31 Mart Olayı Nedir,Ne olmuştur

31 Mart Olayı Nedir,Ne olmuştur Hakkında , 31 Mart Olayı Nedir,Ne olmuştur , 31 Mart Olayı Nedir,Ne olmuştur İle İlgili Bilgiler

Giriş: Yakın çağlar Türk Tarihi ve siyaset hayatında, 31 Mart olayı önemli bir dönüm noktası teşkil eder Tanzimattan sonra çağdaş bir devletin kurulması yolundaki çabalar büyük bir hız kazanmış, bu devirde Avrupa ile ilişkiler artmış ve bu ilişkileri ustalıkla idare edebilecek, Mustafa Reşit Paşa, Emin Ali Paşa gibi devlet adamları yetişmişti Buna paralel olarak gazetecilikte ve genel olarak yayın hayatındaki ilerlemeler, küçük de olsa aydın bir kamu oyunun doğmasını sağlamıştı Bu etkiler altında dünya olaylarını yakından izleyen, Doğuyu ve Batıyı iyi bilen bazı aydınlar yetişti Artık, 19 yüzyılın ikinci yarısında, Batıdaki özgürlükçü fikirlerin de bu Osmanlı aydınlarınca benimsenmemesi doğaldı Nitekim bu sıralarda Namık Kemal, Ziya Paşa gibilerinin önderliği altında, Yeni Osmanlılar diye tanınan ve Osmanlı Devletinin meşrutiyet esaslarına göre idare edilmesini isteyen bir topluluk meydana çıktı Bu topluluk, Osmanlı devletinin meşrutiyet esaslarına göre idare edilmesini istemiyordu Başta Mithat Paşa olmak üzere, bazı devlet adamları da bu düşünceleri paylaşmaktaydılar İşte bu aydınların, siyaset adamlarının çalışmaları ve olayların da gelişmesi sayesinde Abdülhamit II 1876 yılında I Meşrutiyeti ilan edebildi
Ne var ki, parlamento hükümetinin Osmanlı Devletinde uygulanmasını zorlaştıran büyük bir engel vardı; bu da Osmanlı camiasının yapısıydı Osmanlı devletinin halkı çeşitli din ve milletlerden meydana gelmişti Öte yandan, ilk parlamentonun çalışmalarını yaptığı sıralarda yenilgiyle sonuçlanan Osmanlı-Rus savaşının sürmekte oluşu 1877-8 Mebusan Meclislerinde çeşitli yolsuzluk iddialarının ve sert eleştirilerin ortaya atılmasına yol açtı Şüphesiz bu da, parlamentoya alışmamış hükümet çevrelerinin tepkisine neden oldu
Yukarıda anlatılan nedenlerden ötürü 14 Şubat 1878 de Abdülhamit II Meclis-i Mebusanın toplantısına son verdi ve 1908 yılına kadar bir daha bu meclis toplanmadı Böylece I Meşrutiyet devri son buluyor ve mutlakiyet idaresine dönülmüş oluyordu Yeni yetişen kuşağın Osmanlı İmparatorluğunda düzeltme yapılması amacı yavaş yavaş devlet içinde siyasi partilerin doğmasına yol açtı Bunların içinde Kanun-u Esasinin tekrar yürürlüğe girmesi için mücadele eden 31 Mart olayından sonra Abdülhamit IInin tahttan indirilmesini sağlayan İttihat ve Terakki Cemiyeti en önde gelir

Derviş Vahdeti : Yine muhalefetin dinci kolu içerisinde sayılması gereken bir hareket Derviş Vahdeti tarafından temsil ediliyordu Derviş, Kıbrıslı bir hafızdı Üstünkörü bir takım İslami bilgiler edindikten sonra Nakşibendi tarikatine girmişti Bir aralık İstanbula geldi, burada -kendi ifadesiyle- gözü açıldı Kıbrısa döndüğünde İngilizce öğrendi, 15 yıl memurluk etti 1902 de yeniden İstanbula geldi 11 Aralık 1908de Volkan gazetesini yayımlayamaya başladı Gazetenin koleksiyonu incelendiğinde bunun sıradan dincilik yapan bir gazete olmadığı anlaşılır Gerçekten gazetenin şu nitelikleri olduğu göze çarpmaktadır:
1) İslamiyetçi nitelik,
2) Hürriyetçi ve Kanun-u Esasi düzeninden yana nitelik,
3) İnsaniyetçi ve medeniyetçi nitelik,
4) Fedakarancı nitelik,
5) Sabahattinci ve muhalif nitelik,
6) Osmanlıcı, ittihad-ı anasırcı görüşler

 

31 Mart Olayı Nedir,Ne olmuştur Konusu Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Anında Yazabilirsiniz …

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir