2. Dönem TEOG Konuları Nelerdir – 2014

TEOG Sınavında Çıkacak Konular, 2. Dönem TEOG Konuları Nelerdir – 2014

28-29 Nisan 2014 tarihinde yapılacak olan TEOG sınavının konuları merak edilenlerden arasında.  Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanlarında sorulardan sorumlu olacak adaylar hem birinci hem ikinci dönemdeki konulardan sorumlu olacaktır. Bu nedenle adayların iki dönem konularına da çalışmaları gerekmektedir. Ancak yoğunluğun ikinci dönemde olacağı da unutulmamalıdır.  2. dönem TEOG sınav konuları şu şekilde:

-MATEMATİK- BİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV 28-29 KASIM

13) Olasılık ve İstatistik Olasılık Çeşitleri

14) Olasılık ve İstatistik Olay çeşitleri

15) Olasılık ve İstatistik Olay çeşitleri

16)Sayılar Gerçek sayılar

17)Olasılık ve İstatistik Merkezi eğilim ve yayılma ölçüleri

18)Geometri Üçgenler

19)Geometri Üçgenler

20)Geometri Üçgenler

21)Geometri Üçgenler

22)Geometri Üçgenler

23)Geometri Üçgenlerde Ölçme

24)Geometri Üçgenlerde Ölçme

25)Cebir Örüntüler ve İlişkiler

26)Cebir Cebirsel İfadeler

27)Cebir Cebirsel İfadeler

28) Olasılık ve İstatistik Olası Durumları Belirleme

29)Cebir Denklemler

30)Cebir Denklemler

II. DÖNEM BİRİNCİ SINAV

31)Cebir Denklemler

32)Cebir Denklemler

AŞAĞIDAKİ KONULARDAN MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAVI’NDA SORU ÇIKMAYACAK

28-29 Nisan TEOG Sınavı tüm derslerin konuları

Geometri

Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları

Geometri Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları

Geometri Geometrik Cisimlerin Hacimleri

Geometri Geometrik Cisimlerin Hacimleri

II. DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

Cebir Eşitsizlikler

Cebir Eşitsizlikler

Geometri İzdüşüm

Geometri Dönüşüm Geometrisi -Fen ve Teknoloji-

5. ÜNİTE: MADDENİN HALLERİ VE ISI

-Isı ve sıcaklık

5. ÜNİTE: MADDENİN HALLERİ VE ISI

-Maddelerin aldığı/verdiği ısı ile sıcaklık değişimi

5. ÜNİTE: MADDENİN HALLERİ VE ISI

-Maddenin ısı alış-verisi ile hal değişimlerini ilişkilendirmek

5. ÜNİTE: MADDENİN HALLERİ VE ISI-Erime/donma ısısı -Buharlaşma ısısı -. Isınma/soğuma eğrileri

6.ÜNİTE: CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ

-Besin zincirindeki canlılar

İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV 28-29 NİSAN 2014

NOT: 2.Dönem Merkezi Sistem Ortak Sınavda sene başından beri işlenilen konulardan sorular çıkacaktır. Bu sebeple öğrencilerimizin 1. sınavda çıkan konulara da çalışması gerekmektedir. Muhtemelen 1. sınav sonrası konulardan daha çok soru çıkacaktır.

AŞAĞIDAKİ KONULARDAN MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAVI’NDA SORU ÇIKMAYACAK

6.ÜNİTE: CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ

-Geri dönüşüm, yenilenebilir ve yenilenemez enerjikaynakları

6.ÜNİTE: CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ-Beslenme ve enerji akısı

7.ÜNİTE: YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK-Elektrik akımının manyetik etkisi ve elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüşümü

7.ÜNİTE: YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK-Elektrik enerjisinin ısıya (ısı enerjisine) ve ışığa (ışık enerjisine) dönüşümü

7.ÜNİTE: YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK-Elektrik enerjisinin kullanımı ve elektriksel güç

II. DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

8. ÜNİTE: DOĞAL SÜREÇLER -Dünya’mızın oluşum sureci -Bir doğal süreç olan levha hareketleri

8. ÜNİTE: DOĞAL SÜREÇLER -Hava olayları

-Sosyal Bilgiler-

3.ÜNİTE“YA İSTİKLÂL, YA ÖLÜM!”

İlk Zaferimiz Destanlaşan Direniş İstiklal Milletimindir Savaşa Rağmen Eğitim Kongresi Anadolu İnsanının Büyük Fedakarlığı Dirilişin Destanı: Sakarya Hayat Veren Zafer Savaşa Son Veren Belge Sanat ve Edebiyat Eserlerimizde Kurtuluş Savaşımız

4. ÜNİTE: ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR

Saltanattan Milli Egemenliğe

Zaferin ve Bağımsızlığın Tescili

Millî Sınırlardan Millî Ekonomiye

Başkent Ankara

Yaşasın Cumhuriyet

Çağdaş Devlete Doğru

Çok Partili Demokratik Yaşam

Çağdaş Uygarlığa Doğru Adımlar

Hukuk ve Aile

Rejim Karşıtı Bir İsyan

Kabotaj Bayramı

Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi

Bir Devrin Analizi: Nutuk

Harf İnkılabından Millet Mekteplerine

Millî Kültürümüz Aydınlanıyor

Kubilay Olayı

Bir Cumhuriyet Kenti

Çağdaş Üniversite Yolunda Devlet ve Toplum

Elele Modern Tarımın Doğuşu

Az Zamanda Çok ve Büyük İşler Yaptık

Sanat ve Spor

Çağdaş Türk Kadını

Soyadı Kanunu

5. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK

Türk Çağdaşlaşması

Atatürk’ü Etkileyen Olaylar ve Fikirler

Her şey Güçlü Bir Türkiye için

Cumhuriyetle Bir Milletiz

Cumhuriyetin Vatandaşlarıyız

Ne Mutlu Türk’üm Diyene!

Halkçılık

Toplumda Devlet Desteği

Laiklik

Her Alanda Yenilik

İnkılapların Temel Dayanağı

En Büyük Eser

İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV 28-29 NİSAN 2014

AŞAĞIDAKİ KONULARDAN MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAVI’NDA SORU ÇIKMAYACAK

28-29 Nisan TEOG Sınavı tüm derslerin konuları

Mazlum Milletler

Cumhuriyet Bize Emanet

Türk Dış Politikası

Hatay Türkiye’ye Katılıyor

Atatürk Bizimle

Yine Bir Dünya Savaşı

Demokrasi Yolunda Türkiye

İnsan Haklarıyla Vardır

Soğuk Savaş Yılları

Gelişen Türkiye

Savaşta ve Barışta Türk Ordusu

Türkiye’ye Yönelik Tehditler

I.DÖNEM İKİNCİ SINAV

SSCB Dağıldıktan Sonra

Körfez’de Savaş

Bir Proje de Siz Yapın

Avrupa Birliği (AB)’ne Doğru

-Din Kültürü

6. Hac Nedir ve Niçin Yapılır?

7. Hac ve Umre ile İlgili Kavramlar

7. Hac ve Umre ile İlgili Kavramlar

8. Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi

9.Kurban Nedir ve Niçin Kesilir?

Okuma Metni: Kurban Tığlama (Kesme ) Duası

1. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı

2. İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

3. Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât

4. Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka

5. Yardımlaşma Kurumlarımız

1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır.

BİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

2. Kader ve Evrendeki Yasalar

2. Kader ve Evrendeki Yasalar

3. İnsan İradesi ve Kader

3.1. İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu

3.2. İnsanın Çabası: Emek ve Rızık

3.3. Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür

4. Allah’a Güvenmek (Tevekkül)

5. Ayete’l-Kürsi ve Anlamı

5. Ayete’l-Kürsi ve Anlamı

1. Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi

2. Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı

3. Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi

4. Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı

5. Hz. Muhammed Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi

6. Hz. Muhammed Çalışmayı Sever ve Zamanı İyi Değerlendirirdi

7. Hz. Muhammed Sabırlı ve Cesaretliydi

8. Hz. Muhammed Hakkı Gözetirdi

9. Hz. Muhammed Doğayı ve Hayvanları Severdi

1.Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi

2. Kur’an Aklımızı Kullanmamızı İster

3. Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi

4. Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı

5. Bilgi Taassubu Önler

6. Sevgi ve Merhamet Örneği: Hz. Yusuf

1.Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi

2. Kur’an Aklımızı Kullanmamızı İster

3. Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi

4. Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı

5. Bilgi Taassubu Önler

6. Sevgi ve Merhamet Örneği: Hz. Yusuf

1. Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir?

2. Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım

2.1. Hinduizm ve Budizm

İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV 28-29 NİSAN 2014

AŞAĞIDAKİ KONULARDAN MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAVI’NDA SORU ÇIKMAYACAK

28-29 Nisan TEOG Sınavı tüm derslerin konuları

2.2. Yahudilik

2.3. Hristiyanlık

2.4. İslam

3. Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri

3.1. Doğruluk

3.2. Temizlik

3.3. İyilik ve Yardımseverlik

3.4. Büyüklere Saygı, Küçüklere Sevgi Göstermek

3.5. Hayvanlara İyi Davranmak

3.6. Çevreyi Korumak

3.7. Zararlı Alışkanlıklardan Kaçınmak

3.8. Başkalarına Zarar Vermemek

4. Başkalarının İnançlarına Hoşgörülü Olmak

TEOG Konuları Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

One thought on “2. Dönem TEOG Konuları Nelerdir – 2014

  • 03/03/2015 tarihinde, saat 16:27
    Permalink

    hangi tarz soru tarzı çıkacak

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir