Abdülvehhab Buhari Biyografisi

Abdülvehhab Buhari Hindistan’da yaşayan evliyânın ileri gelen büyüklerindendir.Doğum yeri ve târihi kesin olarak bilinmemektedir. 1525’de Delhi’de vefât etmiştir. Kabri, Şâh Abdullah’ın kabri yanındadır.

Abdülvehhab Buhari Hindistan’daki Mültan’da, Seyyid Sadreddîn Buhârî’den naklî ilimleri ve tasavvuf ilmini tahsil edip, yüksek derecelere kavuştu.Sultan İskender Lodî zamânında Delhi’ye geldi. Sultan onun büyüklüğünü anlayıp, aşırı derecede iltifât gösterdi. Ona talebe oldu. Tâzim ve hürmet etti. Sultan’ın sevgisi, onu araması ve ona olan muhabbeti, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Şemseddîn-i Tebrîzî ile olan muhabbeti gibiydi.İlim ve amel sâhibi olan Abdülvehhâb-ı Buhârî hazretleri, hâl ve muhabbet ehlinden idi. Tasavvufun yüksek derecelerine kavuşmuştu. Bir tefsîri vardır. Kur’ân-ı kerîmin tamâmına yakınını, Resûlullah efendimizin medhi ve zikri ile tefsîr etmiştir. Orada ilâhî aşkın inceliklerinden ve muhabbetullah sırlarından çok şeyleri açıklamıştır.

Abdülvehhab Buhari Kimdir Abdülvehhab Buhari Kimdir Abdülvehhab Buhari Abdülvehhab Buhari Kimdir Abdülvehhab Buhari Hindistan’da yaşayan evliyânın büyüklerindendir.Doğum yeri ve târihi bilinmemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir