Polykleitos Kimdir

Cumartesi, 18 Mayıs 2013, 17:48 | Genel | 0 Yorum
by editor

Polykleitos Kimdir, Polykleitos Hayatı Biyografi

Eski Yunan, heykelci. Yunan sana­tında Klasik dönemin ileri gelen tem­silcilerindendir.

Yaşamı üstüne bilgi yoktur. Çeşitli kaynaklarda adının Argoslu Polykleitos olarak anılması Argos yurttaşlığına sonradan geçtiğini düşündürmektedir. Bir süre çalıştığı Atina’da, Yunan sanatında önemli bir yeri olan fildişi ve altından heykel yapma tekniğini öğrendi. Bu tekniği İÖ 420 sıralarında Argos’taki Hers Tapınağı için yaptığı tanrıça heykelinde başarıy­la uyguladı. Yaşamının son dönemi ile ilgili herhangi bir bilgi elde edilememiştir. Öte yandan aynı dönemde aynı adı taşıyan (Genç Polykleitos) bir başka heykelcinin varlığı, Polykleitos’a ilişkin bilgilerin açıklık kazanmasını güçleştirmektedir.

Polykleitos’tan günümüze hiçbir yapıt kalma­mıştır. Ancak Roma dönemi kopyaları aracılığıyla üç yapıtı saptanabilmiştir. Bunlar Doryphoros (Mızrak Taşıyan Atlet), Diadumenos ve Cyniscus adlı heykel­lerdir.

Doryphoros 5.yy Yunan sanatının biçim anlayışı­nın en dengeli ve uyumlu örneklerinden biridir.

Birbiri ile iç içe işlenmiş bir hacimsel ve çizgisel ögeler sistemi üstüne kuruludur. Ancak bu kesin düzenine karşın ruhsuz bir uygulama örneği de değildir. Tersine, kasların ve gövdenin genel hareketi, doğa gözleminden kaynaklanan bir dirimselliği yansıtır. Vücudun her bir parçasının hiçbir kuşkuya yer vermeyecek bir kesinlik içinde biçimlenmiş olması, bütünün kesintisiz hareketini engelleyen bir etki yapmaz. Doryphoros, ideal bir atlet tipidir. Klasik dönem Yunan düşüncesi insan figürünün bireyselleş­tirilmesi düşüncesine bütünüyle yabancı olduğu için, heykelin yüzü genel bir atlet tipinin kişiliksiz anlatı­mını taşır.

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.