Öğretmenlere 1 Maaş İkramiye Ve Ek Derse Zam – 3 Kasım 2010

Çarşamba, 3 Kasım 2010, 19:50 | Genel | 16 Comments
by admin

18. Milli Eğitim Şurası Genel Kurulu’nda 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün kutlandığı ay öğretmenlere birer maaş ikramiye ödenmesi ve ek ders saat ücretlerinin 12 TL’ye çıkarılması önerisi benimsendi. İşte Milli Eğitim Şurası’nda alınan önemli kararlar:”Eğitimde 2023 Vizyonu”nun tartışıldığı 18. Milli Eğitim Şurası’nda çeşitli konuları ele alan beş komisyon, çalışmalarını tamamladı ve bu komisyonlarda kabul edilen kararların görüşüleceği Genel Kurul toplantısına geçildi. Genel Kurul çalışmalarına Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu başkanlık yaptı.
Genel Kurul’da ilk olarak ”Öğretmenin Yetiştirilmesi, İstihdamı ve Mesleki Gelişimi”ni ele alan komisyonun kararları üzerinde Şura üyeleri görüşlerini dile getirdi.

Söz alan Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, bu sabah komisyonda meydana gelen tartışma ve ardından yaşanan arbedeyi anımsatarak, şunları söyledi:

”Sabah pek hoş olmayan bir şey yaşandı. Sendikacılıkta böyle sert bir taraf var. Bizim tepkimiz şahsi tepkiler değildir, kimse yanlış anlamasın. Kırdığımız, üzdüğümüz arkadaşlar varsa kusura bakmasınlar. Ama inandıklarımızı, eğitim çalışanlarının geleceği bakımından önemli olan değerleri korumak için biz burada varız.

Sayın Bakan bize bir söz verdi ve yaklaşık 500 gündür bu söz yerine gelmedi. 69 bin sözleşmeli öğretmenin kadrolu olması konusunda biraz daha gayret etmesini istiyoruz. Bu aynı zamanda Başbakan’ın da sözüdür, kabinenin de sözüdür. Bu sabahki tartışmanın ana ekseni bu konuda olmuştur. Komisyonda bütün öğretmenlerin kademeli olarak sözleşmeliye geçirilmesi maddesinin komisyondan geçmesi bizi gerdi. Buna itiraz ettik. Bu maddenin düzeltilmesini istiyoruz. Bu sözleşmelilik ayıbı mutlaka düzeltilmelidir.”

Eğitim-İş Genel Başkanı Yüksel Adıbelli de konuşmasına, Şura’nın Kızılcahamam’da düzenlenmesine tepki göstererek, ”Gönül isterdi ki bu eğitim şurası Ankara’dan buraya kaçırılmasın” dedi.

Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının kaldırılmasını isteyen Adıbelli, ”devletin öğretmenlere köle muamelesi yaptığını” savundu. Öğretmenlerin maaşlarının azlığına işaret eden Adıbelli, ”32 yıllık öğretmenim 1600 lira maaş alıyor. Öğretmenler emekli olamıyor. Emekli olduğu zaman 1050 liraya düşüyor. Maaşım düşecek diye emekli olamıyor. Buna hep beraber çözüm bulalım. Emekli maaşını 1500, 1700 liraya çekebilirsek emekli olacaklar artar” dedi.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Safran da KPSS’de öğretmen adaylarının mutlaka alan bilgilerinin de ölçülmesi gerektiğini söyledi.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN BİR MAAŞ İKRAMİYE-

Genel Kurul’da, öğretmenlere her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bir maaş ikramiye ödenmesi, ek ders ücretinin saat ücretinin 6-7 liradan 12 liraya yükseltilmesi önerileri kabul edildi. Milli Eğitim Bakanı Çubukçu’nun, önerileri oylatırken bu maddelerin herkes tarafından kabul görmesi üzerine, ”Anlaşılan maddi konularda bir mutabakat var” diye espri yapması üzerine salonlar gülüşmeler oldu.

Sözleşmeli öğretmenlik ile ilgili komisyon önerisi olarak Genel Kurul’a iletilen ”Öğretmenlerin istihdamında kullanılan kadrolu, sözleşmeli, ücretli gibi farklı uygulamaların kaldırılarak tek tip istihdam modeline geçilmesi, bir perspektif plan çerçevesinde eğitim personelinin performansa dayalı, özendirici yöntemlerle ve isteğe bağlı olarak sözleşmeli hale geçirilmesi için çalışmalar yapılması” kararı, özellikle sendika temsilcilerinin tepkileri üzerine rapordan çıkarıldı.

Komisyon kararı olarak Genel Kurul’a gelen maddelerden biri olan ”Öğretmen olarak atanacakların uzmanlık alanları da dikkate alınmak suretiyle öğretmenlik yapmalarını engelleyecek nitelikte fiziksel ve ruhsal rahatsızlıkları olup olmadığının ilgili fakülteye kayıt olmadan önce ve atama öncesinde detaylı bir şekilde tetkik edilmesi ve mesleğe atandıktan sonra her 5 yılda bir psikoteknik testten geçirilmesi” önerisi de ”öğretmenlik mesleğinin saygınlığını yitireceği” gerekçesiyle kabul edilmedi.

Genel Kurul’da, ”Ortaöğretim alan öğretmeni ihtiyacının öncelikle eğitim fakültesi ortaöğretim alan öğretmenliği programları mezunlarından karşılanması ve bu programların 5 yıllık öğretim süresinin 4 yıla indirilmesi; öğretmen atamalarının zorunlu durumlar dışında yılda bir kez eğitim-öğretim dönemi sonunda yapılması ve emeklilik işlemlerinin atama döneminden önce tamamlanarak atama dönemine kadar boş kadroların net bir şekilde belirlenmesi, bu işlemlerin standartlaştırılması; aday öğretmenlerin tek başına derse girmemesi ve tek öğretmen olarak bir okula atanmaması, öğretmenlik sınavında adaylara öğretmenlik meslek ve genel yetenek sorularının yanı sıra özel alan bilgisi soruları da yöneltilmesi” kararları benimsendi.

”RESİMLER ÇATIK KAŞLI OLMASIN”-

”Eğitim Ortamları, Kurum Kültürü ve Okul Liderliği” komisyonun raporu oylanırken de tartışmalar yaşandı.

Kilis Üniversitesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Mustafa Cinoğlu’nun, ”Okullarda Atatürk, Türk büyükleri gibi resimlerin çatık kaşlı yerine güler yüzlü resimlerden seçilmesini istiyorum. Bu resimlerin küçük yaştaki öğrencilere örnek olmasını istiyoruz. Hatta bu salondaki Atatürk resmine bakın, güler yüzlü değil” sözleri katılımcılar tarafından da onaylanırken, Cinoğlu’nun ”okullara askeri anlayışın yansıtılmamasını” savunan görüşü, salonda katılımcıların çoğunluğunun ”Bu konunun ne alakası var şimdi” şeklinde tepkilerine neden oldu. Bunun üzerine Çubukçu araya girerek, ”Lütfen kürsüye müdahale etmeyin. Burayı ben yönetiyorum” dedi. Cinoğlu, konuşmasını protesto alkışlarıyla tamamladı.

Bu komisyonun raporunda yer alan ”okullardaki güvenlik sorunlarını çözebilmek için eğitimden geçirilmiş güvenlik görevlileri istihdam edilmesi, okullara büyüklüklerine göre bütçe verilmesi, güçlü okul kültürleri geliştirebilmek için okulların kendine özgü sembolleri (logolar, amblemler, rozetler, marşlar, kahramanlar, hikayeler, gazeteler, tablolar, sloganlar, üniformalar vb.) oluşturularak okulun ortak kültürel değerleri güçlendirilmeli” konularında görüş birliğine varıldı.

-ŞURA’DAN NOTLAR-

18. Milli Eğitim Şurası’nın geçen pazartesi günü yapılan açılışının ardından bugün geçilen Genel Kurul çalışmalarına katılan Çubukçu, toplantı başladığında komisyon kararlarıyla ilgili görüşlerini dile getirmek isteyen üyelerin konuşma sürelerinin 3 dakika olarak sınırlandırılmasını önerdi. Bu çerçevede yapılan oylama sonucunda konuşmalarına başlayan sendika başkanları 10’ar dakika konuştu ancak sürelerini aşmaları nedeniyle sık sık Çubukçu tarafından uyarıldılar. Diğer konuşmacıların süresinin 5’er dakika olacağı belirtilince, sendika başkanlarının ardından söz alan Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Mustafa Safran’ın ”Keşke sendika başkanı olsaydım” demesi, salondakileri güldürdü.

Şura’da Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ile Eğitim-İş Genel Başkanı Yüksel Adıbelli arasında ”laiklik” tartışması yapıldı. Gündoğdu’nun kürsüde yaptığı bir konuşmayı, ”Burada bir sendika başkanı müftü gibi konuştu” sözleriyle eleştirerek, laik eğitimi savunduğunu dile getiren Adıbelli’ye Gündoğdu başka bir konuşmasında, ”Kimse cumhuriyetin kurucusu Atatürk’ü kendi dini kaygılarıyla din karşıtı göstermesin” yanıtını verdi.

Okullardaki temizlik uygulamasından şikayet eden Kahramanmaraş Fatih Şekkeli İlköğretim okulundan Şura’ya katılan Ali Orhan Pehlivan, ”okullara üst düzey bir yönetici geldiğinde temizlik yapıldığını, bunun dışında özen gösterilmediğini” belirterek, haber verilmeden okulların bu konuda teftiş edilmesini istedi.

-”YÖNETMELİK Mİ YÖNETMENLİK Mİ?”

Genel Kurul’da söz alan bazı konuşmacıların ”yönetmelik” yerine ”yönetmenlik” şeklindeki telaffuzları üzerine Çubukçu müdahale etmek zorunda kaldı.

Kahramanmaraş 80. Yıl İlköğretim Okulu’ndan İsmail Sağır konuşurken ”yönetmenlik” deyince Çubukçu, ”Sayın üye sizi uyarıyorum. Yönetmenlik değil yönetmelik. Ben bir hukukçu olarak bunu söylemek zorunda kaldım. Çünkü burada birkaç kişi ‘yönetmenlik” deyince artık dayanamadım. Aslında toplumun yarısında böyle söyleniyor” dedi.

Bunun üzerine konuşmasına devam eden Sağır, yeniden ”yönetmenlik” deyince ”Aslında ‘yönetmelik’ olduğunu biliyorum ama öyle çıkıyor” sözleri salonda gülüşmelere yol açtı. Aynı kelimeyi birkaç kez ”yönetmelik” şeklinde söylemekte zorlanan Sağır, gülüşmeler arasında konuşmasını tamamlamak zorunda kaldı.

Şura’da en fazla gerginlik, sözleşmeli öğretmenlik uygulaması ile ilgili tartışmalar sırasında yaşandı. Şura’ya katılan Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-İş sendikası temsilcileri sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının kaldırılması için çaba gösterdi.

Bu arada, Eğitim Sen’in ilk gün yapılan Şura açılış töreninin ardından Şura çalışmalarından çekilmesi de diğer sendikalar tarafından eleştirildi.

Şura’da en fazla önerge veren ve söz alan üyeler sendika temsilcileri oldu.

”KADIN VALİ VARDI DA BİZ Mİ ÇAĞIRMADIK”

Şura’ya katılan kadın sayısının az olmasının, Şura’nın açılışının yapıldığı ilk gün basında eleştirel haberlerin çıkmasına Şura’yı düzenleyen Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı yetkilileri tepki gösterdi. Bir üye, ”Türkiye’de kadın vali vardı da biz mi çağırmadık” diye konuştu.

Genel Kurul’da söz alan Fatih Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. İbrahim Hakan Karataş, Şura’nın açılış töreni sırasında kadın üye katılımcılarının az olmasının dikkatini çektiğini söylemesi üzerine Çubukçu, ”Çünkü kadın yönetici sayısı az, o nedenle” dedi.

Sendika temsilcileri başta olmak üzere bazı katılımcılar, Şura’nın Ankara merkezde yapılması yerine Kızılcahamam’da yapılmasına tepki göstererek, bunun hem zaman hem de katılım açısından sıkıntıya neden olduğunu dile getirdi. Şura süresince, Asya Termal Tesisleri’nde konaklamayanlar için sabah Ankara’dan Kızılcahamam’a, akşam da Kızılcahamam’dan Ankara’ya servis düzenlendi.

Şura kararları tavsiye niteliğinde olup, eğitim politikaları hazırlanırken göz önünde bulunduruluyor.

AA

Tagged with: , , , ,

16 yorum yazılmış, sizde hemen aşağıdan yorum yazabilirsiniz "Öğretmenlere 1 Maaş İkramiye Ve Ek Derse Zam – 3 Kasım 2010"

 1. müjde dedi ki:

  ne beğenmesi yahu. bunlar bizimle kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. bizlerde inanıyoruz. aldığımız maaşlar açlık sınırında farkında mısınız.hiçbir zaman sözleşmeliler kadroya geçirilmeyecek. bu sadece oy alabilmek için bir söylentidir. hani zam hani ikramiye hani ekders artışı. bence kimse bunlara ne destek ne oy versin hatta günahınızı bile vermeyin…

 2. nurten aydın dedi ki:

  emekli öğretmenleride düşünürseniz iyi olur sayın bakan

 3. nurten aydın dedi ki:

  sayın Nimet Çubukçu; emekli öğretmenler de ikramiye alabilecekler mi? bu konudaki düşüncelerinizi öğrenmek isteriz emekl i öğr Nurten

 4. ümmehan çakıroğlu dedi ki:

  arkadaşlar ben öğretmenliğe başladığımdan beri her öğretmenler gününde aynı masal anlatılıyor bizlere. Kendimizi bir an Alice Harikalar Diyarında sanıyoruz.Ve sonuç koca bir hayal kırıklığı.Bir maaşi kaybetmiş gibi oluyoruz.Gerçek dünyaya dönelim arkadaşlar burası Türkiye öğremene verilen değer sıfır zaten kazandığımız parayı da yata yata alıyormuşuz ya….:)

 5. ICLAL KIROGLU(OZALP) dedi ki:

  CALISANLARIN HAKKIYSA BU EK MAAS EMEKLILER NEDEN ALAMIYOR.BU FIKRI PAYLASAN EMEKLI OGRETMENLER NE YAPMALI,NEREYE BASVURMALI.BUTUN EMEKLI OGRETMENLERIN BU KONUDA DUYARLI OLMALARINI DILIYORUM

 6. Doğan EKEN dedi ki:

  24 Kasım Öğretmenler Gününde Ücretli öğretmenlerede ikramiye verilmeli. Onlarda köle gibi çalışıyorlar.İnşallah öyle olur.

 7. sözleşmeli mağdur dedi ki:

  güya adamlar verdikleri sözle gururlanıyordu. şimdi kafalarını toprağa soksunlar devekuşu gibi. belki kimse görmez yaptıklarını. yazıklar olsun hepsine. bu devletten cok sey beklemek yanlış. koyun cinsi milletimize istediklerini yapıyorlar. et fiyatı düşecek dediler o bile gör kimlerin cebine tonla para olarak girdi. et fiyatı arttı!! bize ikramiye vereceklerinide hiç sanmam palavra hep. bende benimsedim bu hareketleri ama sonuçta az kaldı 24 kasıma. herkese saygılar…

 8. ayfer dedi ki:

  bir ikramiye öğretmenlere veriliyorda diyerlerine neden verilmiyor diyer vatandaşların görevlerini yerine getiriyorlar lütfen diyer memurlara haksızlık yapılmasın

 9. zafermutlu dedi ki:

  gece gündüz, bayram seyran demeden. millet 9 gün tatil yaparken her an tehlike ile burun buruna çalışacak olan öğretmenlerimize az bile

 10. zafermutlu dedi ki:

  boş ver

 11. AHMET ÇIRAKOĞLU dedi ki:

  sayın orhan uğur arkadasım. bakan cubukcu sözünü tutuyorduda bir bucuk yıldır neden sözleşmelileri kadroya gecirmiyor.madem bu geciş büyük bi yük olacak neden söz veriyo o zaman. ne olursa olsun söz namustur ve sözünü tutmayan bi yönetimin benim gözümde en ufak bir degeri yoktur.ya söz vermeyeceksin ,yada sözünü tutacaksın. 3. bir şık yok hiç bir lügatta.ha gelelim kadroya gecirme yüküne. yav arkadasım sözleşmeliler de biz kadrolular kadar maas alıyor..sosyal güvenceleride var.maddi olarak ne gibi bir yükü olacak devlete?kadrolu öğretmenler maliyeden alırken maası sözleşmelliler meb den alıyo. yani iki şekildede para devletten cıkıyo.o zaman sözleşmelilere yapılan 2.sınıf öğretmen muamelesi neden.onlar da senin benim kadar çalışmıyormu sınıflarında. bırakın bu ucuz siyasetçilerin peşinde kosmayı.kaç sefer söz verdi dile getirdi kadroya gecirecez sözleşmelileri diye. kac sefer bu son sözleşmeli ataması bir daha olmayacak dediler. şimdi gözümüzün içine baka baka yalana devam ediyorlar ve sizde hala alkış tutuyorsunuz.burada parti falan önemli değil .kim söz veripte tutmuyorsa bakmayacaksın uüzüne insan diye.ama malesef bizde bir iyilik bin kötülüğün üzerini örtüyo.

 12. DOĞUDAN dedi ki:

  Bu teklif olmaz ama insallah olur diyorum hatta bence tüm öğretmenlerin maaşlarını 1200 tl yapar ek ders saat ücretini 12 tl yaparım doğuda adam haftada 30 saat derse girecek maaşla beraber aldığı para 2000 lira batıda eş durumundan norm kadro fazlası diye tayin isteyenler haftada 4 saat derse girecek alacak 1500 lira bu nasıl mantık devlet ek ders ücretinin arttırmadıkca doğuda her zaman öğretmen sıkıntısı çeker

 13. tayfur dedi ki:

  ben 4yıldır üzcretli öğretmenlik yapıyorum haftada 30saat derse giriyorum ve aldığım maaş 700lira. en düşük işçi emeklisinin maaşı ise 780lira oldu. evet evde bütün gün yatan babam 780 lira alıcak ben eşşek gibi çalışıyorum onun aldığı parayı alamıyorum. 63yaşıma kadar yaşarsam emekli olabilirim.

  gelir düzeyi düşük bir ülke olabilirz mili hasılat düşük olabilir. ekonomik krizler yaşayabiliriz. maliye bakanlığı bütçesi yetersiz olabilir. 300bin öğretmen adayı sefil perişan özel sektörde 3kuruşa can pazarına düşmüş. 130bini ücretli olarak ayda 600-700liraya çalışıyor.hiçbir dönemde öğretmenlik bukadar ayaklar altına alınmamıştı bu ülkede. bukadar ucuz yapılmamıştı bu meslek. bukadar aşşağılanmamıştı öğretmenler. böyle bir dengesizlik olamaz. mantığıma sığmıyor.

  bu iktidarın eseridir. ders ücretini değil 12 lira 15lirada yapsalar oyumu asla akpye vermem. o hataya 2 dönem düştüm. emeğimin karşılığını alamıyorum bu ülkede hakkımı helal etmiyorum.

 14. ahmet dedi ki:

  ek ders 10 lira olacaktı oldu mu? Şimdi 6,6 tl 12 ye çıkaracağız diyorlar.Yapsınlar oyumu hiç akp ye vermemiştim ama yaparlarsa vereceğim.Zaman çıkar dünyasına döndü.Seçimden önce verirlerse oyum senin çubukçu.

 15. batuhan dedi ki:

  Arkadaşlar, bu sadece bir öneri. Maliyeden geçmez bu karar. Zaten öğretmenin kımeti yok bu ülkede. Ağzımıza sahte bir bal çaldılar, o kadar. 24 kasım benim günüm mü :(

 16. orhan uğur dedi ki:

  Sayın Milli Eğitim Bakanımızı beğeni ile izliyoruz. Geçmiş siyasi tecrübeleri ve sözlerinin arkasında duran bir Bakan olduğundan asla şüphemiz yoktur. Sözleşmeli öğretmen arkadaşlarımızın kadroya alınması Devletimiz için kademeli de yapılsa bir yük getirecektir. Mevcut mali imkanlar doğrultusunda bu da gerçekleşecektir . Ülkemiz , Sayın Başbakanımız ın üstün gayretleri ile çok yol aldı. Yapılamayan, cesaret isteyen bir çok yenilik başarıyla gerçekleştirildi. Sevgili öğretmen arkadaşlarım, şu an da ufku açık , geleceği gören bir Hükümetin memurlarıyız. Yarınlarımız daha güzel olacak.Güven ve desteklerimizi esirgemeyelim. Başarılar hepimize.

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.