1971 Burdur Depremi

1971 Burdur Depremi Hakkında Bilgi, Burdur Depremi Ne Zaman Olmuştur Etkileri

Burdur depremi, 12 Mayıs 1971’de, Göl­ler Yöresinde, Denizli-Dinar-Isparta-Yeşil- ova-Acıpayam’ı kapsayan ve geniş bir alanı etkileyen yer sarsıntısı. Magnitüdü Richter ölçeğine göre 6,2 olan deprem en kuvvetli biçimde Burdur Gölü çanağı çevresinde hissedilmiş, özellikle Burdur kenti ile gölün güneybatı kıyısı yakınlarındaki kimi köylere büyük zarar vermiştir. Asıl ağır sarsıntıyı, daha az şiddetli başkaları izlemiş ve yakla­şık iki ay süren bu dönem boyunca halk, konutların uzağında, açık alanlarda, çadır­larda barınmıştır. Sarsıntıların gündüz oluş­ması nedeniyle can kaybı görece az olmuş, 16’sı Burdur kentinde, toplam 60 kişi ölmüştür.

Burdur depreminin oluştuğu alan Türki­ye’nin 1. derece deprem bölgeleri arasında­dır. Bu yörede daha önce de şiddetli depremler olmuştur. Bunların en önemlile­ri, Dinar (1875 ve 1925), Denizli (1900, 1926, 1933, 1945 ve 1958), Dinar-Burdur (1914), Isparta (1930), Acıpayam (1961) ve Tefenni (1964) depremleridir.

Deprem sahasını oluşturan Burdur Gölü çanağı, Anadolu’da benzerleri çok yaygın olan, kısmen boşalmış Neojen Bölüme (y. 26-2,5 milyon yıl önce) ait havzalardan biridir. Çanağın kenarı kuzeydoğuda çok şiddetle kıvrılmış Eosen-Oligosen (Paleojen Bölüm y. 54-26 milyon yıl önce) ilişlerinden oluşur. Çöküntünün en alçak bölümünde Burdur Gölü yer alır. Gölün tabanı bakı­şımsız bir profile sahiptir ve batı kıyılarında daha derindir. Çöküntünün bulunduğu böl­ge, kara oluşumu (epirojenez) sırasında or­taya çıkan bir çanaklaşma alanına denk düşer, ama bu çanaklaşma, iki yanından çanaklaşma eksenine paralel kırık (fay) hatlarıyla sınırlanmıştır.

Depremin esas olarak tektonik tarafından belirlenen şiddet dağılımı, çanağın zemini tarafından büyük ölçüde değişime uğratılmış ve bazı anormal şiddet artışlarına yol açmıştır. En şiddetli sarsıntılar, taraça dol­guları ve sulu alüvyonlar üzerinde gerçek­leşmiş ve buralarda gerilim yarıkları oluş­muştur. Burdur kenti de, Neojen tepelerin eteğinde, Kurna Deresi tarafından yarılmış akarsu taraça dolgularından oluşan düzlük­lerin üzerinde kurulduğundan hasar büyük olmuştur.

Deprem nedeniyle yörenin jeomorfolojik yapısında bazı değişiklikler ortaya çıkmış, özellikle Askeriye köyü yakınlarında ve Soğanlı Sivrisi’nin doğu yamaçlarında kaya kopmaları ve çığları, Burdur kentinin 3 km doğusundaki Doğu Karaburun ile Soğanlı Sivrisi’nin doğu ve güneybatı yamaçlarında büyük göçükler, Soğanlı köyü yakınları ile Yarıköy ve Hacılar arasında derin yarıklar oluşmuştur. Burdur Gölü çevresindeki tara- çalar da ağır hasar gören alanlar arasında­dır. Burdur kenti, depremin dış merkezin­den 25 km uzakta olmasına karşın, konutla­rın genellikle niteliksiz oluşu nedeniyle önemli ölçüde yıkılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir