MEB 2012 Yılında Toplam Ne Kadar Öğretmen Atayabilecek

Salı, 20 Aralık 2011, 11:55 | Eğitim ve Öğretim | 0 Yorum
by admin

karatahtaAnımsanacağı üzere, Milli Eğitim Bakanlığı sürekli olarak kendisine ayrılan kadro yetersizliğinden şikayet etmektedir. Bakan yeri geldikçe sorumluluğu Maliye Bakanlığına yüklemektedir. 2011 yılı içinde, sık sık kanun çıkarılması yerine, MEB’in uygun göreceği sayıda atama yapılabilmesine imkan tanınması için, bütçe kanununda öğretmen atamalarına konulan sınırın kaldırılması gerekmekteydi. Bu öneri Meclis Genel Kurulunda gündeme geldi ama kabul görmedi.

HER KAMU KURUMU, BİR ÖNCEKİ YIL BOŞALAN KADROLARININ YÜZDE 50’SİNE ATAMA YAPABİLECEKTİR

2012 yılında, kamu kurumlarının boş kadrolarınane kadar atama yapılacağı, merkezi yönetim bütçe Kanununda düzenlenmiştir. Kanunun 22. maddesindeki düzenlemeye göre, her kamukurumu bir önceki yıl boşalan kadrolarının yüzde 50’sine atama yapabilecektir. İhtiyacını buşekilde karşılayamayan kurumlara 29 bin adet atama izni verilmiştir. (Bu sayı 2011 yılında 21 adetti.) Bu düzenleme dün Meclis Genel Kurulunda kabul edilmiştir.

ÖĞRETMENİ DE İSTİSNALAR ARASINA SOKACAK OLAN TEKLİF REDDEDİLDİ

Aşağıda ilgili bütçe kanunu maddesinin ilk iki fıkrası yer almaktadır. 2. fıkra, yüzde 50 sınırlamasına tabi olmayan atamalardır. Bunların arasına “Milli EğitimBakanlığı kadrolarındaki öğretmen kadrolarına yapılacak atamalar” ibaresinin eklenmesi için Meclis Genel Kurulunda önerge verilmiş, ancak bu önerge reddedilmiştir.

BÜTÇE KANUNUNUN İLGİLİ MADDESİ

Kadroların kullanımına ilişkin esaslar

MADDE 22 – (1) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşları; serbest memur kadrolarına 2011 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50’sini geçmeyecek şekilde açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapabilir. Bu sınırlar içinde memur ihtiyacını karşılayamayacak söz konusu idare, kurum ve kuruluşlardan yükseköğretim kurumları için ilave 5.000 adet, diğerleri için ilave 29.000 adet atama izni verilebilir.

(2) Hâkimlik ve savcılık meslekleri ile bu meslekten sayılan görevlere ve Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca asistan kadrolarına yapılacak atamalar, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında münhasıran vergi vesosyal güvenlik alanlarında istihdam edilecek yardımcı kadrolarına yapılacak atamalar, 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre yapılacak özürlü personel atamaları, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre yapılacak askeri personel atamaları, emniyet hizmetleri sınıfında bulunan kadrolara yapılacak atamalar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi ve 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar ile 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak personel nakilleri birinci fıkrada yer alan sınırlamalara tâbi değildir.

ŞUANKİ KANUNİ DÜZENLEMEYE GÖRE, 2012 YILINDA KAÇ ÖĞRETMEN ATANABİLİR?

1- MEB’den her yıl 18 bin öğretmen emekli olmakta veya ayrılmaktadır. Bütçe Kanunu gereğince, bu sayının yarısı kadar öğretmeni 2012 yılında almak mümkün olabilecektir. Bu sayıda 9 bindir.

2- 2011 yılında, ihtiyacını karşılayamayan kamu kurumları için verilmiş olan ek atama sayısı 21 bin idi. Bu sayının 10 bini MEB’e tahsis edilmişti. Bu sayı, bu yıl 29 bin olmuştur. En iyi ihtimalle 18 binin atama izninin MEB’e tahsis edilmesi mümkündür.

3- Bu halde, 2012 yılında atanabilecek öğretmen sayısı 9 bin+18 bin=27 bindir.

4- Bu sayının artabilmesi için, yeni kanun çıkması gerekmektedir.

5- Eğer dün Meclis Genel Kurulunda gündeme gelen öneri kabul edilmiş olsaydı, MEB’e kolaylık olacaktı. Meclis yorulmayacaktı. Öğretmen ataması, bütçe sınırlamasına tabi olmadığında, MEB ihtiyacına göre 40 bin veya 35 bin veyahut da 50 bin atayabilirdi. Ama şimdi, 27 binden daha fazla bir sayıda atama yapabilmek için kanun çıkması gerekecektir.

2012 Yılında Atanacak Öğretmen Sayısı , 2012 Yılında Toplam Ne Kadar Öğretmen Atanacak Alınacak , Bütçe Kanununa Göre 2012 Yılı İçerisinde Atanacak Kadrolu Öğretmen Sayısı

Memurlar.Net – 20 Aralık 2011

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.