Salgurlular Atabeyliği Hakkında Bilgiler

Salgurlular Atabeyliği Hakkında Bilgiler Hakkında , Salgurlular Atabeyliği Hakkında Bilgiler , Salgurlular Atabeyliği Hakkında Bilgiler İle İlgili Bilgiler

Salgurlular (1147-1284)

Selçuklular’ın başlangıcından beri İran’ın Fars bölgesinde hizmet gören Oğuz Salgur (Salur) boyundan Atabey Sungur’un Irak Selçuklu sultanı Mes’ud zamanında istiklâl ilân etmesi ile kurulmuştur (1147) Başkent Şîrâz şehri idi

Sungur’un ölümü (1116)’nden sonra oğlu Zengî Irak Selçuklu devletini tanımak zorunda kaldı ve bu durum Selçuklu Devleti yıkılıncaya kadar (1194) devam etti Kardeşler arası mücadelede üstünlük sağlayan Sa’ad I (Zengî’nin oğlu) 1203’de Salgurlu hükümdarı oldu Ülkesini imâr etti

Bir ara, Harezmşahlar’a esir düşen Sa’ad (ölm 1231)’den sonra oğlu Ebû Bekir (ölm 1260) geçti İranlı şâir Sa’dî-i Şirazî ünlü eserlerini bu atabeyin himayesinde yazmıştı Atabeylik İlhanlı Moğollar’a tâbi oldu Daha sonra Sa’ad II’nin kızı, Moğol hükümdarı Hulagu’nun oğlu ile evlendi ve bu hâtunun 1284’te ölümü ile sülâle nihayet buldu

Salgurlular Atabeyliği Hakkında Bilgi
Atabeylikler – Salgurlular
Salgurlular (1147-1284)
Salgurlular hakkında bilgi

 

Salgurlular Atabeyliği Hakkında Bilgiler Konusu Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Anında Yazabilirsiniz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir