A. Philip Randolph Kimdir

A. Philip Randolph Kimdir, A. Philip Randolph Hayatı Biyografi

ABD’li sendikacı. Zenci işçi hareke­tinin önderlerindendir.

15 Nisan 1889’da Florida Eyaleti’nde Crescent’te doğ­du, Mayıs 1979’da öldü. Bir rahibin oğluydu. Jackson ville’deki Cookman Enstitüsü’nde ve New York’taki City College’da öğrenim gördü. 21 yaşında Sosyalist Parti’ye katıldı. 1917’de yayımlamaya başladığı The Messenger (Haberci) adlı dergide zenci ve beyaz işçiler arasında da­yanışmanın kurulmasını savunarak zenci işçileri beyaz­ların kurduğu işçi birliklerine katılmaya çağırdı.

1925’de çoğunluğunu zenci işçilerin oluşturduğu ya­taklı vagon işçilerini örgütleyerek Yataklı Vagon Görev­lileri Birliği’ni kurdu ve birliğin başkanlığını üstlendi. Başlangıçta Yataklı Vagon Görevlileri Birliği’ni tanıma­yan tren şirketi Randolph’un çabaları sonucu 1937’de ça­lışma saatlerini azaltıp, ücretleri artıran bir sözleşme im­zalamak zorunda kaldı. Bu, beyaz bir işverenle zenci bir işçi sendikası arasında imzalanan ilk sözleşmeydi.

Randolph, 1941’de zencilerin savunma sanayiinde ça- lıştırılmamasını protesto amacıyla Washington’a bir yü­rüyüş düzenlenmesini savundu. Ancak, başkan Roose- velt’in savunma sanayiinde ırk ayrımını yasaklayan ka­rarı üzerine yürüyüşten vazgeçti. 1955’de AFL’nin (Ame­rican Federation of Labor-Amerikan İşçi Federasyonu) di­ğer büyük işçi kuruluşu olan CIO (Congress of Industri- al Organization-Sınai Örgütlenme Konferansı) ile birleş­mesinden oluşan AFL-CIO’nun başkan yardımcılığına ge­tirildi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir