Selçuklu devleti padişahları ve Selçuklu Devletinin Yıkılma Nedenleri

Selçuklu devleti padişahları ve Selçuklu Devletinin Yıkılma Nedenleri Hakkında , Selçuklu devleti padişahları ve Selçuklu Devletinin Yıkılma Nedenleri , Selçuklu devleti padişahları ve Selçuklu Devletinin Yıkılma Nedenleri İle İlgili Bilgiler

Büyük Selçuklu Devleti, Selçuklular hanedanının kurduğu ilk devlettir Bu göçebe topluluk, Karahanlılara ve Samanilere savaşlarda asker vererek karşılığında geniş otlaklar elde ettiler Selçuk Bey’in 1009′da ölümünden sonra daha da güneye indilerKarahanlıları ve Gaznelileri endişelendirecek kadar güçlendiler Arslan Bey’in Gaznelilerce tutuklanması ve 1032′de ölmesinden sonra, Selçuk Bey’in torunları Tuğrul Bey ve Çağrı Bey bağımsızlıklarını elde etmeye giriştiler 1035′te büyük bir Gazneli ordusunu yenerek Horasan içlerine doğru ilerlediler 1037′de de, bugünkü Türkmenistan’da yer alan Merv kentini ele geçirdiler 1038′de Gaznelileri ikinci kez yendiler ve Nişabur kentine girerek bağımsızlıklarını ilan ettiler Tuğrul Bey sultan sanıyla hükümdar ilan edildi ve Büyük Selçuklu Devleti de böylece kurulmuş oldu

Hükümdarları

0 Selçuk Bey 1000 – 1038

1 Tuğrul Bey 1037 – 1063

2 Alp Arslan 1063 – 1072

3 Melikşah 1072 – 1092

4 I Mahmud 1092 – 1093

5 Berkyaruk 1093 – 1104

6 Müizzeddin Melikşah 1105

7 Mehmed Tapar 1105 – 1118

8 II Mahmud (Selçuklu) 1118 – 1131 Batı İran ve Irak’ı hükümetmişti

9 Ahmed Sencer 1131 – 1157 Doğu İran’ı hükümetmişti

Gazneli I Mesut, Büyük Selçuklu Devleti’ni ortadan kaldırmak amacıyla güçlü bir orduyla Selçuklu topraklarına girdi Gazneli ve Büyük Selçuklu orduları, Merv yakınlarında Dandanakan denen yerde karşılaştılar Mayıs 1040’ta yapılan Dandanakan Savaşı’nda, Büyük Selçuklular Gazneli ordusunu ağır bir yenilgiye uğrattı Bu savaştan sonra Büyük Selçuklu Devleti’nin Harezm ve Horasan’da varlığı kesinlik kazandı Tuğrul Bey, bu savaşın ardından giriştiği fetihlerle bütün İran’ı denetimi altına aldı

Tuğrul Bey, Halife Kâim’in çağrısı üzerine 1055’te Bağdat’a girdi ve Büveyhileri halifeliğin merkezinden çıkardı Bu olayın ardından Büyük Selçukluların İslam dünyasındaki itibarı arttı

Tuğrul Bey 1063’te ölünce kardeşi Çağrı Bey’in oğlu Alp Arslan tahta geçti Alp Arslan Büyük Selçuklu topraklarını daha da genişletti 1071’de Malazgirt Savaşı’nda Bizans İmparatoru Romen Diyojen’i yenerek tutsak aldı Malazgirt zaferinin asıl önemi, Anadolu’yu Türklere açmış olmasından gelir Anadolu içlerine akınlarını sürdüren Büyük Selçuklu komutanları yeni topraklar ele geçirdiler ve bağımsız yeni devletler kurdular Alp Arslan 1072’de ölünce Büyük Selçuklu Devleti’nin başına oğlu Melikşah geçti 1072-1092 arasında hüküm süren Melikşah dönemi, Büyük Selçuklu Devleti’nin en parlak dönemi oldu

Melikşah’tan sonra sırasıyla başa geçen I Mahmud (1092-1094), Berkyaruk (1094-1105), Müizzeddin Melikşah (1105-1105) ve Mehmed Tapar (1105-1118) dönemlerinde Büyük Selçuklu Devleti gücünü ve eyaletlerdeki merkezi denetimini giderek yitirdi 1118’de tahta çıkan Ahmed Sencer’in ülke topraklarını yeniden birleştirme çabası da başarılı olamadıNitekim Sencer, ayaklanan göçebe Oğuzlara 1153’te tutsak düştü İki yıl sonra kaçarak kurtulduysa da ülkede iktidarını yeniden sağlayamadan 1157’de öldü Büyük Selçuklu Devleti böylece sona erdi

Özet olarak Selçuklu Devletinin yıkılma nedenleri olarak aşağıdaki nedenler sayılabilir:

# Merkezi otoritenin zayıflaması
# Taht kavgaları
# Oğuz isyanları
# Haçlı seferleri
# Atabeylerin bağımsız hareket etmesi
# Abbasi halifeliğini korumak için büyük mücadelelere girmeleri
# Fatimiler ve Şiilerin yıpratmaları
# Şehzade ayaklanmaları
# Gazneliler ve Karahanlıların istilası
# Batınilik hareketleri
# Ülke topraklarının hanedan üyelerinin ortak malı sayılması
# Kötü yönetim

 

Selçuklu devleti padişahları ve Selçuklu Devletinin Yıkılma Nedenleri Konusu Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Anında Yazabilirsiniz …

2 thoughts on “Selçuklu devleti padişahları ve Selçuklu Devletinin Yıkılma Nedenleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir