Abdülvehhab Bin İbrahim Hayatı

Abdülvehhab Bin İbrahim âlim ve evliyâdan. ismi abdülvehhâb bin ibrâhim bin muhammed bin anbese, künyesi ebü’l-hattâb’tır. yemen’in tariyye beldesinde doğdu. doğum târihi bilinmemektedir. fazîlet sâhibi bir zât idi. dinde yapılması ve yapılmaması lâzım gelen işleri bildiren fıkıh ilminde mâhir olup, sâlih rüyâlar görmekle meşhurdu. 1029 (h. 420) senesinde vefât etti.

Abdülvehhab Bin İbrahim Kimdir Abdülvehhab Bin İbrahim hayatı Abdülvehhab Bin İbrahim biyografi Abdülvehhab Bin İbrahim Kimdir Abdülvehhab Bin İbrahim âlim ve evliyâdan. ismi abdülvehhâb

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir