Abbasiler Hakkında Kısa Bilgi

Bu yazımızda, sizlere Abbasiler Hakkında Kısa Bilgi Kısaca bu konu hakkında bilgiler vereceğiz.

abbasiler ile ilgili görsel sonucu

Emevi Devleti’nin yıkılmasının ardından kurulan Abbasiler Devleti’nin, Hz. Muhammed’in amcasının soyundan gelen kimseler tarafından kurulduğu düşünülmektedir. Emevilerden sonra gelen ve İslam coğrafyası üzerinde büyük etki sahibi olan Abbasiler, aynı zamanda Türklerin de İslamiyete geçişinde önemli rol oynamışlardır.

  • 750-1258 yılları arasında İslam Halifeliği ünvanına sahip olmuşlardır.
  • Ülkede yaşayan Türkler için Samarra şehrini kurmuşlardır.
  • Devlet, Hz. Muhammed’in amcasından gelen kimseler tarafından kurulmuştur.
  • Devlet toprakları içerisinde yaşayan ve Arap olmayan toplumlara da hoşgörülü yaklaşmışlardır.
  • Orta Asya’dan gelen Türklere orduda ve devlet yönetimi noktasında çeşitli mevkilere atamışlardır.
  • İslamiyetin yayılmasında büyük etki sahibi olmuşlardır.
  • Moğollar tarafından yok edilmişlerdir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir