Abdülkahir Sühreverdi Hayatı

Abdülkahir Sühreverdi evliyanın büyüklerinden ve fıkıh alimidir.Babasının adı Abdullah Bekri’dir. Hazret-i Ebu Bekir Sıddik’ın soyundandır. 1097 senesinde Sühreverd’de dünyaya geldi. 1168 de Bağdat’ta vefat etti.Dicle Nehri kıyısındaki dergahına defnedildi.

Abdülkahir Sühreverdi genç yaşında ilim tahsiline başlayıp Bağdat’a giderek fıkıh ilmini Nizamiyye Medresesinde hocalık yapan Es’ad Miheni’den; tasavvuf ilmini İmam-ı Gazali’nin biraderi Ahmed Gazali’den; hadis ilmini Ebu Ali Muhammed bin Nebhan’dan tahsil etti.İsfehan’a giderek Ebu Ali Haddad’dan hadis dinledi.Bir müddet insanlardan ayrılarak inziva hayatı yaşadı.Daha sonra tekrar insanlar arasına girerek vaaz ve nasihatleriyle onları Allahü tealanın rızasına çağırdı.Kadı Vecihüddin’den de hilafet aldı.Pekçok kimse onun ilim meclisinde ve sohbetlerinde yetişti. Birçok kerametleri görüldü.Bağdat’taki Nizamiyye Medresesinde ders vermesi için davet edildi.Bu daveti kabul edip, orada bir müddet hadis dersi verdi.Sonra Şam’a gitti.Kısa bir müddet Şam’da kalıp vaaz ve nasihatte bulunduktan sonra Bağdat’a döndü.Hayatını ilim öğrenmek, öğretmek ve insanları Allahü tealanın rızasına kavuşturmak için çalışan Abdülkahir Sühreverdi, Bağdat’ta Dicle Nehri kıyısında talebeleri için dergah inşa ettirdi.

Abdülkâhir Sühreverdî 1168 senesi Cemâzilâhır ayının on yedinci Cumâ günü ikindi vakti Bağdad’da vefât etti. Ertesi gün erkenden Dicle kenarındaki dergâhına defn edildi.

Abdülkahir Sühreverdi’nin yazdığı eserlerden bazıları şunlardır:
1) Adab-ül-Müridin
2) Şerh’ül-Esma-ül-Hüsna
3) Garib-ül-Mesabih lil-Begavi
4) Musannefun fi-Tabakat- iş-Şafiiyye.

Abdülkahir Sühreverdi Kimdir Abdülkahir Sühreverdi Kimdir Abdülkahir Sühreverdi hayatı Abdülkahir Sühreverdi eserleri Abdülkahir Sühreverdi Abdülkahir Sühreverdi Kimdir Abdülkahir Sühreverdi evliyanın büyüklerinden ve fıkıh

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir