Abdülhay Efendi (Öztoprak) Kimdir Hayatı

Abdülhay Efendi İstanbul’da Beşiktaş’tan Ortaköy’e giderken Çırağan sırtlarında bulunan Yahyâ Efendi dergâhının son şeyhidir.İsmi Abdülhay olup dedesi Şerif Ali Efendidir. 1884 (H.1302) senesinde İstanbul’da doğdu. 1961 (H.1381) senesinde İstanbul’da vefât etti. Kabri Yahyâ Efendi Dergâhı mezarlığındadır.

Abdülhay Efendinin dedesi Şerîf Ali Efendi Mekke’den kalkarak İstanbul’a geldi. Bir müddetAksaray’daki Oğlanlar Tekkesinin şeyhliğini yaptı. Sonradan Tosya’ya giderek Kâdirî tekkesi şeyhi İsmâil Rûmî hazretlerinin torunlarından biriyle evlendi. Tekrar Mekke’ye giderek orada yerleşti. Mekke’de Fikri adında bir oğlu oldu. Fikri Efendi Mekke’den Mısır’a giderek oraya yerleşti. Askerlik mesleğine girip albaylığa kadar yükseldi. Gördüğü bir rüyâ üzerine Mısır’dan İstanbul’a gelip Kaygusuz Baba dergâhına intisâb etti. Sultanahmed’deki bu dergâha uzun müddet kırba ile su taşıdığı için kendisine “Kırbacı Baba” ismi takıldı. Bütün bu hizmetlerine rağmen dergâhın şeyhi yetim kaldı. Annesi oğlunu alıp Ümmü Gülsüm Câmiinin meşrûtasına yerleşti.

Küçük yaştan îtibâren ilim tahsîline başlayan Abdülhay Efendi meşreben Nakşibendî idi. Son Nakşî şeyhlerinden Gümüşhânevî Şeyhi İsmâil Necâtî Efendiden icâzet aldı. Bir ara Çiçekçi Câmi İmâm-Hatipliğini yaptı. Yahyâ Efendi dergâhının şeyhliğini yürüttü. Bir taraftan da Baytar mektebinde ayniyat muhâsipliği yaptı. Daha sonra buradan emekli oldu. Soyadı Kânunundan sonra Öztoprak soyadını aldı. Zaman zaman sevenleriyle sohbet edip onları irşâda çalıştı. 1961 (H.1381) senesinde İstanbul’da vefât etti. Yahyâ Efendi dergâhı mezarlığına defnedildi.

  • Arapça ve Farsça bilen Abdülhay Efendi Abdülhay Efendinin Mektupları adlı bir risalede toplanmıştır.
  • Abdülhay Efendi Sevdiklerinden birine yazdığı mektupta da buyurdu ki:
  • Kemâl derecesine ulaşan insanların derecesi yükseltildi. Binâenaleyh bütün kibirliler şeytanın oğullarıdır…
  • Abdülhay Efendi Hayır yapmanın önemini de şöyle bildirdi

Umûma faydası olacak hayır bırakmak ne hoştur. Hayat defteri kapanır fakat amel defteri namları hayırla anılır. Fakat ne çâre ki herkes buna muvaffak olamıyor. Cenâb-ı Hak cümlemizi kendi lütfuyla hayra yakın ve muvaffak kılsın…

HELÂL LOKMA…

Abdülhay Efendinin oğluna nasîhatı şöyledir:

Oğlum! Vücûdumuzu elimizden geldiği kadar helâl lokma ile doyuralım ki büyüdükleri zaman yaman hırsız kesilirler.

Evlâdım! Kendini gözet. Senin aslın pek neciptir yine onların faydaları içindir.

Dicle nehri kıyısında yediği bir elmanın sâhibini bulup helâlleşmek için çeşitli külfetleri göze alması necâbetine (temizliğine) vâris olduğunu şu pehrizkârlığınla isbat et. Bu şeref sana dünyada ve âhirette kâfidir.

1) Abdülhay Efendi’nin Mektupları (Sehâ Neşriyat)

Abdülhay Efendi (Öztoprak) Kimdir Abdülhay Efendi (Öztoprak) Abdülhay Efendi (Öztoprak) Hayatı Abdülhay Efendi (Öztoprak) Biyografi Abdülhay Efendi İstanbul’da Beşiktaş’tan Ortaköy’e giderken Çırağan sırtlarında bulunan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir