Max Horkheimer Kimdir

Max Horkheimer Kimdir, Max Horkheimer Hayatı Biyografi

Alman, düşünür. Frankfurt Okulu’ nun en önemli temsilcilerindendir.

Stuttgart’ta doğdu, 7 Temmuz 1973’de Nürnberg’te öldü. Yahudi bir ailenin oğluydu. Zengin bir dokuma sanayicisi olan babasının isteği üzerine, lise son sınıftayken okuldan ayrılarak onun yanında “Eleştirel çalışmaya başladı. 1919’da liseyi dışarıdan bitirerek kuram Münih Üniversitesi’nde psikoloji ve iktisat öğrenimi­ne başladı. Daha sonra Freiburg ve Frankfurt üniver­sitelerinde sürdürdüğü felsefe öğrenimi sırasında,

çalışmalarını Kant üzerinde yoğunlaştırdı. 1925’te doçent oldu. 1930’da Frankfurt Üniversitesinde top­lum felsefesi profesörlüğüne ve Toplumsal Araştırma­lar Enstitüsü (TAE) müdürlüğüne atandı. 1933’de Hitler’in iktidara gelmesi üzerine, TAE, Horkeimer’ın yönetiminde önce İsviçre’ye, 1934’de deNew York’taki Columbia Üniversitesi’ne taşındı. Horkheimer 1940’ta California’ya giderek ‘çeşitli araştırma projelerini yönetti ve ABD’deki Yahudi Komitesi’nin bilim dairesi müdürlüğünü yaptı. 1949’da Frankfurt Üniversitesi’nin çağrısı üzerine Almanya’ya döndük­ten sonra Frankfurt’ta TAE’nin yeniden kuruluşuna öncülük etti. Aynı dönemde Frankfurt Üniversitesi’ ne rektör olan Horkheimer 1959’da emekliye ayrıldı.

Horkheimer’m 1930’da TAE müdürlüğüne atan­masından sonra, 1923’ten beri Marxist bir çizgi izlemiş olan enstitünün politikasında belirgin bir yön değişikliği oldu. Enstitü üyeleri Sosyal Demokrat ve Komünist partilerin bazı toplumsal çözümlemelerine ve izledikleri politikalara karşı çıkarak Marxist dü­şünceyi yeniden incelemeye, özellikle de burjuva toplumunun kültürel üstyapısı üzerinde çalışmaya başladılar.

Kapitalist ve sosyalist sistemleri eleştiren Horkheimer önce Lukacs’ın Geschichtç und Klassenbe wusstsein (“Tarih ve Sınıf Bilinci”) adlı kitabından etkilendi.

  • Eserleri (başlıca): Dâmmerang, 1934; Edipse of Reason, 1947, (“Aklın Karanlığa Gömülmesi”); Dialek­tik der Aufklârung (Adorno ile), 1947, (“Aydınlanmanın. Diyalektiği”); Kritische Theorie, 2 cilt, 1968, (“Eleştirel Kuram”); A us der Pubertât, (ö.s.), 1974, “(Ergenliğin içinden”).

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir