1.Dünya Savaşında Neler Meydana Geldi

1.Dünya Savaşında Neler Meydana Geldi Hakkında , 1.Dünya Savaşında Neler Meydana Geldi , 1.Dünya Savaşında Neler Meydana Geldi İle İlgili Bilgiler

Avrupa’daki mevcut dengeler değişti
Rakiplerini etkisiz hale getiren İngiltere ve Fransa en kazançlı devletler olurken; galipler safında yer alan İtalya ve Rusya hedefledikleri amaçlarına ula-şamamışlardır.
Osmanlı ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu parçalanmış; Çarlık Rusya’sı yıkılmıştır.
Türkiye, Macaristan, Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Letonya, Litvanya ve Ukrayna gibi ye-ni devletler kurulmuştur.
Açıklama:
Yugoslavya, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, Makedonya ve Slovenya’nın birleşmesi sonucunda kurulmuştur.
Cemiyet-i Akvam kurulmuştur(1920)
Sömürgecilik yerini Manda ve Himayeye bırak-mıştır.
Barış Antlaşmalarında milliyetçilik prensibine dikkat edilmemesi azınlık sorununun ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Merkezi İmparatorlukların parçalanması sonucu Avrupa ve Orta Doğu’da denge boşlukları ortaya çıkmıştır.
Komünizm, Faşizm, Nazizm gibi, demokratik ol-mayan, totaliter rejimler ortaya çıkmıştır.
Sivil savunma düşüncesi ortaya çıkmış; böylece cephe gerisindeki sivil halkın korunması amaçlanmıştır.
Barış Antlaşmaları devletlerin eşitliği ilkesine aykırı olduğu için sürekli bir barış ortamı sağlanamamış,bu yüzden II.Dünya savaşı çıkmıştır.
Bazı devletler ekonomik krizlere girdi
Ümmetçilik ve Turancılık iflas etti.
Milliyetçilik güçlendi ve ulusal devletlerin kuruluşu hızlandı
Deniz altı gemileri önem kazandı
ABD tekrar içine kapandı
İngiltere ve Fransa Orta Doğu kaynaklarını ele geçirdi
Suriye, Irak, Lübnan ve Hicaz Osmanlı’dan ayrıldı.
Irak, Suriye, Lübnan ve Filistin’de mandater yönetimler kuruldu.
İttihat ve Terakki Partisi dağıldı.

 

1.Dünya Savaşında Neler Oldu
1. Dünya Savaşı nedenleri sonuçları
1. Dünya Savaşında Olanlar

 

1.Dünya Savaşında Neler Meydana Geldi Konusu Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Anında Yazabilirsiniz …

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir