor ki:

  erkek çocuğuna saçlarınızı kısa tutun deme yetkisi bu yönetmeliğe göre varmı yokmu teşekkürler.

  • Hakan diyor ki:

   Yok.Derlersede sanane de bana sosyal öğretmeni her derste saçı kestir saçını kestir diyodu sanane hocam ben böyle seviyorum dedim bidaha söyleyemedi

 2. emine diyor ki:

  merhaba…kızım okulöncesi devlet okuluna başladı… müdür tarafından bu yıl okul farması zorunludur, kesinlikle müsamasız her gün okula formayla gelmek zorunda kaç adet almanız gerekıyorsa alın dendı. ne yapmalıyım

 3. Bugra Basoglu diyor ki:

  Beyler bayanlar simdi bizim okulda 9. Sinifta bir anket yaptilar anket sonucu okul kiyafeti cikti. Bunu sadece bize yaptilar ve suan ben 11.sinifim zorla bize okul kiyefeti giydiriyorlar bunun cozumu nedir simdiden tesekurler

 4. salih uzun diyor ki:

  okullar velileri formaya zorluyor. anket yapacağız ve forma kabul edilecek boşu boşuna serbest kıyafeti seçmeyin sonuçta bizim dediğimiz olacak diyor.

 5. Faruk Çevik diyor ki:

  Yani lisede saç uzatmak(temiz ve bakımlı olmak şartıyla) serbest mi?

 6. Ayla diyor ki:

  Okulu bilmiyorum yani nolucak cevaplarinizi bekliyorumv

 7. Ayla diyor ki:

  Ya arkadslar ben 9. Sinifa gectim simdi okula serbest mi gidicez

 8. xxxx diyor ki:

  imam hatip liselerinde kızlar pantalon giyebilir mi

 9. Gürdeniz diyor ki:

  Lise ögrencisiyim her sabah sakallı geldigimizde bizi kenara cekip yok yazılmamız için yarım saat bekletiyorlar aşagıda sonrada geç kagıdı vermiyorlar yarım günümüz gidiyor bu yaptıkları dogrumu

 10. Ahmet diyor ki:

  12. Sınıf öğrencisiyim şuan mart ayindayiz ve ben 1 ay daha okula gidecegim sonrada sinava kadar devamsizlik hakkimi kullanacagim.Okul pantolonum sığmıyor ve 1 ay icin yaklasik 60 tl olan okul pantolonu almak istemiyorum.Bu sebeble okula siyah kot pantalonla gittim birkac gun, ancak müdür hakkimda tutanak tuttu ve beni okul pantalonu giymedigim icin disipline verdi.Ygs de 9 bininci oldum ve tam gaz lysye calismam gereken yerde böyle sacma insanlarin sacma icraatlariyla ugrasiyorum.Disiplin cezasi alirsam ileriki hayatimi etkiler mi?

  • edip37 diyor ki:

   Kardeşim anlattiğiniz husus nedeniyle size ceza verilemez, verilse bile dava açma hakkiniz var ve bence dava acin, kesin siz kazanirsiniz.
   Madde acil ve net, tek tip kiyafet gitmeye zorlanamazsiniz.
   Ceza almsaniz bile hayatinizi etkileyecek bir şey olmaz.

 11. Aylin unver diyor ki:

  Benim kizim birinci sinifa gidiyor ve okulun belirlemis oldugu formayi giymek istemiyor etekle rahat edemiyor serbes giyiniyor okuldan ogretmenler birdaha serbes giyinirse rezil edecegini soylemisler kizim simdi okula gitmek istemiyor kilik kiyafet serbes yasasi cikti hala neden forma diyediretiliyor kilik kiyafet serbes yasasi cikmadim

 12. Dilara Bhattğ diyor ki:

  Merhaba,ben 6.sınıf öğrencisiyim. Okula saçı boyalı,eteği dizinden 2 karış yukarıda olan öğrencilere tepki gösterilmiyor fakat benim düz siyah ve stretch olmayan yani tenime yapışık olmayan pantolonuma,içime okulun süveterini giyip üstüne kazak giymeme tepki gösteriliyor. Sınıfımızdan aylık 50 TL olan aidatı sadece 2 kişi veriyor. Okulumuzda hiçbir güvenlik önlemi yok.Duvarlardan tinerciler bize toprak atıyor. Bizim fikrimizi önemsemiyorlar. Bir öğrenci olarak hakkımı istediğimde “Bi git yav” tarzı tepkiler alıyorum. Bir öğretmenim bu şekilde giyindiğim için hangi okulun öğrencisi olduğumun belli olmadığını söylüyor. Öğrenci kimlik kartının boşuna yapılmadığını düşünüyorum. Şirinevler Şair Zihni O.O’nda öğretim görüyor,fikirlerinizi bekliyorum

 13. Burcu Coşkun diyor ki:

  Oğlum 4.sınıfta okuyor.Sol kulağında küçük bir küpesi var.öğretmenimiz için sorun yok ancak bugün okulda bir erkek öğretmen tarafından küpesini bir daha takmaması yönünde uyarı almış.okulda bütün kız öğrenciler küpe yüzük bilezik takmaktadır.yönetmeliğe baktım artık küpe vb bir yasaklama yok bu konuda beni aydınlatabilir misiniz ?teşekkür ederim.

 14. seymaa diyor ki:

  Okulda disiplin olsun ama ders anlamında olsun . milletin saçından başından hocalar ne ne tür lise olursa olsun . böyle yapıldıkça öğrenci okuldan soğuyor istek toplu olsun ister açık kimi ilgilendirir bu geri kafalılığı bırakın artık sevmiyoruz okulu . bırakın dersimize çalışalım

 15. ismail diyor ki:

  Ben anadolu ogretmen lisesinda okuyorum 4.sinif ogrencisiyim okula sivil gidince beni okula almadi temel bir dayanagi var midir ?kiyafet serbest değilmi?

 16. şeyma diyor ki:

  Ya çok saçma yönetmelik bunlar . okullarda saç toplama saç örme disiplini nedir allah aşkına kızım okula gitmekten nefret ediyor sayenizde saç kesmeye kalkmak nedir . böyle eğitim sistemi olduğu sürece türkiye eğitim sistemi asla ilerleyemez . 16 yaşına gelmiş bi lise öğrencisini zorlamak okulu sevdirmez nefret ettirir .

 17. gokmen danaci diyor ki:

  ilkogretim 5 siniftan itibaren tum okullarda basortusunun serbest olmasi gerekmiyormuydu ?

 18. Derya diyor ki:

  8 yasın da ilkokula giden oğlumun kendin istegiyle saclarını uzatma kararı aldık.Gerek sınıf ögretmenimizden gerekse okul müdürümüzden oğlumuzun saclarını kısa kestırmemiz için uyarılarda bulunuyorlar ve bu yasagın milli eğitim bakanlıgınca uygulandıgını söylüyorlar.böyle bir yasak varmı.cocugum saclarını uzatmak istemesi sucmu…

 19. murat atmaca diyor ki:

  kayseride Mehmet tarman yatılı bölge ortaokulu kılık kıyafet yönetmeliği kapsamında okul aile birliği ile bir karar aldı ve okul formasına geçildi.bu arada 8. sınıflar için kılık kıyafet uygulaması serbesttir,vücut hatlarını belli etmeyen temiz düzenli elbiseler giyebilirsiniz dendi.geçen haftadan itibarende öğrenciler üzerinde baskı kurularak yok efendim okul forması eskiyi veya yeni okul forması alacaksınız deniyor.bu konudan pek çok veli muzdarip.bunu engellemenin özelliklede 8. sınıflar için nasıl bi yöntem izleyebiliriz yazarasanız sevinirim .

 20. hilal diyor ki:

  bir şey diycem madem okula kimin girip kimin çıkcağı belli olmaaz diyosunuz hemde serbest diyonuz o zaman şöyle yapın verin hepiniz 2 lira öğrenci karti basıyolar e kardeşim okulunuzda güvenlük yoku ona gösterip girsinler içeri göster hemen yukarı hiç karışıklık çıkmaz hem

 21. yıldırım diyor ki:

  erkek öğrencilerin saçları uzun (abartılı olmadığı halde) diye derse alınmaması gibi yaptırım var mıdır?saygılarımla

 22. huriye diyor ki:

  arkadaşlar ben imam hatip lisesine gidiyorum ve çok mutsuzum çünkü benim istediğim başka lise vardı ama beni buraya atmışlar ayrıca size şunu demek istiyorum biz sbs’ye girdik ama belki seneye 8.sınıflar girmeyecek haksızlık değilmi bizi o kadar uğraştırıyosunuz eğer aklım olsaydı 1 sene daha geç başlardım ya yeminlen ayrıca imam hatip liselerinde kızlar da pantolon giyebiliyor mu ? haberiniz var mı ?

 23. gülcan diyor ki:

  kıyafeti önlük olmasında ne olursa oolsun ama saca bakmasınlar sac serbest olsun

 24. akif diyor ki:

  SAÇ YASAĞI KALKSIN OKULDAN SOGUYORUZ YEMİNLE !

 25. ali diyor ki:

  O değilde şimdi uzun saç serbest mi 4 aydır uzatıyorumda okulda kestirmeye zorlamaya hakları var mı

 26. Yasin diyor ki:

  Yaw Kardesim Saçını Ensene Kadar Uzatıp Ne Yapacaksın Emo Musun Sen ? – Sakal Uzatmak Serbesttir İnş.

 27. kübra diyor ki:

  bu sene istediğim çok iyi bir liseyi kazandım ve ben şunu anlamıyorum ben türbanlı biriyim ve okula giderken madem serbest kyafetle gidiyoruz türban serbest kıyafet olmuyormu acaba ? ya bırakın insanlar istediği giysin şort tayt giyende türban takanda özgürlük verilmesi gerekiyor bence bir serbest diyorlar sonra değil diyorlar eğitim sistemini çorba yptılar ya bunasıl bir ülke :(

 28. Ömer diyor ki:

  Saçlar açık temiz boyasız demiş peki saç uzatmak serbest mi ona dair bi açıklama yok ben saçlarımı omuzuma kadar uzatmak istiyorum ve açıkçası bunun kimseyi rahatsız edeceğini düşünmüyorum bn böyle rahatım neden şu şöyle olacak bu böyle olacak deniliyor anlamıyorum siz adam gibi okullarda eğitim verin benim saçım kılık kıyafetim beni ilgilendirir

 29. kübra diyor ki:

  okul kıyafetlerinin geri geri yürürlüğe konulmasını istiyoruz…

 30. ertuğrul diyor ki:

  bu kadar saçmalık olamaz okul müdürleri kapıda ellerinde mezurayla etek boyumu ölçeçek yada hangi siyasi görüşü temsil eden kıyafetlerimi kontorol edecek yazık bu öğrencilere

 31. Anıl diyor ki:

  saçım 3 numara ve saçıma şekil yaptırmak istiyorum herhangi bir şeyi temsil etmicek bunu yaptırırsam ceza alır mıyım liseye gidiyorum

 32. meryem diyor ki:

  neden böşörtüsü anadolu lisesi için geçerli değil? ben istemem sivl gelinmesini o zaman.

 33. ayşegül diyor ki:

  bu ne ya…

 34. tahsin kaya diyor ki:

  Soruyorum.saclarını kız gibi uzatıp okula sınıfa girmeleri doğrumu?Bu diger öğrrncileri nasıl etkiler

  • furkan diyor ki:

   Kız gibi uzatmak nedir aklını başına koy!!!

   • pakize diyor ki:

    Düşüncene saygı duyuyorum ama biz demokratik bir ülkeyiz halk ne isterse onu yapar, cumhuriyetçiyiz hak ve özgürlüklerimiz var kimse kimseniz saçına başına kılığına kıyafetine karışamaz herkes senin gibi düşünürse bu ülke senin gibi dar görüşlü eski kafa insanlarla dolar sen ve senin gibiler yüzünden ülkemiz şuan bu durumda. Şaça ve kıyafete karışılması öğrencileri okuldan soğutmaktan başka işe yaramaz. Allah aşkına lise öğrencisiyiz biz artık çocuk değiliz 17 yaşında bir bireye karışılmasını çok saçma buluyuyorum eğitim sistemi berbat. Düşüncende haklı bir tarafın yok umarım modern bir insan gini düşünüp doğru karara varırsın.

 35. mazlum diyor ki:

  arkadaşlar bir çoğunuzun fikrini okudum çoğunuzun fikrine katılmıyom ben bu düzenlemeden çok memnun kaldım ben saç yüzünden okulu bırakmış biriyim kesince çok kötü oluyom ve mutsuz oluyom okula gitmek istemiyorum ben fen lisesini saç yüzünden bıraktım bence hiç ufak bir sorun değil ben gibi çocuklar okula devam edcek ;)

 36. bera kaya diyor ki:

  Merhaba, ilkokullara kılık kıyafet serbest mi değil mi.

 37. buse diyor ki:

  bence güzel bir uygulama cocuklar artık rahat rahat gidecek bir gömleği 5 gün giymeyecek öğrencilere baskı uygulanacagına bence öğretmenleri elesinler öğrencileri aşagılama notla tedtit etme onlarda bence bütün öğretmenler performansına göre ücret alsın hangi dersten az yanlışı çıkıyorsa o ögretmen ödül alsın

 38. sefa diyor ki:

  nedir bu çektigimiz başımıza bide bunu çıkardılar bu basit şeylerle ugraşacaklarına birazda bu ülkeyi nasıl kalkındırırız diye düşünseler çok daha yararlı olurlar bu gidişle türkiye devleti diye bi şey kalmayacak.

 39. kamil diyor ki:

  gerçektende okula giren çıkan belli olmayacak eroin satıcısı okul içlerinde rahatça işini görecek. herkez istediği gibi girip çıkacak herkez iyi niyetli değil ki katili var sapığı var başka okul öğrencileri kız arkadaslarini rahat kovalar artık okul içinde. manita kavgasını girip okulda yapar. hakkımızda hayırlısı.

 40. büşra diyor ki:

  saç boyasının ojenin saçın açık olmasının ne zarari varki.

  • huriye diyor ki:

   aynen kardeşim sana katılıyorum yani başının açık olmasının ne zararı var anlayamıyorum

 41. melike diyor ki:

  Bu ne biçim iştir çok ama çok saçma..

 42. ayşe gül diyor ki:

  ne yaptığınızı sanıyorsunuz bilmiyorum.ama ortada o kadar sorun varken bu gibi gereksiz şeylerle uğraşmalarını doğru bulmuyorum eğer başka ülkelerin seviyesine ulaşmak istiyorsanız fiziksel deil iç yapıyı düzelmeniz gerekir her kez güzel görükür ama sağlam olamaz ya o ona laf atar yok buna laf atar kardeşim birlik olunda önce terörü çözün fakirleri doyurun ne demokrasisinden bahsediyorsunuz bilmiyorum kılık kıyafet yanlış ne o her şey serbest saç ayakabı serbest olabilir ama sivil ne demek okul bu atatürkün mirası onun yaslarına biraz saygı duyun ve doğru olanı yapın diğer ülkeleri yetişmeyi deil ne yaparsam yükselirim demeyi artık bırakın ve neyin doğru ve mantıklı olanı yapın bende biliyorum iki laf sokup bozmayı ama önemli olan sana verirlen sorumluluğğu yapmaktır

 43. mehmet diyor ki:

  Bu yönetmeikle birlikte öğrenciler arasında bir de kıyafet sorununun çözümü değil büyümesi sağlanacak öğrenciler şimdiden taranmamış saçlarla okula gelip bu benim tarzım diyor anne babalara seneye kolay gelsin çünkü kıskançlık dahada büyüyecek saygılarımla

 44. gizem diyor ki:

  ya şimdi bir mantıklı düşünün ya! eğer maddi durumu bahane ediyorsanız o dediğiniz şey zaten şimdi de var.yok bilmem şunun ayakkabısı şu markadır, çantası şu markadır, montu bu markadır. işte bu kız bu kalemliğini şu alışveriş merkezinden almış falan filan işte. sanki şu an hiç olmuyormuş gibi?yani bu tür şeyler her zaman var ve olacakta bu bahanenin arkasına sığınmayın. hem ayrıca bu yasayla özgüvenimiz artacak ya. kendimizi görmek istediğimiz gibi görecez ve istemediğimiztek tip şeylere uymak zorunda kalmıyacağız.kendi kişiligimize uygun istediğimiz tarzda giyineceğiz. tabi ahlaki kurallar çerçevesinde…

  • muhammet diyor ki:

   aynen dogru diyo ben zorundamıyım güneşin altında gömlek ceket kıravat giymeye böle daha iyi.ögrenci olan anlıyo

 45. aslı diyor ki:

  Tek tip kıyafeti kaldırmaya çalışıyorlar yani insanların klonlanmış gibi gezmesini istemiyorlar güzel bir fikir ama bu yaptıklarıda birbirine benzeyen yeni robotlar çıkarmak gibi birşey olmaz mı?

 46. güvenlik diyor ki:

  asıl sorun okula girip çıkan belli olmayacak örneğin bizim okulumuz 1300 kişi şuan kim öğrenci kim dışardan belli değil.

 47. sıla diyor ki:

  ya tam detaylı bilgi vermiyolar biz hiç yaşamayalım daha iyi bence boşa getirdiler bu yönetmeligi .s.s

 48. inci diyor ki:

  Artık devlet, insanların etek boylarından ve başörtülerinden, saçının kulağı kapatıp kapatmamasından, tıraşının biçiminden, bıyığının uzunluğundan, giyeceği ayakkabısının biçiminden, makyajından vb. elini tamamen çekmelidir.

 49. tahsin diyor ki:

  çok kötü bir uygulama bence çünkü olanı var olmayını var fakir zengin ayrımı olacak benimde durumum o kadar kötü değil ama 3 gün aynı kıyafeti üst üste giydimmi çıkar şunları koktu diyilecek çok saçma bir uygulama

 50. ersin diyor ki:

  okullarda kız çocukların başörtüsünü yasaklayan zihniyet ile camilerde arapça ezan okumasını yasaklayan zihniyet arasında ne fark var? yine cevabı ben vereyim ezanı türkçeleştirmek faşistliktir ve azap gerektirir,ancak başörtüsünü yasaklamak ise küfürdür dolayısıyla allah’ın ayetlerini inkardan dolayı sonu [tevbe] etmedikçe ebedi cehennemliktir.

  • naft diyor ki:

   senle aynı cennete gitmektense cehenneme giderim daha iyi..o zaman biride şortla gelsin,diğeri puşu taksın,kot giysin biri,şalvar giysin…ezanın ne olduğunu bile bilmiyosun..biliyosan kulağımı keserim..bütün dünyaya arapça öğret o halde..ki o zamanki arapçayla şimdiki arasında bırak dağı ülkeyi evren kadar fark var…cahil sin bari sus..

 51. ÖMER diyor ki:

  Okul Ögrencisiyle dışarıdakı sivilleri nasıl ayırt edebilriz

 52. selin yıldız diyor ki:

  ya bence aptalca bir kural zengini var fakiri var.
  zengin güzel kıyafet giyecek fakir zenginlere bakıp utanacak ama maddi sıkıntı çekenlere haksızlık oluyor yazık değilmi onlara

  • Ali gold diyor ki:

   ya saçma saçma konuşma 10 15 liraya heryerde en kral kıyafetler satılıyor gelmişsin buraya safsata yapıyon ilgi çekmeye çalışıyon al sana alkış.

   • denizz diyor ki:

    ailesine akşam ekmek parasını nasıl denkleştireceğini düşünen babalar var. Kendi kişisel çıkarlarınız için insanların maddi durumlarıgöz önune alınmamalı. Ki bu dönemdeki gençler bu tür kılık kıyafet konusunda çok takıntılı. Kişiliğini kıyafetleriyle takılarıyla ifade etmeye çalışıyorlar. 10 15 lirayla o aile kendilerince ihtiyaclarını ancak karşılayabilirler ayrıca daha önce aldıkları formalırıda kıt kanaat almış olmalıdırlar. İnsanlar artık at gözlüklerini çıkarmalı…

 53. çağla özdemir diyor ki:

  bunun neresi serbest okula çarşaf mı ?
  giyip gelcez kardeşim !
  HELE ŞU MADDEYE BAKIN YA
  Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, derin yırtmaçlı etek, kısa pantolon, kolsuz tişört ve kolsuz gömlek giyemez,
  BURada açıkca kapanda nasıl giyirsen giy deniliyor.
  BU KURALLARA UYMAMI DAHA ÇOK BEKLERSİNİZ GÜLÜM

  • huriye diyor ki:

   aynen kardeşim sana katılıyorum tmm pantolon giyebiliriz ama dar değil ve çokda bol değil ayrıca onlar ne karışıyo anamız mı babamız mı sanki :P

 54. cemre derin SARAÇ diyor ki:

  bence başı kapalı öğrenciler ikinci sınıf olarak görülüp her alanda dışlanmamalı.böyle bi değişiklik gelicekse üniversitedeki gibi kızlar kapalı ders işleyebilsin özelliklede lisede.özgürlükten bahsediliyo madem tam özgürlük lsun diye düşünüyorum

 55. İsim Soyisim diyor ki:

  Maddi durumu yetersiz olanlar ne yapacak? Yazık değil mi?

  • cemre derin SARAÇ diyor ki:

   maddi durumu olan ve olmayan tek tip kıyafettede oldukça ayrılıyo zaten merak etmeyin

  • adem diyor ki:

   arkadaşlar eskiden giyim pahalıydı.. çıkın pazarlara bakın 5 liraya 10 liraya neler var.. bak bunu bagdat caddesinden aldım havasını yapmak için pahalı dukkanlara duduklenmemek lazım..

  • Zülal diyor ki:

   kesinlikle haklısın :/ şuan bile zengin-fakir ayrımı ve bazı kimselerde marka takıntısı varken durumu olmayanlar çok zordumra kalıcak!!!

 56. yusuf gürken diyor ki:

  kılık kıyafet serbest olacaksa her kes için olmalı isteyen her öğrenci tüm okullarda başını da örtebilmelidir. yasaklama varsa bunun adına özgürlük denemez.neden se her olayda inanan insanlar dışlanmakt ve ikinci sınıf insan muamelesi görmeye devam etmektedir.

 57. azo diyor ki:

  bugün okula serbest gidebilirmiyiz 0312 2012 tarihinden itibaren

 58. semanur diyor ki:

  ben bir öğrenci olarak kılık kıyafetteki uygulamayı doğru bulmuyorum,çünkü maddi durumu iyi olan öğrenciler ile maddi durumu kötü olan öğrenciler arasında bir anlaşmazlık olabilir.iyi giyinen diğer maddi durumu iyi olmayan öğrenci hakkında alay edebilir.böylece maddi duruumu iyi olmayan öğrenci kendini ve ailesini suçlu tutar.bu yüzden bu uygulamaya karşıyım bence bu uygulamayı tekrar gözden geçirmekte fayda var.saygılarımla…

 59. Talha diyor ki:

  Bence Çok İyi Oldu Ben Memnunum

 60. ayşesena diyor ki:

  çok saçma bişey kılıf kıyafet serbest diyolar ama etek şot tayt kısakollu falan hepsi yasak biz bunları giyyiyoruz zaten acaba bizden ne giymemizi bekliyonuz beni ister okuldan attırın ama ben bu kurallara uymam

  • ece diyor ki:

   sana katılıyorum ayşesena çok saçma kurallar var

  • Gamze diyor ki:

   serbest kıyafet ve saçı serbest yapmayın biz onu istemiyoruz biz bu seneki sbs nin kaldırılmasını istiyoruz çünkü bu seneden sonra sbs kalkıyor bize ayrımcılık yapılıyor adalet nerede

 61. baran diyor ki:

  Bugun Türkiye’ de Özel Okullar bile öğrencisini tek tıp kıyafetle okula kabul ederken, Milli Eğitime Bağlı olan Devlet okullarında kılık kıyafettın serbest bırakılması bence tamamen saçmalıktır. Disiplin eksikliğine sebep olur bu uygulama ve öğrenci her gun okula gıderken bı defıleye çıkacak edasıyla gıyınır hazırlanır ve okuluna gıder. Öğrencıler arasındakı ekonomık eşitsizlikten bahsetmemıze zaten gerek yok. İşin ekonomık boyutları ıse goz ardı edılemez tabıkı. Türkiyede Okul Kıyfaetlerı üretiminde 3 milyon ınsan ekmek yemektedır. Bunun Türkiye ekonomısıne vereceği zararı hesaplayabılırmısınız. Bu karar tamamen gundemı karıştırmak ve tepkılerı ölçmek nedenıyle alındığına ınanıyorum

 62. ecem diyor ki:

  böyle yapılması gercekten sacma giyebilecek insan var giyemeyecek insan var maddi acıdan zorluk cekenler ne yapacaklar devlet bunu bize yapmamalıydı onaylanmasın bu yasa bence

 63. ecem diyor ki:

  böyle yapılması gercekten sacma giyebilecek insan var giyemeyecek insan var maddi acıdan zorluk cekenler ne yapacaklar devlet bunu bize yapmamalıydı onaylanmasın bu yasa

 64. r diyor ki:

  bi kaç yoruma baktımda konuşanlar her halde yazı uzun diye okumadan saçmalamışlar yazık bi okuyun bari öle eleştirin

  • gamzeee diyor ki:

   kesinlikle.. yasayı tam okuyun bence görürsünüz eşitliiği arkadalşlar..okumadan laf etmeyinn…

 65. gamze diyor ki:

  ?okullarda topuklu ayakkabı da giyilebilecek mi ?

 66. ibrahim diyor ki:

  Bence kılık kıyafet uygulaması yanlış bir karar …. Ögrenci okula sivil giyinip giderse onun Ögrencimi yoksa sivilmi oldugunu nerden bilecekler…. Birde aldıgım habere göre saç ve sakallarını uzatıp okula öyle gideceklermiş böyle bir sistemde egitim düzgün olurmu sizce…. Zenginin çocugu iyi giyinecek fakir ise giyinemiyecek… Eger bu karar uygulamaya konursa okullarda şiddet her geçen gün artacak ve olaylar çıkacaktır

 67. okul_kızı diyor ki:

  ama arkadaşlar bu çok saçma güzel kıyafeti olmayanlar ne olacak benim böyle bir sorunum yok ama herkesin maddi durumu iyi olmayabilir bence her kıyafet bir süre belirlenmeli

 68. osman diyor ki:

  bir öğretmen olarak bende, kot mont ve saçlarımı at kuyruğu yaparak derse girmek istiyorum. mümkünmü:)))

 69. osman diyor ki:

  öğretmenlerinde kıyafetleri serbest olcakmı:)))

  • merve diyor ki:

   kılık kıyafet yönetmeliği öğrencilere yöneliktir bir öğretmen olarak sizi yakından ilgilendiren bu konuda biraz daha hassas olup tasarıyı herkesten önce incelememeniz çok elem verici

 70. zafer diyor ki:

  buraada cinsel istismar ortaöğretime kadar düşecek

 71. zafer diyor ki:

  4 yıldır okul aile birliklerinin seçtiği kıyafetler kullanıyo bunlardadeğişiklik olacakmı

 72. R diyor ki:

  Bir kişinin özgürlüğünün başladığı bir yerde diğer bir kişinin özgürlüğü biter bu ülkede insanlar birbirine saygı duymadığı birbirlerini sevmediği ülkelerine sahip çıkmadıkları sürece bu karmaşa daha çok yaşanır kılık kıyafet serbest olarak öğrenciler istediklerini giyicekler ne kadar sınırlandırılma getirilse de bunun önüne geçemeyecekler yavaş yavaş da kendi istedikleri sistemi oturtacaklar dinine özgürce yaşamayan arkadaşa söylüyorum savunduğunuz türban gerçek müslümanlığın önüne geçti müslümanlığı değil türbanı yaşıyorsunuz Müslümanlık adına hiç bişi konuşmuyorsunuz Müslümanlık insanları birleştirir ayırmaz

  • asude diyor ki:

   ne yani,aynı ortamda farklı kişiler özgürlüğünü yasayamazlar mı?yönetmelıkte başı açık ibaresini görmediniz sanırım.haa ayrıca musade edın de ımam hatıp okulları ogrencılerı de dınının geregı tesetturlu olsun.

 73. Ayça diyor ki:

  akp memleketımıze(güya)ozgurluk getirdi ama kıme bu ozgurluk anlayamadım. Yukarda gıyılmeyeceklere bakıldığında başı kapalı yada çarşaflı gelde nasıl gelirsen gel der gibi. ayrıca ne değişiklik olursa olsun genelde eğitimle ilgili oluyor artık öğrencilerde ne yapacaklarını şaşırdılar.. yazık

 74. İrem diyor ki:

  Haberlerde izlediğime göre öğretmenler de cübbe, sarık ve kara çarşafla derse girebileceklermiş.

 75. yavuz guney diyor ki:

  akp tarafından memleketımıze ozgurluk geldı ama kıme bu ozgurluk anlayamadım. Yukarda gıyılmeyeceklerı okudum ama sadece turban çarşaf çadormı serbest dıye sormak geldi içimden.

 76. melike diyor ki:

  benım ıcın farketmez aslında anadolu saglık meslek lisesi oğrencisiyim ve bizim zaten okul formamız degısecektı aslında guzel olabılır bı bakıma kıravat takma zorunluluğu olan bi okulda okuyoruz hocalar zaten her dakıka kıravatını cek dıyolar bırakın insanlar istediği gıbı gıyınsin ama suda varki birisi orjinal giyinirken belki digerının gıymeye elbısesı bıle olmıcak bildğimiz bircok ülkede bu serbestlik uzun süredir var zaaten yönetmelik kurallarından biride velilerin yuzde 60 nın isteğine bağlı okul yönetim öğrencilere yönelik kıyafet belirleyecekmiş bana göre insanların kişilşklerini belirten bi hususta kılık kıyafetidir..

 77. merve diyor ki:

  bu sadece özgürlüktür ilkokul ve anaokullarını bilemem ama liselerde kesinlikle uygulanması gerektiğini düşünüyorum. maddi imkandan bahsediyosunuz ama zaten maddi imkanı çok iyi olanlar kendi kapasitesindeki okullara yani özel okullara gidiyor. Bir anadolu lisesindeki öğrenciler birbirinden çok farklı şeyler giyemez arada bikaç aykırı çıksada. Ayrıca liseye giden hiçbir birey arkadaşını marka giymiyor diye aşağılamaz TÜRKİYE BUKADAR DÜŞÜK DEĞİL..!

 78. Melike diyor ki:

  Anlayamadığım bir şey var bu yıl da kıyafet serbestliği varmı ? Yoksa seneye mi başlayacak ? Ama böyle daha iyi olup olmadığı soru işareti… kimine göre özgürlük ama durumu olmayana ise zor . Ben şahsen sevindim yani( kendi adıma ) …

  • ishak diyor ki:

   MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   buün itibariyle artık serbestin melike :))

 79. eda diyor ki:

  bence kötü bir uygulama herkes dersten cok milletin kıyafetleriyle ilgilenicek ve her gün kıyafet bulmak zorunda kalıcak olan var olmayan var.sadece üstümüze giydigimiz hırkalara veya kazaklara , saçlarımıza karışılmamalı bence.

  • sena diyor ki:

   ben katılmıyorum. zaten okulda saçı başıyla ilgelenenler serbest oluncada aynı olcak ne yani okulda serbestlik olursa herkes kıyafeti ile ilgilenip normal okul müfredatı olsa sadece dersleriyle mi ilgilenecek? güldürme beni ben ne kızlar görüyorum okul formasını ne hale getiren ha öyle ha böyle en azından serbestlik ile insanlar özgürlüğüne kavuşur

   • senaa diyor ki:

    köydeki öğrencim sena ve senin gibiler yüzünden “sena” isminden tiksinir oldum.yahu öğrencileri disipline mi etcez yoksa serbest bırakıp hele ki köy gibi ortamlarda ahırdan çıkıp direk ahırmış gibi sınıfa gelmelerine mi göz yumacaz.be adam bu çocuklara yüz verirsen öğretmeni de döver, sınıfa ahırmış gibi girer, yarın öbür gün büyüklerini dinlemeyen nesil yetişir; sonra da ilk günah keçileri öğretmenleri olur size göre, ne dim Allah at gözlüğünüzün çıkmasını size nasip etsin.

 80. maksut diyor ki:

  Emre bey; düşüncenize kesinlikle katılmıyorum, artık bırakın bu saçma bahaneleri, rengarenk çocuklarımızı kara önlüklerden kurtarmayı zor başardık.Açıkcası sizde burda böyle bir durum aktardığınıza göre çocuğunuzun o psikolojide olmasına hiç şaşırmadım. Çocuğunuz sokakta, tvde, gazetede hayatta her zaman daha iyi ve daha kötüyü görecek isteyecek üzülecek, şükredecek, zırlayacak, sevinecek, hissedecek. Veli olarak neyin daha önemli ve doğru olduğunu anlatın. 8 yaşındaki çocukla aynı psikolojiye bürüneceğinize ona hayatı anlatın yol gösterin. Her insanın kendini ifade etme, rahat hissetme hakkı vardır. Ben bir öğretmenim, aynı şey öğretmenler için de geçerlidir. Dünyada tektipleştirmeye karşı o kadar tepki varken hala bizi geri sürükleyecek saçmalıklardan bahsetmeyin artık. Artık kimin ne giydiğini saçının şeklini bırakın arkadaş millet uzaydaki astronotunun arkasından yemek gönderiyor sen hala çocuğuna bunu alamayız diye anlatamıyosun…

  • nervin diyor ki:

   Evet millet uzaydaki astronotun arkasından yemek gönderiyorda burdada şort,tayt,kısa pantolon,etek kolsuz tshirt yasaklanıyor.Kafa bunlarda..
   Şimdi okullarda,ilerde de artık sokaklarda.
   Yavaş yavaş bunlar işleniyor git git küçülen beyinlere..yakında kimse sortuyla tshirtyle sokakdada rahat rahat da yürüyemeyecek.
   bu kafa bu düzen böyle gittikçe avrudan daha ne kadar yıl geriye doğru gideceğiz acaba. E böyle bi toplumu yönetmekde çok daha kolay tabi.
   Söleyecek şey çokda aslında..Valla bu ülkenin işi çok zor.

   • m.max diyor ki:

    bırak şu avrupai saçmalıkları. bir okulda şort giyilmesine izin verildiği anda neler olur haberiniz yok galiba. kılık kıyafet serbestliği onaylanmayacak bir şey değil bence ilk zamanlarda abartılacak belki görünüşün üzerine düşülecek ama zamanla sıkıntıdan kot pantolon tişört dışında seçenek kalmayacak, burada önemli olan kumaş pantolon ve gömlek, sıkıcı süveter gibi rahatsız edici etmenlerin ortadan kaldırılması, şort giymeyince gerilemiş mi oluyoruz? nasıl bir zihniyettir bu ya? giy kardeşim dışarıda istediğin kadar giy şortunu tişörtünü kimse çıkıp giyeni boğazlıyoruz demiyor ama eğitim görülen bir yerde şort amacın rahatlık oluşunu falan tamamen değiştiriyor, bambaşka bir boyuta sokuyor. evet olmamalı mini etek, şort, kolsuz askılı bluz, tayt olmamalı, dikkat dağınıklığı. tamamen fazlalık. gereksiz bir şey, haftada 5 gün, 8 saat uygunsuz parçalar giyinmesek de bir şey kaybedeceğimizi hiç zannetmiorum

  • sero diyor ki:

   bence toplum olarak buna hazır değiliz. sıkıntıyı çocuklardan çok veliler çekecek.ozaman bu yönetmeliği yapanlar giyim yardımı yapsın çocuklara.yurt dışında bu sistem var ama devlet fazlasıyla veriyor çocuk başına. asgari ücretle bu millet karnınımı doyurcak çocuğum imrenmesin diye kıyafetmi alacak.

 81. emre diyor ki:

  arkadaşlar onu munu geçelim benim 9 yaşında oglum var geçen okula yolladım kıyafetlerini alabildim 1 sene de 1 kere bakın geçen okulda arkadaşları beden dersinde adidas üst giymiş bana anlatıo bana nie almıosun die çocugum bana kızıo duyun yani serbest olsa ben hiç bişey düşünemiorum bide bunun kötü tarafı bu kıyafetler üzerine 600 bin kişi çalışıo arkadaşlar 600 bin işsiz buyrun bide burdan düşünün

 82. asiye diyor ki:

  ben m.fenlisesinde 11.sınıf öğrencisiyim. okul dışında türbanlıyım. fakat ülkenin genelinde olan ve çokca gündeme getirilen başörtüsü probleminden dolayı okul içinde başörtüsü takamıyorum. yeni yönetmelik çıktı. serbest kıyafet geldi fakat türbana yönelik hiçbir rahatlama getirilmemiş. benim dinimin sembolü olan türbanımla eğitim görmemin nasıl bir sakıncası olabilir ki. bıraksınlar inancımızı heryerde dilediğimizce yaşayalım.

 83. elif diyor ki:

  ben mimar sinan anadolu meslek lisesinde okuyorum müdürler tokamızın rengine dahi karışıyorlar üzerinde farklı çeket olanların caketini alıyorlar derste tek tek sınıfları dolaşıp çeketleri topluyorlar ve geri vermiyorlar bir arkadaşımın çeketini kaybettiler ve öğrencileri fazlasıyla küçük düşürüyorlar eziyorlar hangi devirdeyiz anlamıyorum bu kadar rezillik görmedim okula geç kalanları kapıda toplayıp ağızlarına geleni söylüyürlar fazla gerikafalılar bence bizim onlara değil onların bize ayak uydurmaları gerekiyor böyle bir şey yapmaya hakları yok sizce kim haklı?

 84. ali diyor ki:

  saçomızda ne war sanki bırakın uzazın bu saç uzatmak gümüş yüzük takmak sakal bırakmak sünnet diyemi karışıyorlar neden karışıyorsunuz nedeni ne diğer ülkelerde karışıyorlarmı biz özgürlük istiyoruz siz resmen bizi sorguya çekiyorsunuz ALLAH Ü teala bile öldükten sonra sorguya çekiyor size ne oluyor anlamadımki bırakın bunları bir yere varamazsınız sadece öğrencilerin kalbini kırıyorsunuz…

 85. zeynep diyor ki:

  Ben 1980 den önce lise öğrencisi iken bizim öğretmenlerimiz süper mini eteklerle ,kot pantolonla gelirlerdi.Asla hiç bir konuda tahdit yoktu.80 ihtlali herşeyi alt üst etti, geri saydık.Hala geri saymaktayız.Pantolan serbest oldu tek.Ya şimdi bir devlet memuru hele öğretmen nasıl giyineceğini bilmez mi,ayıptır.Atatürk bile kılığa kıyafete karışmamış, nedir bu kanunla ,yasayla sınırlandırmalar.70 li yılları 60 lı yılları arıyoruz.

 86. mustafa AYDOĞDU diyor ki:

  anadolu sağlık meslek lisesinde okuyan kızım etek altına çizme giyebilirmi

 87. ccxxc diyor ki:

  kilik kiyafet yonetmeligi devlet memurlari icin cogu ulkede uygulanir en ozgur ulkede bile. siz bir devlet memurusunuz ve resmi giyinmek zorundasiniz kafaniza gore giiyinip devlet isi yapamazsiniz

 88. derya diyor ki:

  ben ş.f kız meslek lisesinde okuyorum. okulumuzda gömleğin kolunu katlamaya dahi karışıyorlar ama yönetmelikte öyle birşey yazmıyor.beden eğitimi hocası sürekli hakaret ediyor.okuldan bıktırdılar hayattan soğuttular bizi.

  • Elanur diyor ki:

   haklısınız katlıyorum size .

  • Elanur diyor ki:

   Ben ş.f kız teknik ve meslek lisesinde 10.sınıf öğrencisiyim. Okulumuzda Laboratuvar yok bir belirli sınıfımız bile yok. Bilgisayarlamız bozuk olduğu için ders işleyemiyoruz. Hocaların hiç biri doğru düzgün ders anlatmıyolar . Kitabımız bile yok bu nasıl bir okul. Soğuttunuz Okuldan bizi. okuma hevsimiz kaçtı.

   • Derya diyor ki:

    aynen kanka sana katılıyorum nasıl bişey bu !!!

   • semanur diyor ki:

    okul yok,sınıf yok,sorması ayıp olmazsa siz nerde ders işiyorsunuz,bence o okulu bırak başka bir okula git sonuçta geleceğin söz konusu….

 89. melis diyor ki:

  bıktık artık bu kıyafete karışılmasından . basit şeylerle ugraştığımızdan bu ülke gelişemiyor . saç baglı olsa ne olacak toplu olsa ne olacak liseye geçmiş ögrencileriz bırakın derslere sınava konsantre olalım . okula girerken çevirip azarlayarak bu müdürlerin eline bişey geçmiyor ama bizi OKULDAN SOĞUTUYOLAR . okula gitmek mecburi güya… artık bizi uyarmaktan vazgeçip rahat bıraksanızda ilerlesek rahat rahat ders işleyelim azar yemeden . hiç kimsenin ögrenciyi azarlamaya hakkı yok !

 90. özel diyor ki:

  Yazık ya sözde özgür bir ülkedeyiz.Giyim tarzımıza saçımıza karışmak demek bizim benlik özgülerimize,haklarımıza karışmak demek.İnsanların giyimine kuşamına saçına sakalına karışılan ve herkesin özgür olduğu savunulan bir ülkede yaşıyoruz ne yazıkki.Sonra bir de avrupalaşalım ayakları yapıyorlar.Altyapın yok okulun masan sıran yok bilmem kaç aylık çocukları okula başlatıyosun bu ne zihniyet?Ben lise 3e giden bir öğrenciyim ve haklarıma karışılmasından oldukça rahatsızım ve ben benim hakkımı kısıtlayan herkese hakkımı haram ediyorum.Keşke tüm öğrencilerle birlik olabilsekte birşeyler yapabilsek.Gelecek biziz ve gelecek olmazsa olmaz,hep beraber protesto edip derslere girmesek bak nasıl kabul edecekler.Keşke birlik olabilsek…

 91. ismail diyor ki:

  milli eğitim bakanı televizyonda sölüyon ama yönetmeliğe yazmıyo bn dersten atıldım ense bıraktım diye yönetmeliğe yaz şunu biz mağdur oluyoz

 92. Berkan diyor ki:

  Ya Allahınızı seviyosanız yeter artık Kılla tüyle ugraşıyosunuz yok saçı uzun yok sakalı çıkmış bırakın bu ayakları hocam tenefüste okul tuvaletince bali çeken esrar içen arkadaşlarım var benim kılla tüyle uğraşcaklarına gitsinler onlarla uğraşsınlar 21. yüzyıldayız avrupa böyle bi durumu görse okulda saç kısalıgı diye müasip bi taraflarıyla gülerler bize cahil kalmayalım lütfen.

 93. terman özkan diyor ki:

  bu sene yapılan değişiklikler hakkında bilgi almak istiyorum. şimdiden teşekkürler arkadaşlar…

 94. Furkan diyor ki:

  Yukarıdaki arkadaşlara cevap olarak şunu söyleyebilirim.Her konuda haklısınız.Yerinizde olsam dava açardım…

 95. ibrahim diyor ki:

  ben şimdi lise 3 e geçtim.yani bu sene serbest ama bizim okul müdürü serbestdeil diyor .bu uygulama hala hazırlanıyor mu? yoksa bizim müdür de mi sorun var.sivil gitsem de beni kolay kolay atamaz ama bu işin aslını öğrenmek istiyorum.lütfen cevap verin

  • adil diyor ki:

   ben de bu sene lise 3 çe geçtım okula gidin ce saçını kestıye ınkaz edileer bana saçımı kestidiler şimdi neolacaq saçımı kestırmeseydim okuldan adma gibi bi yetkileri olurmuydu

  • ..... diyor ki:

   uygulama kabul edildi ama 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacakmış.

 96. Hatem diyor ki:

  Dershanelerde böyle birşey var mı.

 97. Hatem diyor ki:

  Şalvarla gidiyorum diye kılık kıyafet yönetmeliğine karşı gelmişim. Özgürce giyinemez miyim. Kurallar insanın beyin göçünün tek sebebi. Özgürlük bumu. Kurallardan oluşmuş kafes. Yazık

 98. ismail diyor ki:

  Merhaba benimde bir sorum olacak şimdi beni bir müdür yardımcısı sacım uzun olduğu icin derse almadı daha doğrusu okula almadi beni geri döndürdü ama benim sacim o kadar uzun dgildi saclarim oldukca seyrek cok fazla ince ve tel tel kestrince kel oluyrm resmen. Kaslarmn biraz ustunde ve faollerm yoktu ensem de aciktı. Ve beni derse almayip yok yazdı simdi böle bi hakkı varmi beni derse almamak gibi.

  • ishak diyor ki:

   Madde 11 – Ortaokullarda (1)

   a. Kız Öğrenciler:

   Siyah önlük giyerler, beyaz yaka takarlar. Okul içinde başı açık, saçlar temiz, düzgün taranmış olur. Saçlar. uzun olması halinde örülür veya arkaya toplanarak bağlanır. Öğrencilerin mevsime göre giyecekleri çorap, ayakkabı gibi diğer giyim eşyası 14. maddeye uygun olarak düzenlenir. Zincir, kolye, yüzük, küpe, bilezik vb. ziynet eşyası takılmaz.

   b. Erkek Öğrenciler:

   Ceket, gömlek ve pantolon giyerler; kravat takarlar. Ancak, okul yönetimince uygun görülmesi halinde, sıcak mevsimde sadece gömlek ve soğuk mevsimde ceket altına kapalı yakalı kazak giyilebilir. Okul içinde baş açık, saçlar kısa ve temiz olur. Zincir, kolye vb. ziynet eşyası takılmaz.

   Madde 12 – Lise ve dengi okullarda (1)

   a. Kız Öğrenciler:

   Okulca seçilen bir renkte vücut hatlarını belli etmiyecek şekilde, yırtmaçsız, kolsuz ve diz kapağını örtecek boyda bir forma giyerler. Bu forma içine, mevsimin özelliklerine göre formayla uyum sağlayacak şekilde, kapalı yakalı uzun veya yarım kollu bluz veya kazak giyerler. Okul içinde baş açık, saçlar temiz ve düzgün taranmış olup uzun olması halinde örülür veya arkaya toplanarak bağlanır. Makyaj yapılmaz, kaşlar alınmaz, tırnak uzatılmaz ve cilalanmaz. Yüzük, küpe, kolye, iğne ve bilezik gibi süs ve ziynet eşyası takılmaz.

   Çorap, ayakkabı gibi diğer giyim eşyası 14. ve 15. maddeye uygun olarak düzenlenir.

   b. Erkek öğrenciler:

   Ceket, gömlek ve pantolon giyerler; kravat takarlar. Okul yönetimince uygun görülmesi halinde, sıcak mevsimde sadece gömlek ve soğuk mevsimde ceket altına kapalı yakalı kazak giyilebilir.

   Okul içinde baş açık, saçlar kısa ve temiz olur. Ense düz ve açık olup favori, sakal ve bıyık bırakılmaz. Zincir, kolye, yüzük vb. ziynet eşyası takılmaz.

   kıyafet yönetmeliği değişti ama saçlarla ilgili hükümler yeni yönetmelikte olmadığı için saç konusunda eski yönetmeliğe aynen devam. yani ENSE BIRAKILAMAZ. UMARIM SANA YARDIMCI OLMUŞUMDUR.

  • ishak diyor ki:

   Öğrencilere ‘uzun saç’ müjdesi
   Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, okullarda tek tip kıyafet zorunluluğunu kaldıran yönetmelikle öğrencilerin uzun saçla okula gitmesinin de önünün açılacağını ifade etti.

   Konuyla ilgili NTV’ya açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, yeniliklerin yalnızca kıyafetle sınırlı olmadığı mesajını verdi.
   Bundan böyle öğrencilerin saç uzatabileceğini söyleyen Dinçer, “Çocukların saçlarının uzun diye okul idaresi tarafından kesilmemesini sağlayacak türden tedbirler de var. Şayet okul yöneticilerimiz şimdiden onu uygulamaya koyarsa mutlu olurum” diye konuştu.

  • ishak diyor ki:

   önce kötü haber sonra iyi haber :))) sevinebilirsin. saç uzatabilirsin ama acele etme bence, henüz resmi ilan yapılmadı sen tedbiri elden bırakma. resmi ilan yapıldıktan sonra saçlarınla oynaya opynaya müdür yardımcısının yanından geç :))

 99. yasemin yıldız diyor ki:

  Öğretmenlerin diğer derslerle, dersleri değiştirerek sınav yapabilme gibi bir hakkı var mı ?

 100. şerife kabak diyor ki:

  ben bişey sormak istiyorum. geçtiğimiz cuma 29 ekim dolayısıyla 3 dersti ve ben okula sivil gittim ama derslere girmek için değil öğrenci kartım kaybolduğundan öğrenci belgesi almaya gittim sınıf kapısında kız arkadaşlarımı gördüm ve biraz konuştuk sonra sırf sivil olduğum için okuldan bi öğretmenimin iğrenç şey defol okuldan demesiyle ne olduğunu şaşırıp kendimi hemen dışarı attım. konuyu daha iyi anlamanız için anlattım. ve sorum şu yönetmelikte öğretmenin bana böyle davranma gibi bi hakkı var mı? soruma lütfen cevap verir misiniz?

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.