A. E. Housman Hayatı

A. E. Housman Kimdir, A. E. Housman Hayatı Biyografi

İngiliz, şair. Hiçbir geleneğe bağlı kalmadan, kendine özgü bir dil ve değişik konular yaratmıştır.

26 Mart 1859’da Worchestershire bölgesindeki Fockbury’de doğdu, 30 Nisan 1936’da Cambridge’de öldü. 1877’de Oxford Üniversitesi’nde okumaya baş­ladı, ama bitirme sınavlarını veremedi. 1892’de çalış­mak üzere Londra’da bir büroya girdi; boş zamanlarında da klasik filolojiyle ilgileniyordu. Bu, onun 1902’de Londra’da, 191 l’de ise Cambridge’de Latince profesörü olmasını sağladı. 18.yy’da yaşayan Bentley’ den bu yana en önemli klasik filolog olarak ün kazandı. İlk şiir kitabı A Shropshire Lad’ı (“Shrop- shire’lıBir Delikanlı)1896’dayayımladı.l9H’de ya­yımcılığa girişti, bu uğraşını ölümüne değin sürdürdü. 1922’de Last Poems (“Son Şiirler”) adlı kitabını çıkardı. Bu onun yayımladığı son yapıtı oldu. Ölü­münden sonra İngiliz yazar Laurence Housman onun şiirlerini derleyerek küçük bir kitapçık çıkardı.

Housman, ünden hoşlanmakla birlikte, ünlen­mekten de korkuyordu. Her şeyden sakınarak, tek başına bir yaşam sürdü, evlenmekten bile kaçındı. Başka şairlerle de ilişki kurmadı, hiçbir akıma katıl­madı. Şiirleri, Yunan ve Latin şairlerinin’ etkilerini taşır. İlk yayımladığı kitabıyla son şiir kitabı arasında üslup açısından hemen hemen hiçbir fark görülmez.

  • Eserleri (başlıca): A Shropshire Lad, 1896, (“Shrop- shire’lı Bir Delikanlı”); Last Poems, 1922,(“Son Şiirler”); More Poems, 1936

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir