Polydoros Kimdir

Cumartesi, 18 Mayıs 2013, 16:47 | Genel | 0 Yorum
by editor

Polydoros Kimdir, Polydoros  Hayatı Biyografi

Eski Yunan, heykelci. Helenistik dö­nem heykel sanatının başta gelen temsilcilerindendir.

Yaşamı üstüne bilinen hemen hemen hiçbir şey yoktur. Agesander ve Atenadoros’tan oluşan bir grup Rodoslu heykelcinin önderidir. Grubun bilinen tek yapıtı ünlü Laokoon grup heykelidir. Bazı uzmanlara göre İÖ 50, bazılarına göre de İÖ 25’te yapılmıştır.

Laokoon konusunu Troya Savaşları sırasında geçen dramatik bir olaydan alır. Yunan tanrılarının ikiye bölündüğü bu savaşta rahip Laokoon, surların dışına bırakılan tahta atı içeri almamaları konusunda Troyalılar’ı uyardığı için tanrıça Atena’nın gönderdiği iki yılan tarafından oğullarıyla birlikte öldürülmüş­tür. Laokoon, trajik yanı ağır basan konulara özellikle ilgi duyan Helenistik dönem sanat anlayışının en güçlü yapıtı sayılır. Helenistik dönemin temel özelli­ği, İÖ 6. ve 5. yy’larda geliştirilmiş olan klasik kuralların, maniyerist bir boyut içinde kişiselleştiril­mesi, biçimlerle oynama özgürlüğünden hareketle soyut anlatım olanaklarının sonuna kadar zorlanmış olmasıdır. Bu özellikleri içeren Laokoon heykelinin boşluk içindeki konumunun, çevresinde dönerek değişik açılardan seyretmeyi gerektiren hareketlilik ilkesine göre düzenlendiği görülür. Figürlerin hare­ketlerinin boşluk içinde çeşitli açılar yaratacak gibi biçimde biçimlendirilmesi, yüzeylerin farklı ışık etki­leri yaratmak üzere düzenlenmesi, Klasik dönem heykelinin erişemediği bir biçim ve anlatım zenginli­ğinin ürünüdür. Buna ek olarak çeşitli bakış açılarının verdiği farklı görüntüler ve yüzeyler arasındaki kar­maşık ilişkiler Laokoon’un dramatik etkisini artırır.

Bedensel acın, yüz anlatımı ve kas dokusuna işlenişi açısından Laokoon Helenistik dönemin en önemli merkezlerinden biri olan Bergama’daki anıt heykellerle benzerlik gösterir. Bu yapıt bir bakıma, Bergama’daki Zeus Sunağı ve Atena Tapınağı frizlerindeki aşırı duygusal anlatımın bir uzantısı niteliğin­dedir. Ayrıca bu anlatım özellikleri, burulmuş gövde hareketleri ve kas dokusuyla Yüksek Rönesans’ın bazı ustalarını ve maniyerist sanatçıların büyük bir bölümünü etkilemiştir. Sanat anlayışlarını yalnızca bu yapıt üstüne temellendiren maniyerist sanatçılar bile olmuştur.

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.