1. Balkan Savaşının Nedenleri ve Sonuçları Maddeler Halinde

Bu yazımızda, sizlere 1. Balkan Savaşının Nedenleri ve Sonuçları Maddeler Halinde Kısaca bu konu hakkında bilgiler vereceğiz.

1. balkan savaşı ne zaman ile ilgili görsel sonucu

20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti için artık yıkım çok yakındı. Ülke içerisinde yaşanan çeşitli siyasi sorunlar, ekonomik sorunlar gibi nedenlerden dolayı devlet yıkılma noktasına gelmişti. Böyle bir dönem içerisinde 1789 Fransız Devrimi ile tüm dünyada yankılanan milliyetçilik rüzgarları Osmanlıyı da ağır bir şekilde etkilemiş ve Balkanlar bölgesinde yaşayan Osmanlı halkları devlete karşı ayaklanmışlardır.

Birinci Balkan Savaşı Nedenleri

  • Rusya’nın bu bölgedeki Slav milletini kontrol altına alma isteği
  • Balkanlarda merkezi idareden ayrı yönetimler oluşması
  • Fransız İhtilali ile dünyada yayılan milliyetçilik akımının bu topraklara da etki etmesi
  • Trablusgarp Savaşı’nda İtalyanlara karşı direniş gösteremeyen Osmanlı’nın zayıf olduğunun anlaşılması
  • Balkanlarda yaşayan yabancı toplumların Osmanlı devletine karşı birlik olması

şeklinde sıralanabilecektir. Nitekim Osmanlı, burada kendisine karşı oluşturulan birliğe de karşı koyamamıştır. Özellikle Rusya, bu topraklar üzerindeki emellerini gerçekleştirmek için burada devlete karşı ayaklanan birliklere destek vermiş, bölgede askerlerin yanı sıra yerli Türk halkına da büyük zulümler yapılarak bölgeden uzaklaştırılmak istenmişlerdir.

Birinci Balkan Savaşı Sonuçları

  • Osmanlı Devleti Balkanlar bölgesindeki hakimiyetini kaybetmiştir.
  • Ege Denizi’nde bulunan adalar, Yunanistan’a bırakılmıştır
  • Savaş sonrasında ordu, siyasete karışmaya başlamıştır
  • Bölgedeki Türk yerleşimi sıkıntıya girmiş, Türklere karşı zulümler başlamıştır.

 

1. Balkan Savaşının Nedenleri ve Sonuçları Maddeler Halinde Adlı Yazımız İle İlgili Düşüncelerinizi Yorum Kısmından Yazabilirsiniz.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir