Tarihte Kurulan Türk Devletleri Nelerdir

Pazartesi, 18 Nisan 2016, 0:33 | Bilgi Paylaşımı | 4 Comments
by admin

Tarihte Kurulan Türk Devletleri Nelerdir Kısa Özet Hakkında , Elamlılar Hakkında Kısa Bilgiler Kısa Özet , Elamlılar Hakkında Kısa Bilgiler Kısa Özet İle İlgili Bilgiler

Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 devletin hakimiyet süreleri ve hakimiyet altında tuttukları yerler ise şöyledir:

1 Hun Devleti:

Büyük Hun Devleti Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletidir MÖ 220′den MS 216′ya kadar hüküm sürmüştür Bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır Mete Han döneminde devletin sınırları Japon Denizi’nden Hazar Denizi’ne kadar geniş bir bölgeyi kapsamıştır

2 Batı Hun İmparatorluğu:

MÖ 53′de, Büyük Hun İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesiyle, Batı Türkistan’da Cici Han tarafından kurulan Türk devletidir Yaşadığı dönem boyunca en büyük bölgesel güç olmuştur

3 Avrupa Hunları (Batı Hunları):

Avrupa Hunları MS 434′de Atilla’nın başa geçmesiyle büyük bir devlet haline geldiler Hakim olduğu yıllarda, Avrupa kıtasında en büyük güç olmuştur

4 Akhunlar:

5 yüzyılın ortalarında, Amuderya nehrinin çevresinde kurulmuş ve gelişme göstermiş bir Türk devletidir Horasan, Afganistan ve İran topraklarına kadar yayılmıştır Kısa bir dönem hüküm sürmesine rağmen, hakimiyeti boyunca Asya’da büyük bir güç olmuştur

5 Göktürk Devleti:

Göktürk Devleti, Türk tarihinde Türk adı ile kurulan ilk devlettir Devletin kurucusu ve ilk hükümdarı olan Bumin Kağan, Orta Asya’daki bütün Türk boylarını egemenliği altında toplamıştır Bumin Kağan ölünce yerine oğlu Murat Kağan hükümdar olmuştur Bu dönemde İpek Yolu Türklerin denetimine girmiş ve Türkler Çin’e üstünlüklerini kabul ettirmişlerdir

6 Uygur Hakanlığı:

Büyük Hunların torunları olan Uygurlar, çok sayıda devlet kurmuşlardır Uygur Hakanlığı bunlardan birisidir 744-840 yılları arasında hüküm sürmüştür Selenga, Orhun ve Tola ırmakları havzalarından Baykal Gölü’nün güneyindeki bozkırlara kadar uzanan geniş sahada yaşamışlardır 100 yıla yakın bir süre içinde, Asya kıtasında, bölgesel güç olmuşlardır

7 Avar Devleti:

Macaristan’da büyük bir devlet kuran Avarlar, zaman zaman İstanbul’u kuşatmışlardır O dönemde Avrupa kıtasında bölgesel güç oluşturmuşlardır İstanbul’u kuşatan ilk Türk boyu Avarlar olmuştur

8 Hazar Devleti:

Kafkaslar’da kurulmuş olan Hazarlar, Hazar Denizi’ne de adını vermiştir 7 yüzyıldan itibaren iyice güçlenen ve bütün Doğu Avrupa’yı eline geçiren Hazarlar, 3 yüzyıl hüküm sürmüşler ve yıkılana kadar bölgede çok büyük bir güç oluşturmuşlardır

9 Karahanlılar:

10 yüzyılın ortalarında Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir Aynı zamanda ilk Müslüman Türk devleti olarak bölgesel hakimiyet kurdular

10 Gazneliler:

Karahanlılarla aynı dönemde yaşamışlardır İlk Müslüman Türk devletlerindendir Sınırları Afganistan ve Hindistan’ı içine alır Karahanlılar ile birlikte Asya kıtasında, bölgesel bir güç olmuşlardır

11 Büyük Selçuklu Devleti:

Ön Asya’da kurulan ilk ve en büyük Müslüman Türk devletlerinden biridir 1040-1157 yılları arasında hüküm sürmüştür Güneybatı Asya’nın tamamına yakın bir bölümüne hakim olan Büyük Selçuklu Devleti, bölgenin en büyük gücü olmuştur

12 Hârizmşahlar Devleti:

Büyük Selçuklu Devleti ile aynı dönemde, 1097-1231 yılları arasında Aral Gölü’nün güneyinde yaşamışlardır Orta Asya’da bölgesel hakim güç olmuşlardır

13 Timurlar Devleti:

1370-1507 yılları arasında, Ege kıyılarından Orta Asya’ya ve Hint Okyanusu’na kadar uzanan geniş topraklar üzerinde hüküm sürmüş büyük bir Türk devletidir Hakim olduğu topraklardan en büyük bölgesel güç olduğu anlaşılır

14 Bâbur Devleti:

1494-1858 yılları arasında Hindistan’da hüküm sürmüştür Hakim olduğu tarihlerde, Asya’da büyük bir güç oluşturmuştur

15 Altınordu Hanlığı:

1227-1502 yılları arasında, Karadeniz ile Hazar Denizi arasında yaşamış bir Türk devletidir Yaklaşık üç asır Asya’da hakim güç olmuştur

16 Osmanlı Devleti:

1299′da Söğüt civarında kurulmuş ve 1923 yılına kadar devam etmiş ve üç kıtada hakimiyet kurmuş bir cihan devletidir Toprak bakımından en geniş sınırlara ulaştığı dönemde Anadolu, Kafkasya, Kırım, Güney Ukrayna, bugünkü Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Suriye, Ürdün, Lübnan, İsrail, Irak, Suudi Arabistan, Yemen, Mısır, Tunus, Libya ve Cezayir’i yönetmiştir

Tarihte Kurulan Türk Devletleri Hangileridir?,
Tarihte Kurulan Türk Devletleri ,
Tarihte Kurulan Türk Devletleri kimlerdir,

 

Tarihte Kurulan Türk Devletleri Nelerdir Kısa Özet Konusu Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Anında Yazabilirsiniz …

4 yorum yazılmış, sizde hemen aşağıdan yorum yazabilirsiniz "Tarihte Kurulan Türk Devletleri Nelerdir"

  1. ömer dedi ki:

    cevap delilik ben fenerim 4. sınıfa gidiyorum ama bu siteden yararlandım

  2. mehmet dedi ki:

    çok uzun fakat çok güzel

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.