Vasily Bartold Kimdir

Pazar, 9 Haziran 2013, 12:30 | Genel | 0 Yorum
by editor

Vasily Bartold Kimdir, Vasily Bartold Hayatı Biyografi

Rus Doğu bilimci. Orta Asya ve İslam tarihi konularında özgün çalışmala­rıyla tanınmıştır.

Vasiliy Vladimiroviç Bartold Petrograd’da (Le­ningrad) doğdu, aynı yerde öldü. 1891’de Petrograd Üniversitesini bitirdi. 1896’da doçent ve 1901’de profesör oldu. 1910’da Rusya Bilimler Akademisi’ne muhabir üye, 1913’de de asil üye seçildi.

Doğu dilleri üzerindeki derin ve geniş bilgisiyle el değmemiş malzemeyi araştırdı ve Doğu halklarının tarih ve kültürü üzerine yeni bilgiler getirip, yeni yorumlar yaptı. Rusya’da ve bütün bilim dünyasında Orta Asya tarih araştırmaları Bartold’la yeni bir döneme girmiştir. Çalışmalarında İslam tarihini alışıl­dığı üzere, dini kaynakların ve dini inançların yoru­mundan çok, evrensel bir olay olarak ele almış ve İslam dünyası ve uygarlığının diğer uygarlıklarla ilişkileri üzerinde karşılaştırmalı olarak durmuştur.

1898-1900 arasında kaleme aldığı Moğol Ege­menliği Döneminde Türkistan, ona bilim çevrelerinde ilk ününü sağladı. Bundan sonra Uluğ Beğ ve Zamanı adlı yapıtıyla (1918) tanındı. Bu araştırması Orta Asya tarihinin Timur’dan sonraki dönemini betimle­yen klasik yapıtlar arasında sayılmaktadır. 1903’de iran’ın Tarihi Coğrafyası, 1912’de Halife ve Sultan gibi yapıtlarıyla Orta Çağlar İslam tarihinin bilinmeyen yönlerini ortaya çıkardı. Halife ve Sultan adlı yapıtında, hilafetin Abbasiler’den Osmanlılar’a geçi­şinin bir efsane olduğunu ve bunun 18. yy’da ortaya atılan bir iddia olduğunu ileri sürüyordu.

  • Eserleri (başlıca): O xristianstve vı Sreaney Azii, 1894, (“Orta Asya’da Hıristiyanlık”); Novoye Musul- manskoya izvestiya o russkıh, 1896, (“Rusya Hakkında Yeni Müslüman Haberleri”); Turkestan vı epohu Mon- golskovo naşestviya, 1900, (Moğol İstilasına Kadar Türkis­tan, 1981); Istoriko-geografiçeskiy obzor Irana, 1903, (İran’ın Tarihi Coğrafyası”); Halif i Sultan, 1912, (“Halife ve Sultan”); Ulugbek i yivo vremya, 1918, (Uluğ Beğ ve Zamanı, 1930); Kultura Musulmanstva, 1918, (İslam Me­deniyeti Tarihi, M.F. Köprülü (çev.), 1940); Musulmans- kiy mır, 1922, (“İslam Dünyası”); Istoriya Turkestana, 1922, (“TürkistanTarihi”);Ortej4$ya Türk Tarihi Hakkın­da Dersler, 1927, (yeni harflerle, 1975); İstoriyaTuretzko- mongolskıh narodov, 1928, (“Türk-Moğol Halklarının Tarihi”); Kırkızı, 1929, (“Kırgızlar”).

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.