Tarih Bilimi Ne demektir

Perşembe, 23 Şubat 2012, 21:40 | Bilgi Paylaşımı | 0 Yorum
by admin

Tarih Bilimi Ne demektir Kısa Özet Hakkında , Tarih Bilimi Ne demektir Kısa Özet , Tarih Bilimi Ne demektir Kısa Özet İle İlgili Bilgiler

TARİHİN TANIMI: Tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini YER VE ZAMAN bildirerek, SEBEP-SONUÇ ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır.

TARİHİN KONUSU NEDİR? : Geçmiş zamanda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetidir.

TARİH ANLATIMINDA YER VE ZAMANIN ÖNEMİ NEDİR?
1)- Yer ve zamanın belirtilmesiyle olayın GERÇEK olup olmadığını anlarız.
2)- Olayın geçtiği yer ile olayın meydana geldiği zaman dilimi o olayın sebep ve sonuçlarını belirlememizde gereklidir. Çünkü o yerin iklimi, yaşam şartları, madenleri, o zaman içindeki nüfusu, o zaman içindeki toplumsal değerler olayın meydana geliş sebeplerini oluşturabilirler.

SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİNİN ÖNEMİ NEDİR?
Bütün olaylar bir zincirin halkalari gibi birbirine bağlidir. her olay kendisinden önceki olayın SONUCU, kendisinden sonraki olayın SEBEBİ’dir. Önceki olayı bilmezsek, sonraki olayı kavrayamayız.

OLAY NEDİR? OLGU NEDİR?OLAY: 
İnsanları ilgilendiren sosyal, ekonomik, kültürel, dini ve benzeri alanlarda meydana gelen oluşumlardır.
OLGU: Oluşum süreci içinde ya da başka bir şeyin belirtisi olarak gözlemlenmiş olaylardan ibarettir. Örnek: Anadolu’nun Türkler tarafından fethi OLAY’dır. Anadolu’nun Türkleşmesi OLGU’dur.

TARİH FELSEFESİ NEDİR?: 
Tarihi tecrübeleri günümüz meselelerinin çözümü için yeniden yorumlamaya Tarih Felsefesi denir.

Tarihin Yardımcıları:

Coğrafya : Yer bilimi,
Arkeoloji : Eski eserler bilgisi,
Kronoloji : Takvim bilgisi,
Etnografya : Irk bilimi (Öz Kültürleri)
Etnoloji : Halk bilimi,
Paloegrafya : Eski yazılar bilimi,
Epigrafya : Kitabeler bilimi,
Diplomatik : Siyasi belgeler bilimi,
Nümizmatik: Para bilimi (Meskukat)
Filoloji: Dil bilimi,
Antropoloji : İnsanların ırklarını sınıflandıran bilim.
Paloantropoloji : İnsan türlerinin fosilleşmiş kalıntılarını araştıran bilim.
Toplum bilimi,
Mühür bilimi,
Halk oyunları bilimi

Tarihin konusu nedir,tarihin tanımı,tarihte yer ve zamanın önemi nedir,tarih felsefesi nedir,tarih bilimi hakkında bilgi,Tarihin Yardımcıları nelerdir

 

Tarih Bilimi Ne demektir Kısa Özet Konusu Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Anında Yazabilirsiniz …

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.