Açık Hava Basıncı Deneyi

Açık Hava Basıncı Deneyi Hakkında Bilgi

Açık hava basıncını Evangelista Toricelli adlı bir İtalyan fizikçi bulmuştur. Bugün Toricelli deneyi olarak da bilinen deneyi uygulayan bu bilim adamı hava basıncını civa ile ölçmüştür. Hava basıncının deniz yüksekliğinden yukarı çıktıkça azaldığını gösteren bu deneyle birlikte hava basıncının varlığı resmen ortaya çıkmıştır.

Etrafımızı saran hava molekülleri yer tarafından çekildiği için yer küreyi terkedemezler, ancak bu hava molekülleri ha­reketleri nedeni ile yer küre üzerinde otu­rup kalmazlar. Yer etrafında, yüksekliği yüzlerce kilometreyi bulan bu hava taba­kası, ağırlığı olması nedeni ile özellikle içinde sürekli yaşadığımız alt katmanla­rında önemli basınçlara neden olur. Do­ğuştan beri içinde yaşadığımız için at­mosfer basıncından, alışkanlıkla pek et­kilenmeyiz. Ancak yükseklere çıktıkça at­mosfer basıncının değişmesinden etkile­niriz. Açık hava basıncının varlığını deği­şik olaylardan algılarız. Açık hava basın­cının ne büyük değerde olduğunu gös­termek için Otto von Guericke yarım kü­relerle ünlü deneyimi gerçekleştirmiştir (Magdeburg yarım küreleri). Açık ha­va basıncından birçok olaylarda da ya­rarlanırız. Açık hava basıncı fiziksel ve kimyasal olaylara etkili olduğu için yaşamımızda önemli rol oynar. Açık hava basıncı yeryüzünden (deniz seviyesinden) yükseldikçe azalır. Bu özelliğinden yararlanılıp yükseklik ölçer (Alti­metre) yapılmıştır.

toricelli

Açık Hava Basıncı Deneyi Yazımız Hakkında Yorumlarınızı Aşağıda Hemen Bizimle Paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir