SBS Kalkacak mı – Kaldırılacak mı? – 2010

Pazartesi, 28 Haziran 2010, 15:31 | Bilgi Paylaşımı | 14 Comments
by admin

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Seviye Belirleme Sınavının (TEOG) 6 ve 7. sınıflarda kademeli olarak kaldırıldığını, sınavın sadece 8. sınıfta gerçekleştirileceğini bildirdi.

Çubukçu, Milli Eğitim Bakanlığı Tevfik İleri Toplantı Salonu’nda ”Ortaöğretim Geçiş Sistemi ve Seviye Belirleme Sınavı”na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Yapılan çalışmalar ve hazırlanan raporlar doğrultusunda TEOG’nin genel olarak olumlu yönleri olmakla beraber olumsuz etkilerinin bulunduğunun da tespit edildiğini kaydeden Çubukçu, şunları söyledi:

”Seviye Belirleme Sınavını 6 ve 7. sınıflarda kademeli olarak kaldırıyoruz. Sarmal bir yapı içeren müfredat doğrultusunda TEOG sadece 8. sınıfta gerçekleştirilecek, bundan sonra ve 8. sınıf konularından sorumlu olacaklar. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında 6. sınıfa başlayan öğrencilerimiz sınava girmeyecekler. Bu öğrenciler 2016 2017 yılında da 7. sınıf öğrencisi olarak sınava girmeyecekler.

Fakat bu yıl Seviye Belirleme Sınavı’nda 6. sınıfta olup eski sisteme uygun olarak sınava giren öğrencilerimiz 7 ve 8. sınıflarda da sınava girecekler. Bu yıl 7. sınıfta olup TEOG’ye katılan öğrencilerimiz eski sisteme uygun olarak 8. sınıfta da sınava girip bu şekilde ortaöğretim kurumlarına yerleşecekler.”

”TEOG’DE YAPMIŞ OLDUĞUMUZ BU DÜZENLEME BİR GERİYE DÖNÜŞ OLARAK ALGILANMAMALIDIR”

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Seviye Belirleme Sınavının (TEOG) 6. ve 7. sınıflardan kaldırılarak sadece 8. sınıfta uygulanması kararının ”geriye dönüş” olarak algılanmaması gerektiğini bildirdi.

Çubukçu, Ortaöğretime Geçiş Sistemi ve TEOG ilgili yeni düzenlemelere ilişkin bilgi vermek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Tevfik İleri Salonu’nda basın toplantısı düzenledi.

Ortaöğretime Geçiş Sistemi ve bundan üç yıl önce uygulamaya konulan TEOG konusunda yaptıkları yeni düzenlemelerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini belirten Çubukçu, yaklaşık 15 milyon öğrenci ve ebeveynleriyle toplumun neredeyse tümünü ilgilendiren her soruna büyük duyarlılıkla yaklaştıklarını söyledi. En büyük zenginliği genç nüfusu olan Türkiye’nin kalkınması ve ilerlemesinin yaygın ve kaliteli bir eğitimle mümkün olduğuna işaret eden Çubukçu, bu çerçevede çağdaş bir eğitim için uygun şartlar ile ortamı hazırlama yolunda yoğun bir çaba gösterdiklerini ifade etti.

Çubukçu, sözlerini şöyle sürdürdü:

”Ancak hem eğitimin kalitesini yükseltme hem de ortaöğretimi yeniden yapılandırma çalışmalarının arzu edilen sonuçlar doğurabilmesi ve çocuklarımıza bilginin yanında değer de kazandırması sınava odaklı bir sistemde mümkün görünmemektedir. Eğitim sisteminin farklı kademelerinin çocukların gereksinimlerini karşılayacak ve onlara yaşam becerileri kazandıracak şekilde yeniden yapılandırılması için sınavların sistem üzerinde yarattığı baskının ortadan kaldırılması şarttır.

Hepimizin bildiği gibi uygulanan üç sınavlı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sisteminin okul dışı kaynaklara yönelimi artırdığına, okulun eğitim sistemindeki merkeziliğini kaybetmesine yol açtığına ve çocukların sosyo-psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkilediğine yönelik kamuoyunda geniş bir uzlaşı bulunmaktadır.”

Katıldığı tüm toplantılarda eğitimcilerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyanın, öğretmen, öğrenci ve velilerin TEOG’nin 11-14 yaş aralığındaki çocukları olumsuz etkilediği konusunda fikir birliği içinde olduklarını gördüğünü vurgulayan Çubukçu, bunun yanı sıra Bakanlığa ve kendisine konuyla ilgili sayısız mektup geldiğini anlattı. Çubukçu, bunun, sistemi gözden geçirmeye, olumlu ve olumsuz yönleriyle TEOG’nin eğitim sistemi içindeki yerini tespit etmeye yönelik Bakanlıkça başlatılan çalışmaları pekiştiren bir husus olduğunu belirtti.

Araştırmaların uzun vadeye yayıldığını ve yaklaşık bir yıldır bu konu üzerinde çalışıldığını ifade eden Çubukçu, başta Bakanlık bürokratları olmak üzere tüm paydaşlarla konunun değerlendirildiğini ve görüş alındığını söyledi.

Yapılan bütün bu çalışmalar sonucunda ve hazırlanan raporlar doğrultusunda Seviye Belirleme Sınavının genel olarak öğrenci, veli, öğretmen ve okul sistemi üzerinde olumlu yönleri olmakla beraber olumsuz etkilerinin de bulunduğunun tespit edildiğini kaydeden Çubukçu, araştırmaları akademisyenlerden oluşan bilimsel bir heyet ve Bakanlığın üst düzey bürokratlarının katılımıyla tüm paydaşlara ulaşarak gerçekleştirdiklerini anlattı.

Çubukçu, ”Bakanlığımızca, akademisyenler ve sivil toplum örgütlerince yapılan bilimsel araştırmalar ve raporlar doğrultusunda genel olarak öğrenci, veli, öğretmen, okul ve eğitim sistemi üzerinde olumlu etkileri olmakla birlikte olumsuz etkilerinin de olduğu tespit edilmiştir. Bunların en önemlilerinden biri ise çocuklarımızın sınav odaklı yaşamaktan sosyal etkinliklere vakit ayıramamalarıdır” diye konuştu.

”AŞIRI STRES VE KAYGIDAN UZAKLAŞACAKLAR”

Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, bu veriler ışığında getirilen yeni düzenlemeyi şöyle anlattı:

”Seviye Belirleme Sınavını 6. ve 7. sınıflarda kademeli olarak kaldırıyoruz. Sarmal bir yapı içeren müfredat doğrultusunda TEOG sadece 8. sınıfta yapılacak ve 8. sınıf konulardan sorumlu olacaklar. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında 6. sınıfa başlayan öğrencilerimiz sınava girmeyecekler. Bu öğrenciler 2016 2017 yılında da 7. sınıf öğrencisi olarak yine sınava girmeyecekler.

Fakat bu yıl Seviye Belirleme Sınavında 6. sınıfta olup eski sisteme uygun olarak sınava giren öğrencilerimiz 7. ve 8. sınıflarda da sınava girecekler. Bu yıl 7. sınıfta olup TEOG’ye katılan öğrencilerimiz önümüzdeki yıl yine eski sisteme uygun olarak 8. sınıfta da sınava girip bu şekilde ortaöğretim kurumlarına yerleşecekler.

Böylelikle öğrencilerimizi sınavdan değil ama sınav odaklı bir sistemden, aşırı stres ve kaygıdan uzaklaştırmış olacağımızı ümit ediyorum. Velilerimizin sırtındaki büyük ekonomik yükü kaldırmayı da hedefliyoruz. Bu karar sadece TEOG ile ilgili düzenlemeyi değil aynı zamanda Bakanlığımızın eğitim politikaları doğrultusunda ortaöğretimin yeniden yapılandırılması çalışmalarını destekleyici yönde olmuştur. Dolayısıyla TEOG’de yapmış olduğumuz bu düzenleme bir geriye dönüş olarak algılanmamalıdır.

Yaklaşık 8 yıl önce hükümet olduğumuzda eğitim en önemli konu olarak, Sayın Başbakanımızın da ifadesiyle ‘Türkiye’nin en önemli problemlerinden birisi’ olarak ele alınmış ve eğitime ayrılan bütçe, Türkiye bütçesinin en büyüğü olarak bu konuya verilen önemin altı çizilmiştir. Yaklaşık 8 yıldır Türkiye’de çok uzun yıllardır, onlarca yıllardır eğitimde ihmal edilmiş olan fiziki ve teknolojik altyapı gibi çalışmalara hız verilmiştir.

Arzu edilen odur ki tüm ortaöğretim kurumlarımızın fırsat eşitliği sağlayacak şekilde, akademik başarıları yüksek olan okullar haline dönüştürmek. Bunları yapabilmek için her şeyden önce fiziki altyapıları yeterli okullara ihtiyacımız vardı. Bugün derslik başına düşen öğrenci sayısı 50-60’lı sayılardan, yaklaştığımız noktada, en geç 5 yıl içerisinde Türkiye’de eğitim ve öğretim sistemimiz içerisinde batının standartlarını yakalamış olacağız.”

Eğitimin uzun bir süreç olduğuna işaret eden Çubukçu, dolayısıyla sınav sistemi üzerinde değerlendirmeler yaparken ortaöğretim sistemindeki yeniden yapılanmayı göz önünde bulundurduklarını kaydetti. Sınav sisteminin toplumda yarattığı baskıyı dile getiren Çubukçu, velilerin birbirlerine TEOG’den çocuklarının kaç puan aldığını sorduğunu aktardı. Bakan Çubukçu, sınavlardaki başarının hayat başarısı gibi algılanmasından rahatsızlık duyduğunu ve bunun ortadan kaldırılması gerektiğine inandığını söyledi.

”SINAVLARA DUYULAN İHTİYAÇ MİNİMUMA İNECEK”

Sınavlardaki başarının hayatta başarılı olma anlamına geldiği yönünde toplumda oluşan yanlış algının ortadan kaldırılması ve okullar arası kalite farkının giderilmesine yönelik çalışmalara Bakanlıkça hazırlanan ”2010-2014 Stratejik Planı”nda yer verildiğini ifade eden Çubukçu, öğrencilerin kişisel gelişimini ve sosyal katılımını öncelikli kılan, genel ortaöğretim ile mesleki ortaöğretim arasında yatay ve dikey geçişleri sağlayan daha esnek bir yapıya gereksinim duyulduğunu vurguladı.

Ortaöğretimde gerçekleştirilecek yeniden yapılanmayla önümüzdeki yıllarda genel liselerin Anadolu liseleri ile meslek liselerine dönüşeceğini belirten Çubukçu, böylece okullar arası niteliksel farklarla birlikte okul çeşitliliğinin en aza indirileceğini kaydetti. Çubukçu, böylece sınavlara duyulan ihtiyacın da minimuma ineceğini söyledi.

Kaliteli bir eğitimin tüm çocukların hakkı olduğunu ve Bakanlığın da onlara en iyi fırsatları sunmakla sorumlu bulunduğunu dile getiren Çubukçu, bu kapsamda gelecek Kasım ayında yapılacak 18. Milli Eğitim Şurası’nın gündeminin ”Ortaöğretimin Güçlendirilmesi ve Ortaöğretime Erişimin Sağlanması” olarak belirlendiğini kaydetti.

”BAYRAM HEDİYESİ”

6 ve 7. sınıflarda TEOG’yi aşamalı olarak kaldırdıklarını ve gelecek eğitim-öğretim yılında 6. sınıfa başlayacak öğrenciler için TEOG yapılmayacağını, yeni düzenlemenin kademeli olarak uygulamaya konulacağını yineleyen Çubukçu, şöyle konuştu:

”Böylelikle 6. ve 7. sınıflarda okul başarısına göre yapılacak bir değerlendirme ön plana çıkmış olacaktır. Bu kararın eğitimde kaliteyi artırma yolundaki çabamıza önemli bir katkı sağlayacağını, her şeyden önemlisi çocuklarımızı mutlu kılacağını umuyoruz. Hedefimiz her çocuğumuzun kaygıdan ve stresten uzak, mutlu bir okul ortamında eğitim alması ve hayallerini gerçekleştirmesidir.

Geçtiğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklarımız benden bayram hediyesi olarak TEOG’nin kaldırılmasını istemişlerdi. Anıtkabir’deki törenlerde de çocuklarımız bunu istemişlerdi. Çalışmalarımız sonucunda yapmış olduğumuz bu yeni düzenlemenin çocuklarımızın gelişimine ve eğitimlerine olumlu bir katkı sağlayacağı ümidiyle eğitim sistemimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

AA

Tagged with: , ,

14 yorum yazılmış, sizde hemen aşağıdan yorum yazabilirsiniz "SBS Kalkacak mı – Kaldırılacak mı? – 2010"

 1. selenay dedi ki:

  bence kaldırılmasın o kadar 500 alan öğrenciler iyi alan öğrenciler var .sınav yapılır ve biter .sbs de yapıld ve bitti 3-5 kişi düşük aldı diye tekrar sınava girecek ve aynı şeyleri tekrar yaşayacaksak bizim suçumuz ne ??????????????

 2. ece dedi ki:

  2011 yılında 7. sınıfların sbs ye girmeyecekleri kesnleştimi ?

 3. melik fırat dedi ki:

  sbs kalkmasın…neoluur.sebsye giren öğrenciler biziz bizim sözmzü dinlemenz lazm… bende yüksek aldm 492 aldm…benm puanm ne olck ben ne yapcm…sbs kaldırılmasın dienlerin hepsi yorm yapsın meb i şikayet etsin… hadi okul öğrencileri…..

 4. SBSE KALKMALI !!! dedi ki:

  ya bişi söylicemde şimdi siz yüksek aldınız 7. sınıfta ne yapacaksınız hadi diyelim düşük aldınız ne yapacaksınız tek kendinizi düşünmeyin bende yüksek aldım 462 ama sesimim cıkartmıyorum hatta seviniyorum bence tüm yorumlar yanlısss bunu okuduktan sonra bidaha düşünün

 5. gamze dedi ki:

  8.sınıflarında sbs kalsın bize haksızlık oluyo biz böyle bir kural istemiyoruz

 6. dilara dedi ki:

  bn şu anda anadolu lisesine gidiyorum.ama sadece 8. sınıf puanımla girseydim daha yüksek puanlı bir liseye girebilirdim.8. sınıf çok kolay emin olun 6. ve 7. sınıfta aldığınız puandan daha yükseğini alacaksınız.(TABİ AYNI TEMPOYLA ÇALIŞIRSANIZ :> )

 7. biri işte dedi ki:

  nolur lütfen SBS KALKMASIN

 8. buse dedi ki:

  ben o kadar çalıştım 6. sınıfta 476 aldım bu haksızlık
  kesin mahkemeye başvuran kadının çocuğu düşük puan aldı

 9. sinem dedi ki:

  lütfen sbs kalkmasın nimet abla bizide düşün

 10. zeynep dedi ki:

  sbs nin kaldırılmasına hayı hayır ( no )

 11. zeynep dedi ki:

  ya bence 7-8 ler icic kaldırılması cok sacma önceden girdiği ve aldığı puanlar sayılmayacakmı mesala ben o kadar calıstım cabaladım sabah aksam gözümü kırpmadım ya haksızlık bu

 12. özgür dedi ki:

  evet girecek

 13. servet çağan dedi ki:

  7.8e geçen kişi sınava girecekmi

 14. servet çağan dedi ki:

  7den 8 e geçen kişi 8de sbsye girecekmi çobuk cevap ver sürem biticek erkin internet kafeden gönderiyom

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.